Tiszteletbeli székelyek találkozója - Oklánd

„A rád bízott drága kincset őrizd meg…”  – olvasható Pál apostol Timóteushoz írodott második levelében.

A szentírás eme felszólítása, amely az egyszeri turista, az átutazó tekintetében szinte „jelentéktelen” Hargita megyei község, Oklánd unitárius lelkészének szeptember 28-i ünnepi, a tiszteletbeli székelyek avatására időzített  prédikációjában a magyarság egészére kiható kinyilatkoztatásként hangzott el.

Kelemen Levente erős, teherbíró férfi, akinek küldetése van. Egy életre reá szabott feladata lett a helyi falvak közösségeinek, az eklézsiának megtartása, a határon túli magyarság, az anyaország közötti megtört (és teljes egészében soha nem létező) közösségnek, a koinóniának megteremtése.

Oklánd ettől a szellemi elhatározástól lesz nem pusztán egy földműves, állattartó kisközség, hanem az örökség, z mai napig élő hagyományok tiszteletéből, átadásának vágyától lesz az unitáriusok Rómájává, a „régi protestáns magyar szellem” egyik utolsó erősségévé.

A Pesti Srácok felvétele az idei tiszteletbeli székelyek ünnepélyes találkozóján készült 2017 szeptemberének végén.

Amennyiben nem indul a videó, keresse ITT!


Kelemen Levente portréját Andorkó Attila készítette.

Forrás: Pesti Srácok