Műemlékvédelem Erdélyben

A marosvásárhelyi Arcus Egyesület és a kolozsvári Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány immár hetedik alkalommal szervez műemlékvédelmi konferenciát, amelyre rendszeresen meghívja a szakma jeles képviselőit, akik Kárpát-medence szerte, a legkülönbözőbb szakterületeken, közvetlenül vagy közvetve végzik az épített örökség védelmét.

Ezek a találkozók – túl az eredmények bemutatásán – arra is alkalmasak, hogy új kapcsolatok és stratégiák szülessenek, hiszen a közgyűjtemények és az állami intézmények, az egyetemek és az egyházak szakemberei egyaránt jelen vannak, illetve azok a személyiségek is megtisztelik a konferenciát, akik Erdélyben a három honos nemzetiség – a magyar, a román és a német – számára külön-külön és együttesen is fontos értékek megőrzéséről, illetve felújításáról képesek értekezni ilyenkor és készek a huzamos és látványos együttműködésre is.

A konferencia munkálataira április 1-3. között kerül sor a szovátai Teleki Oktatási Központban.  

A Műemlékvédelem Erdélyben VII. konferencia programja

Április 1, péntek


9.00 – Megnyitó
9.20 Szabó Tekla (művészettörténész, Budapest): Giotto Navicella képének 14. századi másolatai
9.40  Papp Szilárd (művészettörténész, Szépmûvészeti Múzeum, Budapest): Giotto Zsolnán: a római Navicella-mozaik egy másolata Erdélyben
10.00 – Kónya Anna (doktorandusz, Central European University, Budapest): Illuzionisztikus építészeti elemek a késő gótikus falképfestészetben. Erdélyi példák és közép-európai párhuzamok
10.20 – Sarkadi Nagy Emese (művészettörténész, Keresztény Múzeum, Esztergom), Gecser Ottó (docens, Eövös Lóránd Tudományegyetem, Budapest): Miként került Szent Rókus és József a berethalmi oltárra?
11.10 – 11.40 – Kávészünet
11.40 – Szekeres-Ugron Villő (mesterképzős hallgató, ELTE): A gogánváraljai mennyezet. Metszetelőképek, mesterek, kapcsolatok
12.00 – Balassa M. Iván (néprajzkutató, Budapest): Festett asztalosmunkák az erdélyi unitárius templomokban
12.20 – Pál Emese (egyetemi adjunktus, BBTE, Kolozsvár): Az erzsébetvárosi örmény nagytemplom gyűjteményének különleges darabjai
12.40 – Horváth Iringó (mûvészettörténész, Kolozsvár), Kovács Mária-Márta(művészettörténész, Maros Megyei Múzeum): Ingóságfelmérések a Görgényi Református Egyházmegyében
13.20 – 15.00 – Ebédszünet
15.00 – Burnichioiu, Ileana (egyetemi adjunktus, December 1 Egyetem, Gyulafehérvár): A gyulafehérvári fejedelmi palota építési periódusai a 2014-2016-os kutatások alapján
15.20  Sarkadi Márton (építész, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Budapest): Adalékok néhány erdélyi templom történetéhez
15.40 – Halmos Balázs, Marótzy Katalin (adjunktusok, Műszaki Egyetem, Budapest), Fehér Krisztina (magiszteri hallgató, BME): A kismuzsalyi templomrom kutatása és elvi rekonstrukciója
16.00  Fehér Krisztina (tudományos segédmunkatárs, BME): Möller István kutatásai erdélyi középkori emlékek szerkesztési módszereiről
16.20 – Danielisz Dóra (magiszteri hallgató, BME, Budapest): Sepsiszéki református templomok téralakítása a 16-19. században
17.00 –17.30 – Kávészünet
17.30 – Orbán János (tud. kutató, Maros Megyei Múzeum): Marosvásárhely műemléki topográfiája 2014–2015. Eredmények és további teendõk
17.50 – Oniga Erika (művészettörténész, Maros Megyei Múzeum): A marosvásárhelyi Kossuth Lajos utca néhány jelentõs épületérõl
18.10  Imecs-Magdó Eszter (doktorandusz, BBTE): A marosvásárhelyi gõzfürdõ épületének vizsgálata a 19. századi városi fürdõépítészet vonatkozásában
18.30  Karácsony István (művészettörténész, Maros Megyei Múzeum): Az identitásstílustól a stílusidentitásig. A nemzeti térhódítás építészeti stratégiái Marosvásárhely urbánus környezetében
19.10 – Könyvbemutatók – Magyari Hunor (szabadúszó fotográfus): Műemlékeink madártávlatból Furu Árpád (műszaki elõadó, Unitárius Püspökség, Kolozsvár): Útmutató az unitárius egyházi épületek karbantartásához
20.00  Vacsora
 
Április 2, szombat
9.00 – Tóth Boglárka (régész, Szegedi Tudományegyetem), Botár István, Grynaeus András (régész, Magyar Dendrokronológiai Laboratórium, Budapest): Az utóbbi két év legérdekesebb erdélyi „dendró”- eredményei
9.20 – Botár István (Csíki Székely Múzeum): Három új alaprajz. Régészeti adatok Csík középkori egyháztörténetéhez
9.40 – Kósa Béla (művészettörténész, Csíki Székely Múzeum): Beszámoló Hargita megyei 2014-2015-ös falkutatásokról
10.00 – Szõcs Péter Levente (régész, Szatmár Megyei Múzeum): Középkori templomok kutatása Szatmár megyében (2013 2015)
10.00 – Emõdi Tamás (építész, Nagyvárad) A középkori váradi székesegyház és környezetének kutatása és restaurálása
11.00 – 11.30 – Kávészünet
11.30 – Diószegi László (Teleki László Alapítvány), Sarkadi Márton: A Rómer Flóris Terv
11.50 – Dr. Makay Dorottya és az Irod M csapat: Szakmai és társadalmi tanulságok Európa Uniós támogatottságú mûemlék-helyreállítások kapcsán. Esettanulmány: a széki és a kolozsvári Farkas utcai református templomok helyreállítása
12.10 – Furu Árpád: A kolozsvári unitárius püspöki rezidencia (Wesselényi-Biasini-ház) kutatási eredményei és helyreállítási koncepciója
12.30 – Szilágyi-Bartha Zsuzsanna (Utilitas kft., Kolozsvár): A magyarózdi kastély helyreállításának tervezése az uniós pályázatok kiírásának tükrében
13.30 – 15.00 Ebédszünet
15.00  Tövissi Zsolt (építész, Csíkszereda): A gyulafehérvári székesegyház déli tornyának turisztikai kialakítása
15.20 – Keresztes Géza (építész, Marosvásárhely): „Csiki – Bornemisza Ház felujitási folyamata” – Marosvásárhely, Sáros utca 1.
15.40  Köllõ Miklós (építész, Gyergyószentmiklós): A gyergyószentmiklósi Benedek kúria restaurálása
16.00 – Sándor Boróka (tervezõ mérnök, Kolozsvár): Rejtett tartószerkezeti károsodás – avagy a látszat (szinte) mindig csal. Esettanulmány a székelyszentléleki római-katolikus templom
16.20  Szabó Erzsébet, Ferenczi János, Kajcsa Attila (villamosmérnökök, Pieme kft.): Az örökségvédelem villamossági tematikájának kérdésköre. Mûemlék helyreállítási tapasztalatok és javaslatok
17.00 – 17.30 Kávészünet
17.30  Furu Árpád: Népi építészeti kistájak Erdélyben – egy inventarizációs program kutatási eredményei
17.50  Ványolós Endre (építész, Kolozsvár): Településképvédelem-mûemlékvédelem. A helyi szabályozás a településrendezési tervekben
18.10  Tövissi Zsolt (építész, Csíkszereda): Falusi lakóházak bõvítése a Csíki-medencében
18.30  Köllõ Miklós (építész, Gyergyószentmiklós): A gyergyóújfalvi Elekes-féle vizimalom restaurálása
18.50 – Mednyánszky Zsolt (falkép-restaurátor): A sepsibesenyõi falképtöredékek konzerválása és restaurálása
19.30 – 2000 – Kávészünet
20.00  Könyvbemutató: Halmos Balázs, Marótzy Kata: Műemlék, rajz, kutatás – Monument, drawing, research: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészettörténeti és Mûemléki Tanszékének felmérései és kutatásai a gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyházon 2000–2013/ Surveys, explorations and research by Budapest University of Technology and Economics, Department for History of Architecture and of Monuments regarding the Saint Michael’s
Cathedral of Alba Iulia 2000-2013 Budapest: BME OMIKK, 2015. kötetet bemutatja: Papp Szilárd (művészettörténész, Szépmûvészeti Múzeum); Fehér János: Az olaszteleki Daniel-kastély és 17. századi falképei. Olasztelek: Daniel
Kastély Egyesület, 2016 könyvet bemutatja P. Kovács Klára (egyetemi adjunktus, BBTE)
21.00  Vacsora


Április 3, vasárnap


9.00  Terdik Szilveszter (művészettörténész, Iparművészeti Múzeum, Budapest): Szécsényi József, egy elfeledett nagykárolyi festõ a 18. századból
9.20  Puskás Éva (restaurátor, Szatmári Római Katolikus Püspökség): Betekintés a szatmárnémeti római katolikus egyházmegye restauráló műhelyének tevékenységébe
9.40  Nagy Benjámin, Nagy Piroska (kõrestaurátorok, Kolozsvár): A kolozsvári Farkas utcai templom és a széki református templom faragott kövei
10.00  Papp Zoltán (orgonarestaurátor, Székelyudvarhely): Az erdélyi orgonaépítés korszakai – II.rész
10.50 – 11.20 – Kávészünet
11.20 – Lángi József (falkép-restaurátor, Székesfehérvár): Az oklándi (Ocland) unitárius templom falképeinek kutatása
11.40 – Kiss Lóránd (falkép-restaurátor, Marosvásárhely): A marosvásárhelyi vártemplom középkori falképtöredékei
12.00 – Pál Péter (falkép-restaurátor, Marosvásárhely): A székelyderzsi unitárius templom falképeinek restaurálása
12.20 – Mihály Ferenc (farestaurátor, Szováta): Hajdani színek
13. 00 – A konferencia zárása.
 
A konferencián való részvétel ingyenes.
 
A rendezvénnyel kapcsolatos további információk a muemlekvedelemerdelyben@gmail.com címen, valamint a 0756-051033 és 0740-215010 telefonszámokon kérhetõk. A helyszín elérhetõségét megtalálhatják a http://www.tok.ro honlapon. A szállás és étkezés rendeléséhez további információk a www.telekihotel.com honlapon érhetõk el, a foglalásokat az ott megadott telefonszámokon és a hotelteleki@gmail.com címen tehetik meg.