2016 - Márton Áron Emlékév

Az Emlékév nyitórendezvényére február 12-én, Márton Áron püspökké szentelésének 77. évfordulója alkalmából kerül sor. A pénteki program ünnepi szentmisével és a Szentegyházi Gyermekfilharmónia hangversenyével kezdődik a csíksomlyói kegytemplomban 10.30 órakor, a misét Jakubinyi György érsek celebrálja. Délután öt órakor kiállítás nyílik a püspök életéről a Márton Áron Főgimnázium MAGház klubtermében. Köszöntőt mond Gaal Gergely, a Márton Áron Emlékév Programbizottság elnöke, a kiállítást megnyitja Tamás József püspök, a kiállított munkákat pedig Lázár Csilla, a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum igazgatója ismerteti. 17.30-tól ünnepi emlékműsor kezdődik a gimnázium dísztermében, amelyen fellép az iskola kórusa, Vrencsán Anita népdalénekes, Bilibók Attila színművész, valamint Györfi Erzsébet és Molnár Anna énekesek.

 
Még 2015 decemberében, karácsony előtt jelentették be hivatalosan, hogy 2016 karácsonyáig Márton Áron Emlékévet tartanak a Kárpát-medencében. Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár december 10-én, Budapesten, a programot meghirdető sajtótájékoztatón elmondta: Márton Áron erdélyi püspök személye nemcsak az erdélyi katolikusokhoz, hanem minden magyarhoz köthető, és bármely felekezethez tartozó ember példaképe lehet. Az emlékév azért indul december 24-én, mert akkor nevezték ki 1938-ban Márton Áront Erdély püspökévé.
 
A programok közül kiemelte: szeretnék, ha augusztus 28-án, a püspök születésének 120. évfordulóján a világ összes magyar templomában megemlékeznének Márton Áronról és a déli harangszó neki is szólna.
 
Az emlékév világi fővédnökének Áder János köztársasági elnököt, egyházi fővédnökének Jakubinyi György gyulafehérvári érseket kérték fel. Az emlékév finanszírozására 80 millió forintot különítettek el – tette hozzá az államtitkár. Majd jelezte: a rendezvények koordinálására létrejött egy programbizottság, amelynek elnöke Gaal Gergely, tagja Illésy Mátyás százhalombattai plébános és Gondi Mátyás, a Pro Patria Összefogás a Kereszténydemokráciáért Egyesület vezetője, az államtitkárság részéről pedig Tóth László főreferens.
 
Gaal Gergely kiemelte: Márton Áron olyan személyiség, aki az egész keresztény gyökerű európai civilizáció elé példaképként állítható. Az erdélyi püspök minden lehetséges alkalommal felemelte szavát a 20. századi diktatúrák ellen, a fiatalok számára is ikon volt, és a közösségépítést is fontosnak tartotta. Szeretnék életútját, alakját minél több emberhez és kiemelten a fiatalokhoz eljuttatni.
 
Az emlékév keretében a konferenciákon, emlékhangversenyeken túl a legmodernebb informatikai és kommunikációs eszközöket is szeretnék használni, például fiataloknak okostelefonokon követhető vetélkedőket szerveznének, tette hozzá Gaal Gergely, aki a programokat ismertetve kitért arra, hogy augusztus 28-án Csíkszentdomokoson, a püspök szülőfalujában, az ottani egyesülettel együttműködve emlékkonferenciát tartanak, szeptember 29-én pedig, Márton Áron halálának évfordulóján, Gyulafehérváron lesz egy tanácskozás. Szeretnék a Kárpát-medencei ifjúsági fesztiválokon is megjeleníteni az emlékévet, így a tervek szerint jelen lesznek Tusnádfürdőn is. A krakkói Ifjúsági Világtalálkozóra pedig az emlékév keretében fiatalokat utaztatnak ki, és az eseményekkel összefüggésben számítanak a Kőrösi Csoma Sándor Program és Petőfi Sándor Program ösztöndíjasainak közreműködésére is.
 
Az Emlékév eseményeinek beharangozására és ismertetésére a következő időszakban rendszeresen visszatérünk.
 
Forrás: MTI, www.magyarkurir.hu, www.romkat.ro
 
Élő Székelyföld Munkacsoport/Simó Márton