BÁTOR KÖNYV AZ EGYÜTTÉLÉSRŐL

Bátor és időszerű témát jár körül Simó Mártonnak az egységes román állam létrejöttének centenáriumán megjelent könyve.* Benne mintegy kéttucatnyi interjút, dokumentumot, vallomást közöl az erdélyi, székelyföldi román–magyar együttélésről.

A transzilván tolerancia, jószomszédság jegyében, közös szellemi javaink védelmében írt, szerkesztett könyv ez, fájdalmakat gyógyító, jövőt pásztázó, hasznos kiadvány, amelyet többé már nem lehet megkerülni a román–magyar viszonyok tárgyalásakor.

Szót kapott, szót emelt benne egy kis forradalmi szabadcsapat, akik megerjesztik a témáról való gondolkodást, hogy kisüljön belőle a békesség, a jövő kenyere… Tovább a Háromszék honlapjára

* Mi, székelyek és román barátaink. Interjúk, dokumentumok, vallomások az együttélésről. Erdélyi Műhely Könyvek, Budapest-Székelyudvarhely, 2018. 196. old

Lőrincz József