Pályázat dokumentumfilmekre

Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont dokumentumfilm készítésére pályázatot hirdet jogi és természetes személyek, valamint civilszervezetek számára, a 2017-es naptári évben megvalósuló tervekre. A témakeresés földrajzi határa: Hargita megye területe. 

A pályáztató által ajánlott témakörök


1. Életutak, emlékképek
2. Népviseletek, azok változása az ünnep- és hétköznapokban
3. Néptánc, népzene, néphagyományok
4. Népi mesterek és mesterségek
5. Népi gazdálkodás és kellékei, eszközkészlete
6. Népi építészeti emlékek
7. Népművészet, népi motívumok és használatuk
8. Egy régió bemutatása a fenti témakörök, vagy azok valamelyike alapján.

A pályáztató egyeztetés alapján elfogad más olyan témákat is, amelyek filmes eszközökkel örökítik meg, mutatják be helyi néprajzi, népművészeti stb. értékeinket.

A megvalósítás módja: a pályázó elképzelésének függvényében készülhet egyetlen dokumentumfilm, illetve sorozat, több kisebb részből.

Egy pályázó egy témával pályázhat.

A pályázók köre: számlaképes filmkészítők. 
 

A pályázóktól a következőket kérik benyújtani
 
1. A téma kifejtése (szinopszis a készítendő film megközelítő időbeni terjedelmének megjelölésével, legtöbb 2 oldal), belefoglalva a felhasználható szakirodalmat, szakemberekre való hivatkozást is;
2. részletes költségvetést; 3. szakmai életrajzot, elérhetőségekkel (telefonszám és elektronikus postafiók).

Leadási határidő

2017. június 8. (csütörtök), 10 óra (535600 Székelyudvarhely, 1918. december 1. utca 9. szám, II. emelet, telefon: 0266 214440, ill. 0266 214441).

A pályázati anyagot, esetleges mellékletekkel, kérik kinyomtatva leadni vagy elektronikusan eljuttatni az office@hagyomany.ro postafiókba. 

Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont