Az Élő Székelyföld Munkacsoportról

Számos falumonográfia, egy-egy községet, egy-egy várost, kisebb-nagyobb tájegységeket bemutató, átfogó vagy alkalmi kiadvány születik manapság, amelyek helyben lakóknak, elszármazottaknak és a látogatóknak egyaránt hasznosak lehetnek. Vannak alapos tudományossággal megszerkesztett dolgozatok, vannak inkább reklám-jellegűek, amelyek egy-egy szezonra valók vagy éppenséggel csak egyetlen alkalmat szolgálnak. Voltak olyan próbálkozások is, amelyek azt célozták meg, hogy igényesebb falufüzet-sorozatot készítsenek bizonyos településekről. Ezek a kísérletek jobbára az egyházak keretein belül zajlottak – unitárius és református felekezetű településeken láttunk ilyen próbálkozásokat korábban –, de egy idő multán, támogatás vagy kellő hozzáállás híján abbamaradtak vagy még inkább megritkultak. Nem létezik ma Székelyföld-szerte olyan kezdeményezés, amely egyben, jól átgondolt rendszer mentén mutatná be településeinket, oly módon, annyira rugalmasan, hogy évről évre, akár szezonról szezonra követni tudná a helyi változásokat és az érdeklődő figyelmébe ajánlja a maradandót és az újat.

 
A Székelyföld iránt elkötelezett vállalkozók és cégek hathatós támogatásával egy olyan füzetsorozatot indítottunk útjára, amely egyesíti és sűríti a hagyományos monográfiák, a tájékoztató füzetek és a turistáknak szánt információs kiadványok, valamint a folyóiratok tulajdonságait. Hirtelen felindulásból 513 székelyföldi települést számoltunk össze a történelmi székekben – a városokat és a peremvidékeket, illetve az „elveszett”Aranyosszéket leszámítva –, amelyet bejárni, s amelyről írni nem egyszerű feladat. Többéves munka vár e kis csapatra.
 
Ezt a feladatot nem tudja néhány szerkesztőségi munkatárs érdemben elvégezni, szükség lesz a helyi önkormányzatok, a pedagógusok, a helytörténészek, a lelkészek, a civilszervezetek és az üzletemberek közreműködésére is minden egyes helyszínen. Meglátogatjuk ugyan a közösségeket, írunk a látható dolgokról, fényképezünk, dokumentálódunk, de a hely igazi értékeit azok teljes mélységét és tartalmát csak az ott lakók ismerik és képesek valóságosan megmutatni nekünk és a világnak.

Bízunk abban, hogy a kialakuló egységes arculattal és az erős kézműves jelleggel kiadvány-sorozatunk ismert márkává válhat, hogy szolgálni lesz képes az elkövetkezőkben a helyi embert, s a helyben fellelhető értéket felmutatva idecsábítja majd tartalmas és jó találkozásra a látogatót.

 
A nyomtatott füzetek mellett hasznos kiegészítő a blog és az egyre bővülő internetes portál. A blog segítségével beszámolunk az éppen zajló munkálatokról, a honlapon pedig az egyes településekről összegyűjtött friss és aktuális információkat tesszük közzé. Nem leszünk folyamatosan frissülő hírportállá, hanem olyan iramban dolgozunk, amilyent a munka megkövetel. Fejlődni csak akkor tudunk, ha mások is csatlakoznak hozzánk, ha felajánlásokból és pályázati pénzekből, netán hirdetési bevételekből tápláljuk a projektünket. A hagyományos hordozóknak megvannak a maga előnyei és a hátrányai, akárcsak a világhálón létrehozott felületeknek is, de – úgy véljük – a kettő sikeresen erősíti és kiegészíti egymást, s hatékonyabban szolgálja majd közösségeinket.

Élő Székelyföld Munkacsoport/ Simó Márton