TÜNDÉRKERT VOLT VALAHA, S VAJON MA MERRE TART?

Van egy üveges virág ház Sz. Mártonban az Ugron Familiáé , melyből nem tsak rosmarint , kerek ’s rósa muskáta, tzitrus, kláris, vanilia ’s egyéb virágok; hanem elein készülő ugorka, retek, saláta, tzitrom ’s narants almák is szoktak eladatni. De közönségesek sok helységeknek kertjeiben, a sálja , fodormenta, bétsi-fű, boldog asszonylapu, szekfüvek, sárga, színes violák, tulipántok ^ fejér, veres rosák, sárga, fejér tuba-rosák, majoránnák, liliomok , levendula , isóp , ruta. – Láthatni ritkán kásiát, jasmint, jenisztert, gyöngyvirágot, mely az erdőkön bővebben is terem; felfoljót vagy narants színt, nartzissust, mely kerti is, mezei is, úgy a’ játzintoknak sok nemeit; pésmákat, gyászvirágot, őszi rosát, tzukros mákot, délig látót, resedát, mirhát. …

Nemes Udvarhely-Szék Statistikája


Homoródszentmárton (2020)

Téglát Szombatfalva végiben eleget s jót égetnek.

Minerás vizei a’ Széknek északra a korondi , melynek vizét az ott lakók italra is, de az oda messzünnet menők, kiknek befogadásokra sok hajlékok állanak készen, feredésre használják. — A Szombatfalvi büdös dohottas szejke ugyantsak északra, ez inkább feredésre jó, még-is az ott közellakók , sőt az Udvarhelyiekig jó ízűén isszák. — Délre az Udvarhelyi határon, egy magas kőszikiás hegy aljában a fekete víz, mely a fájós lábak megvontatására való. Napkeletre az Homoródi, Oláhfalu határában, ahol megint elégedendő hajlékok vágynak az oda szállók számára készítve: énnek vize mind innja, mind benne feredni, elég hasznos.— Végre, ugyan napkelet s dél— között a Lövétei határon a Károlyi néhai Statuum Praesidens Lázár János kedves múlató hellye, melynek kiességét ékes deák versekben le is írta; ennek-ís vize, mind italra, mind feredésre erőssen dítsértetik. — Ezen nevezett savanyú vizekre, eljárnak Pünköstől-fogva septemberig, a Vármegyékről, Szász és Székel helyekről sokan, külső, belső nyavaják orvoslására, nem sok költséget téve, ott helyben-is a szükséges eledelekre könnyen szert tehetve, elég időtöllést találva; vissza is hazájokba sokan megujjúlva térnek, kivált ha jó Diaetát tartottak mindenekben.”

Nemzeti Társalkodó, 1831. január-június (1-26. szám)

Kép: Homoródfürdő

Gyűjtötte Balázs Árpád