Társadalomtudományi tábor - Szeltersz

A tábor helye a Szent Gellért Alapítvány menedékháza melletti rét, a Vargyas patak völgyében, Szeltersz üdülőhelyen. Elérhető a Székelyudvarhely — Csíkszereda főútvonalon, félúton. Szentegyházától keletre kb. 2 km, Csíkszereda irányában a főútról jobbra kell letérni és a Vargyas patak mentén kb. 3 km-re van a menedékház és a tábor. A letérőt onnan lehet beazonosítani, hogy az út mellett tábla hirdeti a termálvizes strandfürdőt (Székelyudvarhely felől) balra. De Szeltersz felé épp ezzel ellentétes irányba kell elindulni (Székelyudvarhely felől nézve) jobbra. A busszal vagy stoppal érkezőknek a termálfürdő táblája jelent eligazodási pontot. A menedékháznál 5db 4-4 személyes faház található. Ezekben van folyóvíz, vízöblítéses illemhely, fürdő

Ebben az évben a menedékház is üres lesz, ott is lehet aludni. A menedékházban a szállás 20 RON/nap/fő; a faházakban 25 RON/nap/fő, a sátorhely 6 RON/nap. Mindezt György Attilánál, Ilyés Kingánál  a menedékház illetve az alapítvány vezetőinél lehet lefoglalni: 0745251341 vagy gellerta@gmail.com. A közelben találhatók még szálláshelyek  hasonló áron.

A napi meleg ebédet, fejenként 20 RON-ért a menedékházban lehet igényelni. Ez külső támogatás hiányban, ebben az évben önköltséges.) Naponta lesz friss kenyér. Kávét és teát reggel és délben szolgálnak fel. A közös étkezéshez mindenki a maga igénye szerint járulhat hozzá.
 
A tábor programjáról
 
A vitaanyagokat (nem idézhető előzetes kéziratként) a felkért hozzászólóknak és  azoknak akik külön kérik, kiküldik a szervezők.
 
2016. augusztus 18. csütörtök
 
12.00–15.00 – Érkezés, sátorverés, fagyűjtés;
15.00–16.00 – Kutatási beszámoló – Állampolgárság, előítélet, migráció mintázatairól a Genezys, kárpát-medencei ifjúság kutatás nyomán – Morvai Tünde, Papp Z. Attila, Zsigmond Csilla. Javasolt hozzászólók: Kiss Dénes, Kiss Tamás, Sólyom Andrea;
16.00–16.45  – Kéziratvita – Az erdélyi városok társadalmi rétegződése 1900-1941 – Tötös Áron. Javasolt hozzászólók: Gagyi József, Kiss Tamás, Papp Z. Attila;
16.45. –17.15 –Kutatási beszámolók – Kisebbségi oktatási statisztikák 1960-2005 – Toró Tibor. Javasolt hozzászólók: Bárdi Nándor, Papp Z. Attila;
17.15 – 18.05  A Limes-kör esete a securitateval – Kiss Ágnes – Molnár Gusztáv életút interjúi az 1970-es, 1980-as évekből – Antal Róbert, Kovács Szabolcs. Javasolt hozzászólók: Novák Zoltán, Oláh Sándor;
18.05 – 18.50 – Menekültek és fogadtatásuk Magyarországon – Kováts András;
18.50 – 19.30 Könyvbemutató – Háromszéki elitek (Novák Zoltán, Nagy Botond, Tóth-Bartos András) – Lőrincz József, Oláh Sándor. Kényszerek- tanúságtevők (Oláh Sándor) – Bárdi Nándor, Pál János;
19.30 – Vacsora;
20.30 – Interjúk kisebbségi kérdéseket kutató történészekkel és társadalomkutatókkal – Filep Tamás Gusztáv.

Napfelelős: Kiss Tamás
 

Gagyi József társadalomkutató,
a Sapientia EMTE oktatója
2016. augusztus 19. péntek


8.30 – Reggeli
9.30 –10.20  – Kéziratvita  – Válogatás a katolikus Erdélyi Tudósító című folyóiratból – Izsák Anikó;
10.20 – 10.45 – Kutatási beszámolók – Nőmozgalmak a két világháború közti Romániában – Bokor Zsuzsa;
10.45 – 11.10 – Erdővidék közigazgatás és építészettörténeti kutatásáról – Fehér János;
11.05 – 11.45 – Értéktár program – Jakab Albert Zsolt, Vajda András. Javasolt hozzászólók: Gagyi József, Ferencz Angéla, Miklós Zoltán;
11.45 – 12.10 – A kulturális és a természeti örökség kapcsolatának multidiszciplináris vizsgálata a Szilágyságban – Szabó Árpád Töhötöm. Javasolt hozzászóló: Gagyi József, Tötös Áron;
12.10 – 12.35 – Az RMDSz külpolitikája 1996-ig – Szabó Tamás. Javasolt hozzászóló: Borbáth Endre, Toró Tibor;
12.35 – 13.30 Kéziratvita. A magyarországi és romániai pártrendszer alakulása a gazdasági világválság tükrében – Borbáth Endre. Javasolt hozzászólók: Toró Tibor, Szabó Tamás, Székely István Gergő;
13.30 – Ebéd;
15.00 – 16.10 – Kéziratvita – Extra-territoriális állampolgárság és határon túli szavazatok – Pogonyi Szabolcs. Javasolt hozzászólók: Kántor Zoltán, Kiss Tamás, Székely István Gergő, Toró Tibor;
16.10 – 17.10 Gyakorlatok – A Híd-Most kísérlete – Ravasz Ábel. Javasolt hozzászólók: Székely István Gergő;
17.10 – 18.20 – Székelyföld-projekt a román nemzetépítéstől keretezve – Antal Árpád. Javasolt hozzászólók: Gagyi József, Lőrincz József, Novák Zoltán;
18.20 – 19.20 Könyvbemutató – Autonomy Arrangements around the World: A collection of Well and Lesser Known Cases  – Székely István Gergő. Iskolák veszélyben – Kiss Tamás, Tódor Erika;
19.30 – Vacsora
20.30 – Életút beszélgetés: Dávid Gyula;
 
Napfelelős: Lőrincz József
 

Dávid László, Magyari Tivadar és Papp Z. Attila

2016. augusztus 20. szombat
 
8.30 – Reggeli
 
9.30 – 10.10 – Kutatási beszámoló – Impériumváltás nemzetközi összehasonlításban – Egry Gábor. Javasolt hozzászólók: Bárdi Nándor, Gidó Attila;
10.10 – 11.00 – Gyakorlatok – Lehet-e helyi társadalompolitikája egy székelyföldi településnek? –  Lackó Albert Elemér, Barabás Zsófia, Nagy József. Javasolt hozzászólók: Szabó Árpád Töhötöm, Sólyom Andrea;
11.00 – 12.00 – Kéziratvita – Vaiszlovich Emil, a „dacos, arrogáns és brutális” zsidómagyar – incidensek és értelmezéseik a két világháború közti időszakból – Kulcsár Bea. Javasolt hozzászólók: Egry Gábor, Gidó Attila, Filep Tamás Gusztáv, Lőrincz József;
12.00 – 13.30 – Kutatási beszámolók – Az erőszak kísértete. Az etnikai konfliktus a romániai magyar és román politikai diskurzusokban 1989 után – Zahorán Csaba. Nemzetépítés és klasszifikációs küzdelem Moldovában – Patakfalvi Czirják Ágnes Párhuzamos nemzetépítések Boszniában – Dobos Edgár;
13.30 – Ebéd
15.00 – 16.00 – Kutatási beszámoló, Csíksomlyó a kegyhely – régen és ma – Korszakhatáron: Losteiner Leonárd és a csíksomlyói csodák változása – Mohay Tamás. Csíksomlyó a népi vallásosságban – Tánczos Vilmos. Javasolt hozzászóló: Gagyi József;
16.00 – 17.00 – Gyakorlatok – A helyhatósági választások tapasztalatai – Gidó Csaba, Novák Zoltán / Kiss Tamás, Székely István Gergő, Toró Tibor;
17.00 – 17. 45 – Fogyasztói és értékesítői szövetkezetek társadalmi háttere – Sólyom Andrea. Történelemi ismeretterjesztés: műkedvelők vs. szakemberek, radikalizálódó közbeszéd – Nagy József;
17.45 – 18.45 – Könyvbemutató – vita – Székelyföld története III. kötet – Kolumbán Zsuzsa, Bárdi Nándor / Both Noémi, Egry Gábor, Gidó Attila, Gidó Csaba, Nagy Botond, Szabó Csongor;
18.45 –19.30 – Könyvbemutatók – Etnicitás, identitás, politika (Egry Gábor) – Izsák Anikó. Vita Sándor: Erdélyi gazdaság – erdélyi politika – Sárándi Tamás. Levezényelt visszacsatolás. Az észak-erdélyi katonai közigazgatás 1940 – Nagy József;
19.30 – Vacsora
20.30 – Roma politika és a problémakezelés lehetséges keretei Szlovákiában – Ravasz Ábel
 
Napfelelős: Bárdi Nándor
 
augusztus 21. vasárnap
 
8.30 Reggeli
 
9.30 – 10.15 Kéziratvita – Modernizáció villamosítással. Áramhasználat gyakorlata, társadalmi értelmezések a Nyárád mentén – Gagyi József;
10.15 – 11.15 Árnyékjelentések az Európa Tanács kisebbségi keretegyezményének romániai érvényesüléséről – CEMO – Szigeti Enikő, Toró Tibor, RMDSZ; 
11.15 – 12.00 Kéziratvita – Kide termékenységtörténete, 1860-1960 – Koloh Gábor. Felkért hozzászóló: Gagyi József, Kiss Tamás;
12.00 – 13.15 – A Ceauşescu–korszak magyarságpolitikája  –  Novák Zoltán. Felkért hozzászóló: Egry Gábor, Kiss Ágnes, Tóth Bartos András,
 
13.15  – Ebéd, kiértékelés.
 
Bejelentkezés további információ
 
Bárdi Nándor, ;
Kiss Tamás, t_kiss77@yahoo.com
Lőrincz József, ;

A 2013-ban készült archív felvételek az Élő Székelyföld Munkacsoport archívumából valók.
A táborok egyik kezdeményezőjével és állandó résztvevőjével, Bárdi Nándorral készült korábbi interjúnk ITT itt olvasható.

Simó Márton/ Élő Székelyföld Munkacsoport