Wass Albertre emlékeztek Egerben
A jeles író nem székely ugyan, de életművének java betagozódni látszik a köztudatba. A Székelyföldön is tisztelik, ápolják emlékezetét, s bár az elmúlt huszonhét esztendőben igen sok könyvét kiadták szerte a Kárpát-medencében, sokan és sokat írtak róla, jót-rosszat egyaránt, ma is kell és érdemes tenni kultuszáért.

Szíki Károly színművész, író, művelődésszervező gyakran cselekszik emlékezetes dolgokat Wass Albert emléke és életműve ápolása érdekében. Egy Egerben tartott ünnepségről, az ottani emlékhely további sorsáról és a 24. óráról esik szó az általa küldött tudósítás alapján készült írásban.

Három történelmi zászló borította be a Wass Albert-követ és mécsesek, gyertyák lobbantak az író emlékére, miközben sűrűn hullott a hó, s csaknem erdélyi tél köszöntött Egerre. Nemzeti imádságunkkal kezdődött az életétnek nagyobb részét száműzetésben leélő Wass Albertre való emlékezés.

Erdélyiesen sűrű hóhullásban

A rendezvényt Szíki Károly, a Wass Albert Kör vezetője nyitotta meg. Immár tíz éve gyűlnek össze ennél a kőnél emlékezni, és egy évre előre programot készíteni magunknak.
 

Szíki Károly előadás közben az egri Wass Albert-emlékkőnél
Ez a tíz esztendő elhozta nekünk azt az eredményt – mondotta Szíki -, hogy van már Wass Albert szobrunk. Igaz, nagyon eldugva, de van. Máshol már utcákat tereket neveztek el róla, nekünk meg ezt a követ kell megvédenünk ebben az évben. Ezért is lesz ez az év a felkészülés éve. Hiszen jövőre ünnepeljük Wass Albert születésének 120. évfordulóját, így az emlékőrző követ minden áron meg kell védenünk. Úgy hallottuk, hogy el akarják innen tüntetni a tizenkét évvel ezelőtt állított emlékkövet, amely az egyetemes magyarságot köti össze, hiszen a Floridában élő Bánkuty-házaspár anyagi támogatásával valósult meg a kis „zarándokhely” 2005-ben.

A Gárdonyi Géza Gimnázium igazgatójával tárgyaltam – folytatta Szíki Károly színművész -, és úgy tűnik, sikerült megállapodnunk abban, hogy találjunk számára egy új helyet, mielőtt feltörik ezt a teret és műkővel újraburkolják. Az igazgató úr elfogadta és támogatja azt az ötletet, hogy az 1956 egri sortűz helyszínéhez közel – a mostani Wass Albert-emlékhelytől mintegy 30 méterre – helyezhessük el ezt a szép követ.
 

A legismertebb, s a méltán legsikeresebb Wass Albert-regény,
a Funtinelli boszorkány a marosvásárhelyi Mentor kiadásában
máig piacon van – több tízezer példányban elfogyott, ami tartós 
kultuszt jelez…
 
A felkészülés éve kell legyen ez az év egy másik területen is. Lélekben, önbizalomban, a tradicionális kultúra gyakorlásában és megőrzésében rendkívül lerongyolódott a nemzetünk. Ezen a politika nem tud segíteni, bőven van egyéb gondja. Napi félelem-adagjainkat megkapjuk, s eközben erőtartalékaink a végsőkig fogynak, egyre kopnak. A léleképítésben pedig sehonnan nem jön segítség, hiszen a politikai erők mindig a készenléti szolgálatot várják el tőlünk, állandó feszültség megélése a részünk.
… és díszkiadásban – 45+ kötet jelzi az életmű nagyságát – azt vallják a kiadók, hogy
nemcsak a lakások díszítésére, hanem az ovasás népszerűsítésére is kiválóan
alkalmasak Wass Albert művei
Wass Albert munkássága – esély a reményre

A feltöltődésre egyik biztos esélyünk az, ha a magyar lelkiismeret íróját olvassuk. Segítségül hívhatjuk Wass Albert könyveit! Naponta olvasson mindenki 4 percet a műveiből, ez havonta 120 perc, azaz 2 óra időtartam,mely egy éves viszonylatban 24 órát jelent. A 120 perc az író 120 éves születésnapját szimbolizálja, s így talán – ha a Jóisten megsegít – megerősödve érjük meg a jövő januárt. A 24-es szám pedig az jelzi, hogy éppen a 24. órában vagyunk, hogy a lelkek megmenthetők legyenek – tett hozzá felszószalása végén ezt a nagyszerű ötletet Szíki Károly. 
 

Feltételezhető, hogy a kőnek és az író emlékének
is jót fog tenni az áthelyezés
Az egri színművészt három másik előadó követte: Holló József, aki Wass Alberthez írott versét olvasta fel, majd Heverdle Tamás következett, aki az író kimagasló gondolatait osztotta meg a nézőkkel, végül Patkós Attila a költő Intelem című versét és a Szeretet Himnuszát mondta el.

A koszorúzást követően a szép számban mejelent emlékezők gyertyákat és mécseseket helyeztek el az emlékkőnél.

Néhány részlet Wass Albert életéről

Válaszúton született 1908. január 8-án az egyik legősibb erdélyi nemesi családban, amely a 11. századig képes visszavezetni származását. A kolozsvári református kollégiumban érettségizett, majd Debrecenben szerzett erdészeti diplomát. További erdészeti és gazdasági tanulmányokat folytatott Ausztriában, Németországban és Franciaországban, a párizsi Sorbonne-on is, ahol úgyszintén diplomázott.

Irodalmi próbálkozásaival már középiskolás korában jelentkezett, majd az 1930-as években publicistaként és prózaíróként, de költőként, meseírólént is egyre ismertebbé válik, műveit az Erdélyi Szépmíves Céh is megjelenteti, Baumbarten-díjat nyer (1935), tagja lesz az Erdélyi Helikon írói munkaközösségének. A kolozsvári Ellenzék szerkesztője, majd főszerkesztője, ahonnan a Gestapo zaklatásai miatt kényszerül távozni. A magyar hadsereg tartalékosaként hívják be szolgálatra, különböző feladatokat teljesít, majd Dálnoki Veres Lajos tábornok szárnysegédjeként fejezi be a háborút. A nyugati határt 1945 áprilisában lépi át, tudatosan választva a nyugati emigrációt. 1951-ben négy gyermekével az Amerikai Egyesült Államokba emigrál – az ötödik fia akkor még ideiglenesen az édesanyjuknál marad -, ahol később újranősül (1952) és nyugdíjazásáig a Floridai Egyetem nyelvi lektoraként tevékenykedik. 1998. február 17-én hunyt el a floridai Astorban.
 

Hamvai – végakarata szerint – a marosvécsi Kemény-
kastély kertjében, az Erdélyi Helikon íróinak emlék-
asztala közelében nyugszanak
– Fotó: Simó Márton
Az emigrációban töltött évtizedek alatt is mindvégig tevékeny. Az Erdélyt és az erdélyi magyarokat ért sérelmek szószólója, aki mindvégig magára hívja és magára is haragítja a kommunista Románia vezetését, többször merényletet kísérelnek meg ellene a Securitate titkosügynökei. Számos civil szervezet, illetve az emigráns magyar sajtó egyik markáns hangú egyénisége, tanulmányait, röpiratait, az általa szerkesztett folyóiratokat és löteteket több nyelven megjelentetve terjeszti, juttatja el a nagy amerikai egyetemek könyvtáraiba, folyamatosan levelezik amerikai hivatalosságokkal, azt remélve, hogy javíthat honfitársai helyzetén, Könyvei idehaza nem jelenhetnek meg, de a diaszpórában élők körében továbbra is igen népszerű szerzőnek számít.
 
Wass Albert és családja (1951)
A hivatalos irodalmi kánon nem kíván tudomást rangjához méltóan tudomást venni róla 1990 után sem; viszolygással fogadják, holott népszerűsége soha nem látott olvasottságot és anyagi hasznot hoz a kiadóknak. A Nagy Könyv című programban több munkája is bekerült a száz legolvasottabb magyar irodalmi alkotás közé.

Hallgassa meg Wass Albert 1967-ben San Franciscóban elhangzott előadását!

Jelen írásunk Szíki Károly tudósítása alapján készült.
A rendezvényről ugyancsak Szíki Károly küldött fotót.
A Wass Albertet ábrázoló felvételeket a világhálón találtuk.

Élő Székelyföld Munkacsoport