Hálaadás, könyvbemutató és zarándoklat
2016. február 13-án, délelőtt 11.00 órakor a gyulafehérvári székesegyházban hálaadó szentmisét mutatnak be dr. Jakubinyi György érsek születésének hetvenedik évfordulója alkalmából. Ezt követően az Erdélyi Magyar Egyházirodalmi Iskola szervezésében a Szeminárium Aula Magnájában Tamás József, a Gyulafehérvári Főegyházmegye segédpüspöke köszönti az érsek atyát, majd dr. Marton József nagyprépost bemutatja Márton Áron könyvsorozatának újabb kötetét, melyben a boldogemlékű püspök román minisztériumokkal és kormányhivatalokkal folyatott levelezéseit dolgozta fel. Mivel február 12-én lesz 77 éve Márton Áron püspökké szentelésének, párhuzamosan a gyulafehérvári eseményekkel, Márton Áron-zarándoklatot is szerveznek. 

Az eseményt a Seminarium Incarnatae Sapientiae YouTube csatornáján élőben lehet követni.
 

Nagymélóságú és Főtisztelendő Dr. Jakubiny György Miklós érsek 1946. február 13-án született Máramarosszigeten. A teológiai intézet (SIS) hallgatója volt 1963 és 1968 között, Gyulafehérváron szentelte pappá Márton Áron püspök 1969. április 13-án. Tanulmányait Rómában folytatta (1970-1974), majd Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerzett teológiai doktori fokozatot. Közben rövid ideig Szatmáron szolgált, majd hosszú időn át teológiai tanárként tevékenykedett Gyulafehérváron (1974-1992). Püspökké szentelték 1990. április 29-én Csíksomlyón, mint Aquae Regiae címzetes püspökét és gyulafehérvári segédpüspököt. II. János Pál pápa nevezte ki a Gyulafehérvári Főegyházmegye érsekévé 1994. április 8-án. Beiktatták Gyulafehérváron 1994. április 21-én. 
Papi és püspöki jelmondata: „Magnificat” (Lk 1,46). Munkásságát Fraknói Vilmos-díjjal (2003), Bethlen Gábor-díjjal (2003) és A Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztjével ismerték el (2010). Egyháztörténeti és katetékiai munkásságát mintegy tíz kötetben publikálta, szakfolyóiratokban közölt tanulmányai, konferenciákon elhangzott előadásainak száma is jelentős.

Boldog emlékezetű Márton Áron püspökünk munkásságát dr. Marton József nagyprépost évtizedek óta kutatja és kiválóan dokumentált könyvekben publikálja Márton Áron múveit. A most megjelent kötet a sorozat 11. darabja, amely a romániai hivatlokkal és minisztériummal való levelezés dokumnetumait tartalmazza.


Tudnivalók a zarándoklatról
 
Márton Áront 1939. február 12-én szentelték püspökké a kolozsvári Szent Mihály plébániatemplomban. A püspökszentelésre nemcsak a szülőfaluból érkezett népes küldöttség, hanem az egyházmegye számos részéről zarándokoltak hívek. 77 évvel később, 2016. február 12-én, zarándokbusz indul a kolozsvári megemlékező rendezvényekre. A kolozsvári ünnepségeken való részvétel mellett a zarándoklat célja jobban megismerni Márton Áron püspököt és imádkozni szentté avatásáért. Ezért Csíkszentdomokos és Gyulafehérvár is állomását képezi a kétnapos zarándoklatnak.

A zarándoklatot a szervezők, Mons. Kovács Gergely posztulátor és Ferencz Kornélia, az Erdélyi Mária Rádió munkatársa vezetik.
 

Az autóbusz Székelyudvarhelyről indul és Csíkszentdomokosig útközben felveszi azokat, akik ezt kérik.

Jelentkezés és információ: Ferencz Kornélia (ferenczk@yahoo.com, Tel.: 0726-107.002), vagy Szász Nóra (Tel.: 0744-472.178). Jelentkezési határidő: amíg a helyek be nem telnek.

A zarándoklat programja


Első nap, péntek (február 12.)
– Csíkdánfalva, Csíkszentdomokos (reggeli), Márton Áron Múzeum, szülői ház és templom meglátogatása (szendvics-ebéd az úton)
– Kolozsvár: könyvbemutató, majd szentmise a Szent Mihály templomban (vacsora és szállás)
Második nap, szombat (február 13.)
– reggeli után indulás Gyulafehérvárra
– Gyulafehérvár: érseki szentmise, majd püspöki palota, udvar és kert, székesegyház és kripta meglátogatása (ebéd)
– este visszaérkezés Csíkszeredába/Székelyudvarhelyre.

Élő Székelyföld Munkacsoport/ Simó Márton