Soros-érvek hadilábon
Gyuri bácsi most úgy járt, mint ama gyerek, akit szülei arra tanítottak, hogy, ha hazudik, egy piros  pötty jelenik meg a homlokán. És azóta mindig tudták, mikor hazudik, mert olyankor  eltakarta a kezével a homlokát…

A spekuláns most magyarázkodni kezdett*, s még inkább lábon lőtte magát. Bár hallgatott volna, úgy még gyanakodhattunk volna. De ezek után immár biztosak lehetünk. Ugyanis „érvei” még inkább leleplezik szándékait, kinyilvánítják a világ előtt, miben áll az általa elképzelt „nyílt társadalom”.

Saját magával került önellentmondásba, hisz azt igyekszik cáfolni, amiért él s hal, amire nagyon is felvág. Hiszen most, amikor meszólalt magyarul is, és „pontól pontra” igyekezett „megcáfolni” a konzultációban közzétett tervet (amit egyébként ő maga közölt egy angol nyelvű újságban, 2015-ben, még saját aláírásával. (Lásd/halld Lovas István jegyzetét a Kossuth Rádió, Vasárnapi újság 2017. november 26-i adásában) Csak megerősítette amúgy is ismert álláspontját. Saját magának mondott ellent, amikor hebegett-habogott, hogy hát ő már 2016-ban csak 300 ezer migránsról beszélt (persze, mert 2015-ben már átcsörtetett Európán egy millió), meg hát nem akarta lebontani a kerítést (miközben a csempészek és civil szervezetek az ő  útikalauzával  vezényelték az embertömeget az olasz partoktól Svédországig), és nem is akar kötelező elosztást sem fejkvótát rákényszeríteni senkire, de közben fejenként 15 ezer eurós letelepedési, lakhatási segélyt  irányozna elő minden bevándorlóra, s vagyonából még ős is belepótolna… Hazugság, hazugság! – hörgi fogvicsorgatva, és közben ő maga a hazug, aki azt hiszi pénzért mindent lehet. És amit kifejezetten ő nem mondott, évtizedes tetteiből könnyedén kikövetkeztethető, hisz azokban, implicite ott rejtőzik álláspontja, felfogása mindazzal kapcsolatban, amit képvisel.
 

Ha nem indul a videó, inditsa ITT.

Emlékszem, tájainkon is  milyen tárt karokkal fogadták oly sokan „önzetlen” segítségét: akár egyetem alapításánál, akár nyelvkurzusok, ösztöndíjak  lehetőségeinél. Meglett a  mézesmadzag eredménye. Mostanra kiderült, hogy a nagy stróman kinek az oldalán áll. Kiderült, hogy neki a  nyílt társadalom, az ún. szólás- meg egyéb „szabadságok” nem a keresztény, nemzeti, valós értékeket jelentik, hanem a nyakló nélküli szabadelvűséget, az el nem köteleződést, a pénz uralmát mindenek  felett. 

Mert Gyuri bácsinak,úgy tűnik, nincsen hite, értékrendje, nemzettudata. Neki csak pénze van. A saját vérei is nemkívánatos személyként kezelik Izraelben. És okkal. Mert számára az európai egyesült államok szétmaszatolt, öntudat nélküli  olvasztótégelye a  cél, és nem az öntudatos keresztény nemzetek Európája. Nos ezért kell  állítólagos érveit úgy tekinteni, mint ama mesében, ahol a hazug ember farkast kiált, akkor is, amikor tényleg  az jön.

Nem hiszünk önnek Soros úr! Rég kilóg a lóláb, és ne etessen minket holmi sátáni fogásokkal, mert mostani érvelése még inkább kiderítette, milyen követ fúj. Egyáltalán ki Ön, hogy dirigál egy egész kontinensnek, vagy véleményére egyáltalán adnunk kellene?

Jézus Krisztus maga pirít rá a farizeusok logikai bukfencére, amikor azt mondja: „Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és egyetlen város vagy ház sem maradhat fenn, amely meghasonlik önmagával (…) Ha pedig a Sátán a Sátánt űzi ki, meghasonlott önmagával, és akkor hogyan maradhat fenn az országa? És ha én Belzebubbal űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel űzik ki? Ezért ők lesznek a ti bíráitok! Ha viszont én Isten Lelkével űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa.” (Mt 12, 25-28)

Azt hiszem, úgy kell bánni Sorossal, mint a jereváni rádióval. Kellő fenntartással, s a helyén  kezelve: – Igen, a hír igaz, csak nem Moszkvában, hanem Vlagyivosztokban, nem Trabantokat, hanem Moszkvicsokat, s nem osztogatnak, hanem fosztogatnak…

Sebestyén Péter