Székely városok polgármesterei egyeztettek

A székelyudvarhelyi városházán tartották meg pénteken, 2016. november 18-án délután a székelyföldi magyar városok polgármestereinek első találkozóját. Gálfi Árpád polgármester Tusványoson vetette fel idén a találkozó  megszervezésének szükségességét és vállalta a házigazda szerepét – közölte az Élő Székelyföld szerkesztőségével a Polgármesteri Hivatal Sajtóosztálya.

A találkozón a tizennégy székelyföldi magyar városi polgármester közül, Csíkszereda, Erdőszentgyörgy, Gyergyószentmiklós, Kézdivásárhely, Kovászna, Nyárádszereda, Sepsiszentgyörgy, Székelykeresztúr, Székelyudvarhely, Szentegyháza és Tusnádfürdő elöljárói, valamint Borszék képviselője voltak jelen.

Azt nem tudni pontosan, hogy Barót és Szováta polgármestere objektív, netán szubjektív okokból maradt-e távolt? Vajon mi lehet az oka annak, hogy ilyen kardinális jellegű egyeztetések alkalmával nem tőrekednek az elöljárók a teljes konszenzus megteremtésére? – kockáztattunk meg mi is egy szerkesztőségi véleményt. Esetleg az ‘önfeladás’ nevű tevékenység során ezen települések is odaírhatók Marosvásárhely mellé, a ‘veszteségek’ listájára?

A találkozó céljait a politikai hovatartozástól, pártszínezettől független együttgondolkodás, az önkormányzatainkat érő aktuális kihívásokra, problémákra való közös megoldáskeresés beindítása képezték, adott projektek, ügyek mentén történő együttműködések kialakításának, a közös fellépésnek a szükségessége.

„Nemcsak polgármesteri hivatalaink, városaink ügyes-bajos dolgainak intézése jelentik mindennapi feladatainkat. Nekünk, székelyföldi magyar városok polgármestereinek, az erdélyi, székelyföldi magyar nemzeti közösségünk sajátos, kisebbségi létéből fakadó gondjainak orvoslását is határozottan és hangsúlyozottan vállalnunk kell. Közösségi vezetőként ki kell állnunk jogainkért, meghatározó szerepet kell vállalnunk abban a munkában, melynek eredménye egy élhető, lét- és jogbiztonságot nyújtó Székelyföld, ahol a mi őshonos magyar nemzeti közösségünk jól érzi magát” – jelentette ki Gálfi Árpád polgármester köszöntőbeszédében.

Az első találkozó napirendi pontjait az egyre fokozódó, nemzetiségi jogainkat és közösségi szimbólumainkat érő jogsértésekkel és támadásokkal szembeni közös fellépésnek a lehetőségei, a Székelyföld fejlesztése érdekében megfogalmazható közös projektek körvonalazása, illetve a pályázható pénzalapok egyeztetett lehívási lehetőségeinek, valamint a találkozó rendszeressé tételének és formális keretei kialakításának megtárgyalása voltak.

A polgármesterek egyetértettek abban, hogy a magyar nyelv, illetve közösségi jelképeink használata a nyilvános térben törvényes, jogos és természetes, az ezekhez való jog biztosítását Románia több nemzetközi egyezmény ratifikálása által vállalta. Ennek megfelelően városaikban ezekkel a jogokkal következetesen élnek és élni fognak, s ugyanerre bíztatják a községi vezetőket is.

Egyetértettek abban is, hogy az olyan esetekben, amikor bárki ezeknek a jogoknak a csorbítására tesz kísérletet, határozottan fel kell lépni, s ezt összehangoltan, a jogvédő szervezetek segítségét igénybe véve célszerű tenni, gondoskodva arról, hogy ezek a perek szükség esetén jussanak el az Emberi Jogok Európai Bíróságára, illetve ezekről kapjon tárgyilagos tájékoztatást a hazai és a nemzetközi sajtó, a bukaresti nagykövetségek, illetve nemzetközi szervezetek.

A települések, illetve Székelyföld fejlesztésével kapcsolatosan megállapítást nyert, hogy szükséges a régiók újrarajzolása, Székelyföld fejlesztési régióként való megjelenítése. Az infrastrukturális beruházások vonatkozásában a jelenlévő polgármesterek az észak-erdélyi autópálya Marosvásárhely-Brassó szakaszának megépítését kérik, továbbá egy székelyföldi gyorsforgalmi út létrehozását a megyei jogú városok érintésével.

A rendezvényen egyöntetű véleményként fogalmazódott meg, hogy az elkövetkezőkben a kommunikáció és együttműködés megerősítése mellett a különböző fórumokon, egyeztetéseken való közös részvétel, az egységes fellépés és véleményformálás képezze a találkozók legfontosabb feladatait.

A jelenlévők elhatározták, hogy a következő városi polgármester-találkozó helyszíne Csíkszereda, időpontja pedig 2017. január 12. lesz.

Lőrincz Csaba felvételei

Forrás: Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala sajtóosztálya

Élő Székelyföld Munkacsoport