Pályázat orvosok/kutatócsoportok számára

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara és az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya pályázatot hirdet 2016-ban, gyógyszerésztudományi kutatók/kutatócsoportok számára az erdélyi és a budapesti régió közti tudományos együttműködés fellendítése céljából, valamint egyetemi hallgatók részére a gyógyszerkutatásba, illetve a nagyműszeres gyógyszertudományi technikákba való bekapcsolódás céljából.

 
A pályázat megvalósítási formái
 
A. EME tagsággal rendelkező, romániai székhelyű felsőoktatási intézményben szerzett diplomával rendelkező 
szakemberek (a MOGYE Gyógyszerészeti Karának oktatói/kutatói, továbbá iparban, praxisban dolgozó, tudományos ambícióval rendelkező kollégák) számára lehetőséget biztosít: PhD munkára, közös, marosvásárhelyi és budapesti témavezető irányításával, a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán végzendő kutatómunkára,
bekapcsolódni ezen Intézetekben folyó műszeres/nagyműszeres módszerekkel folyó kutatásokba,
a közös kutatómunka eredményeinek közlésére;

B. A MOGYE Gyógyszerészeti Karának EME tagsággal rendelkező hallgatói számára TDK munkára közös, marosvásárhelyi és budapesti témavezető irányításával;

C. Mindkét irányú mobilitást és tudományos együttműködést elősegítő rövid látogatások, egyetemi előadások, 

kondenzált egyetemi kurzusok, konferencia-részvétel vagy kutatási megbeszélés céljából.

További részletek ITT olvashatók.

Élő Székelyföld Munkacsoport