TRIANON ÁRNYÉKÁBAN

Jó volna már kilépni ebből az árnyékből a mindannyiunkra sütő nap melegére.

Száz éve igyekszünk, és meddő az igyekezetünk. Március 23-án a Charta XXI. Egyesület „Együtt az úton románok és magyarok” konferenciáján azért egy kicsit áttörni látszott a nap a felhőkön. Mikolczy Ambrus professzor ugyanis a közös magyar-román tankönyv kérdését vetette fel, aminek lehetséges volta pillanatnyilag több mint kétséges, szükségessége azonban nem vitatható.

 
Hogy mennyire nem, az kitűnik az alábbiakból. 1971-ben a Korunk Nicolae Iorga századik születésnapjára egy tanulmányt közölt Dan Berindei tollából. Ebben az írásban a szerző Iorgától a következő 1932-ből származó idézetet hozza: „Nagy szerencse, hogy a gyűlölet csak a felső rétegekben létezik, s az újságok, a könyvek és az iskola terjeszti… Lent az azonos munkát folytató emberek megérthetik egymást. A román és magyar paraszt ugyanazon a földön él, s ha rájuk bízzák a dolgokat és nem uszítják egymásra őket, az egykori jó szomszédságban élnek tovább. A mesterségek, a kereskedelem megköveteli a kapcsolatokat, s e kapcsolatok nem hiányozhatnak pusztán azért, mert az egyik egy nyelvet beszél, a másik pedig mást.“ TOVÁBB

Dr. Surján László