Advent Atyhában

Ha nincs temploma az egyházközségnek, ünnepei és hétköznapjai akkor is vannak. Atyhában – bár nagy feladat hárul a tűzvész után a közösségre – töretlen a vallásos szellem. Azt is ki lehet jelenteni, hogy az alig kétszáz fős közösséget még inkább összekovácsolta a csapás, amely őket érte szeptember 18-án.

Advent második vasárnapján jártunk ott és vettünk részt a szentmisén. Örvendetes, hogy ezalkalommal is együtt volt az az 50-60 ember, aki rendszeres templombajáró.

„Még sokkal több erő és lehetőség van a helyiekben – mondotta Adorján Imre plébános -, hiszen sokan úgy vannak ezzel, hogy hanyagolják, elhalasztják a templombajárást. Egyébként örvendetes dolog, hogy a szűkös lehetőségek közepette is elkezdhettük az adventi hajnali miséket, a rorátékat. Nem olyan ünnepélyes és titokzatos, mint lehetne egy tágas templomban, de a szerény körülmények mellett is végezzük.”
 

Adventi roráték

Hétfőn, szerdán és szombaton tartanak az adventben rorátékat, hajlnali fél héttől kezdődően.
Hétközben a közeli iskolába járó gyermekek és a pedagógusok is jelen lehetnek, szombaton pedig várják azokat is akik a közeli városokból érkeznek haza a hétvégékre.

Vasárnap szentségimádáson is résztvehettünk. Előkerült a monstrancia és a füstölő – két olyan kegytárgy, amely túlélte a sajnálatos tűzesetet -, s felötlött ismét bennünk, hogy mennyi pénzre, mennyi mukára, s milyen sok időre lesz szükség, hogy az új templom felépüljön, s a különböző felszerelések, kellékek is a helyükre kerüljenek! Nehéz és embert próbáló feladat.

A szentségtartó egyike azon kevés tárgyaknak, amelyek túlélték a tűzvészt

A plébánossal és a gondnokkal való beszélgetés során megtudtuk, hogy a gyűjtés messze túllépte a falu vagy a megye, sőt a Kárpát-medence határait is. Kanadában élő magyarok körében is gyűjtöttek az építkezésre. Atyha templomát tulajdonképpen a világ magyarsága építi példás összefogással.


 
 
A templom falait ponyvákkal védik a téli időjárás
szeszélyeitől – az építkezést már csak tavasszal
tudják elkezdeni
Különböző fórumokon elhangzott, hogy hazai és magyarországi állami forrásokat is juttatnak majd a templom munkálataira. Ezidáig mintegy 700 ezer lejnyi készpénz került a számlára, illetve jelentős értékű felajánlások is érkeztek. Az összegzést nehéz elvégezni, hiszen folyamatosan érkeznek az adományok. Hamarosan átnézik a novemberi bankszámla-kivionatot és közlik a bérkezett összegek nagyságát és azok származási helyét. (Ezek a részletek egy következő írásunk témáját fogják képezni.)
 

 
 
Farkas Antal kollégánk rövid tudósítást készített az ECHO TV, illetve más médiumok számára is, de ugyanakkor rögzítette az advent második vasárnapján elhnagzott prédikációt, amely egyrészt azt szolgálja, hogy megossza az élményt, másrészt pedig hazacsalogassa azokat, akik karácsony-váró lélekkel a szülőfaluban szeretnének imádkozni és készülni a Megváltó eljövetelére.    
 

A szerző felvételei.
Simó Márton/ Élő Székelyföld Munkacsoport