DELTA Nyári Akadémia 2016

Idén július 17. és 29. között zajlik a képzés a Dél-Alföldi Talentum Akadémia (DELTA) nyári programjain. Három évfolyamon, három képzettségi szinten tanulhatnak azok a fiatalok, akik erre lehetőséget nyertek az előzetes felmérések során és elfogadták a feltételeket.

Frissen érettségizettekből és a különböző nyilvános felsőoktatási intézmények első- és másodéves hallgatóiból, illetve bizonyítottan kiváló képességű, már a versenyszférában dolgozókból áll össze a mintegy 200 fős diáksereg, akiket Magyarországról és külföldről hívtak most össze, hogy a nyári kánikula dacára, a szórakoztató kulturális rendezvények mellett tanulják meg a vállalkozás és a vállalkozás-menedzsment, az ehhez szükséges személyiségfejlesztés alapjait.

Az első héten – július 17-22. között a II. és III. éveseknek, a második héten – július 25-29. – az I. évesek számára tartanak képzéseket.

A DELTA Akadémia kiválasztási és képzési rendszere azon az egyszerű felismerésen alapul, hogy a középiskola utolsó évében legalább egy megyényi diákokból válasszák ki az innovatív szellemű, veleszületett stratégiai gondolkodással rendelkező tanulókat statisztikai adatok szerint minden 20. embernek vannak ilyen adottságai. A kiválasztás után, ezen fiataloknak a vezetővé válás rögös útján akarunk tudatosan és hatékonyan segíteni az Akadémia keretein belül.

A jelenlegi társadalomban igaz, hogy 1000 emberből 50-en alkalmasak stratégiai vezetőnek, de valami folytán 47 fő elkallódik, így csak 3 fő adottsága hasznosul. A DELTA által kiválasztott, felvételt nyert és arról elfogadó nyilatkozatott tett fiatalok egy ingyenes, három éves programba léphetnek be, amely nyári képzésekből és különböző nevelő, szakmai életpálya modell kialakítását segítő programokból és rendezvényekből áll. A 3 és az 50 fő közötti különbséget próbálják így minél kisebbre szűkíteni, és megtalálni azokat a diákokat, akik a társadalom öngondoskodás motorját jelentő, a jövő kis- és középvállalkozás létrehozására és működtetésére alkalmas, felelősséget vállalni képes és hajlandó, majdani vezetők lehetnek. Természetesen ehhez sok szorgalommal, kitartással és alázattal kell dolgozniuk, tanulniuk és tenni a dolgukat.

A képzés gerincét a Nyári Akadémia alkotja, ahol a részt vevők öt napos képességfejlesztő előadássorozaton és kulturális programokon vesznek részt. A nyári képzéseket az évközbeni mentorprogram keretében történő szakosodás és gyakornoki lehetőségek megteremtése köti össze.

A 2015-ös Akadémia nyitóünnepsége – a Gyula Televízió felvételei
 

„Őszinte tisztelettel és barátsággal köszöntök mindenkit – mondotta Barkász Sándor, a DELTA alapítója -, aki arra méltat, hogy gondolataimat elolvasta, nyilatkozatatimat meghallgatta és próbálkozásaimról építő véleményt formál. Sajátságos iskolaalapításra tettem ugyanis kísérletet egy jól verbuvált csapattal – lelki barátaimmal –, mely próbálkozás tudomásom szerint a maga nemében újszerű és formabontó, hisz járatlan úton való kitartó menetelést vázol fel, készít elő, mintegy tudatos és öntudatos jövőt vizionálva sajátságos tehetségű helyi fiataloknak. Sokan és joggal kérdezhetnék, hogy egy mérnökember – aki közel húsz éve egy „normálisan” működő céget (közel száz alkalmazottal) próbál meg jól igazgatni – miért nem marad meg a kaptafájánál. Nem beszélve arról, hogy a négy cseperedőben lévő fi át még jó irányba kellene terelnie – nevelnie… E felvetésre válaszom az, hogy ilyen lelki alkatú vagyok – vélhetőleg sajátos „génhiba” ez – mely „fogyatékosságom” folyamatosan arra sarkal, hogy szűkebb és tágabb környezetemben ne fogadjam el a működésképtelen, zavaros helyzeteket, melyeket jellemzően nemtörődömség, fásultság okoz és övez. Munkám során rájöttem arra, hogy az ilyen lelki alkat közel minden huszadik embernél érhető nyomon csupán. Tapasztaltam ugyanakkor azt is, hogy ha a környezetük kineveti őket és nem ad lehetőséget az álmaik megvalósítására, próbálkozásaik tárgyiasulására, ez a veleszületett tulajdonság elapad. Véleményem szerint a mai magyar társadalom megtizedelte az ilyen adottságokkal felvértezett embereket. Ezen felismerés és az ebből következő elégedetlenség vezetett oda, hogy megoldást keressek a magam módján társadalmi bajaink eme szegmensére. Így jött létre a Dél-alföldi Talentum Akadémia (DELTA). Szívesen nevezném LELKI HAJTÓERŐ NEVELDÉNEK, de sok embernek nem mondana semmit, így maradok az értelmezhetőbb névhasználatnál. E nevelde létrejötténél fontosnak tartom azt is, hogy már kezdetben se vállaljunk egy megyénél kisebb léptéket. Első évben Békés megye, második évben, Csongrád megye, a következő években pedig már a határon túli magyar iskolák érettségiző diákjai közül is kiválasztásra kerülnek, jelenleg 12 000 végzős fiatalból, a leendő Delta hallgatók. Hiszem és remélem, hogy e missziónkban nagyon sok embert meg tudunk érinteni úgy, hogy közben teszünk is végre magunkért, gyermekeinkért, és – erőnkhöz mérten – minél szélesebb környezetünkért.

Elmúlt a parttalan okoskodások ideje, későre jár, cselekedni kell, a jövőt kell építeni; erre toborzok minél több lelki (sors)társat és barátot.”

 
Delta Nyári Akadémia 2016
 
I. évfolyam képzési tematika
 
Vezetői kulcskompetenciák megismerése, kialakítása 
 
A képzési tematika célja azon vezetői kulcskompetenciák és gondolkodásmódok fokozatos kialakítása, amelyek nélkülözhetetlenek a sikeres és elfogadott vezető számára. Ennek megfelelően , a Nyári Akadémia első éves turnusában a következő nagyobb témacsoportok különös hangsúllyal jelennek meg:
 
    I.évfolyam képzési program
 
1. Érzelmi intelligencia – az első kulcskompetencia
2. Önismeret és emberismeret – az egyéniség, mint vezető példa
3. Önállóság és felelősség – a függetlenség kiharcolása
4. Kreativitás – a nyitottság és elmélyülés eredményei
5. Tanulásmódok – a fejlődés egyéni útjai
6. Motiváció és feladatorientáció – a munka kitartó szeretete
7. Felelősségvállalás és szolidaritás – a tisztességes verseny és a gondoskodás példái
8. Csapatmunka, csapatszellem – az együttműködés példái
9. Közösségépítés – a munkahelyi teljesítményeken túl kezdődő együttműködés
10.Konfliktusok és kezelésük – a társas kapcsolatok árnyékos oldala
11.Család, közösség, nemzet – az identitás meghatározó színterei
12.Látszat és valóság – értékeink a múlandóság és az állandóság tükrében
13.Média – virtuális vagy valóság
 
 II. évfolyam képzési tematikája
 
A vezetők személyi kompetenciái
 
A II. évfolyam képzési tematikája, építve az I. évfolyam során megismertetett anyagra, a vezetők személyes kompetenciáit, azon belül is, a személyes hatékonyság és teljesítmény, a kapcsolatteremtő képesség és a befolyásolás kommunikációs készségeinek elsajátítását helyezi a fókuszba. 
 
II.évfolyam képzési program
 
1.  Személyes hatékonyság – a vezető magányos útja
      – sikeres tanulás és fejlődőképesség kritériumai 
      – stressztűrés és ütésállás
2. Befolyásolás – a verbális és vizuális meggyőzés egyéni technikái
      – kapcsolatteremtés elmélete és gyakorlata
      – a kommunikáció egyéni stílusai 
3. Teljesítmény és cselekvés – sikerorientáció és üzleti szemlélet
      – kockázatérzékenység 
      – teljesítményorientáció és üzleti szemlélet
4. Kognitív kompetenciák – vezetői szemlélet és gondolkozásmód
      – stratégiai gondolkodásmód
      – vállalkozói szemlélet 
5. Csapatmunka és együttműködés – mi történik a terepen
      – munkaszervezet szociológiája
      – munkaszervezet pszichológiája
6. Marketing és marketingkommunikáció – a szervezet befolyásoló potenciálja
 
III. évfolyam képzési tematikája

Az előző években tanultak további elmélyitése, személyekre való alkalmazása

 
III.évfolyam képzési program
   
1. Rendszerszemlélet, cégméretre illeszkedő struktúrák
2. Vezetés és szervezés
3. Konfliktus, krízis, válság és megoldásai
4. Etika és erkölcs a mindennapokban
5. Protokoll, etikett és  személyes stílus, – esztétika és ízlés
6. Életstratégiák – önmenedzsment és személyes márkaépítés
7. Modern- és posztmodern kor sematikus képlete – minden, mindennel egyenlő.

A címkép a DELTA archívumából való.

Simó Márton/ Élő Székelyföld Munkacsoport