Székelyudvarhely fejlesztéséről egyeztettek

A székelyudvarhelyi városháza vendégei voltak december 5-én délután Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke és Bíró Zsolt, a Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke. A parlamenti választásokon együttesen induló két magyar szervezet elnöke annak a meghívásnak tett eleget, melyet a város elkövetkező időszakban történő fejlesztési projektjei támogatása érdekében intézett feléjük Gálfi Árpád polgármester.

Bő fél évvel ezelőtt, a helyhatósági választási kampányban azt ígértem a székelyudvarhelyieknek – áll Gálfi Árpád nyilatkozatában -, hogy a nagypolitikával nem kívánok foglalkozni, illetve a politikusokkal való együttműködésem során csak és kizárólag a város érdekeit fogom szem előtt tartani. Úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakban az új városvezetés bebizonyította, hogy komolyan gondolja akkori ígéretét.

Ezt szeretném képviselni a továbbiakban is, és ez azt is jelenti, hogy meg fogok mindent tenni annak érdekében, hogy Székelyudvarhely a lehető legtöbb fejlesztési forráshoz jusson. Ez nem valósulhat azonban meg elzárkózás, bezárkózás vagy az együttműködés-képtelensége miatt. Ebből épp elég jutott az elmúlt időszakban a városnak, van is kárunk belőle bőven.

A meghirdetett nyitottság és együttműködés szellemében, a város érdekeiért folyamatosan kérni fogom a politika szereplőinek közbenjárását, a város igényeinek határozott felvállalását.

A fentiek jegyében került sor a mai találkozóra a december 11-ei választásokon részt vevő két magyar szervezet vezetőjével.

Simó Márton felvétele

A vasárnapi parlamenti választások során képviselőket és szenátorokat fog küldeni, megválasztani a törvényhozás két házába az erdélyi, romániai magyarság. Amint nekem városvezetőként Székelyudvarhely érdekeinek képviselete, a város fejlesztése az elsődleges, akként a megválasztandó magyar képviselők és szenátorok az erdélyi magyarság, köztük a székelyudvarhelyiek, a mi érdekeit is kell és kötelességük képviselniük.

Ezért hívtam meg Székelyudvarhelyre Elnök urakat, hogy arra kérjem őket, vállalják fel és támogassák Székelyudvarhely fejlesztését. Vállalják fel és támogassák a rendelkezésükre álló parlamenti és egyéb eszközökkel annak a városfejlesztési koncepciónak a gyakorlatba ültetését, melynek kidolgozását az elmúlt időszakban szakemberek bevonásával elkezdtük, s mely véglegesítés előtt áll.

A városnak Budapest mellett, az anyaországi források mellett, nagyon fontos az is, hogy Bukarestből is le tudjuk hívni mindazon központi pénzalapokat, finanszírozási forrásokat, melyek minket megilletnek, s melyek szükségesek azért, hogy előre lépjünk.

A már említett városfejlesztési koncepció több fontos projektet is magába foglal. Ebből emeltünk ki öt olyan meghatározó fejlesztési tervet – a várost tehermentesítő észak- nyugat irányú terelőút elkészítése, a történelmi városközpont teljes körű felújítása, a Székelytámadt Vár teljes körű rehabilitációja, gyógyfürdő komplexum létesítése a Szejkefürdőn, valamint városi fedett uszoda és sportbázis építése – amelyeket egy városfejlesztési együttműködési megállapodásba foglalva a jelölteket állító két párt elnökével közösen írtunk alá.

Bízok abban, hogy a két magyar politikai szervezet elnökének aláírásával szentesített városfejlesztési megállapodásban foglaltak megvalósulásáért komoly munkát fog kifejteni a bukaresti képviselet, szívügyének fogja tekinteni Székelyudvarhely fejlesztését.

A találkozót jelenlétével megtisztelte Verestóy Attila aktuális szenátor is,
akit nem látni túl sűrűn a körzetében – leszámítva a falunapokat és néhány
sporteseményt -, s aki veteránnak számít a honi politikában, hiszen karrierje
1990 óta töretlen, felsőházi helye most is több mint biztos
(Simó Márton felvétele)

A közelgő választásokkal kapcsolatosan pedig Orbán Viktor miniszterelnök úrnak a nemrég lezajlott Magyar Állandó Értekezlet alkalmával megfogalmazott üzenetét emelném ki, melyben Miniszterelnök úr arra kéri az erdélyi magyarságot, hogy szavazzanak, a vezetőik működjenek együtt, és a bukaresti képviselet szempontját helyezzék az első helyre.

Részlet Erdély Bálint Előd Székelyudvarhely belvárosáról készült felvételből

A két pártvezető a találkozó végén kézjegyével látta el a nyilatkozatot.

Történt mindez abban a reményben, hogy a politikum a következő négy évben igyekszik majd az itt felvetett ötleteket valóra váltani az udverhelyszéki választók érdekében. Ami hosszabb távon a székelység és a romániai magyarság anyagi és szellemi gyarapodását is szolgálja.

Élő Székelyföld Munkacsoport