Orbán Balázs születésére emlékeznek

A Székely Anyaváros mindig megkülönböztető figyelmet szentelt a legnagyobb székelyként is számon tartott néprajzkutató, író, közéleti személyiség és politikus emlékezetének. Székelyudvarhely főterén egész alakos szobra áll, a városban utca, közművelődési egyesület őrzi emlékét, Szejkefürdőn található síremléke pedig Kárpát-medence szerte ismert zarándokhely. Orbán Balázs születésének 187. évfordulójáról február 7-én, vasárnap délben emlékeznek meg a székelyudvarhelyi Városháza előtti téren található szobornál.

Több forrás is az 1830-as esztendőt tartotta születése évének, az utóbbi évtizedekben azonban egyértelműen tisztázodott, hogy az 1829. évben született. 

A lengyelfalvi római ka­tolikus plébánia anya­könyvéből kiderül, hogy 1829. február 3-án látta meg a napvilá­got, Balázs napján. Székely András plé­bános keresztelte meg február 9-én. „Az újszülött neve: Illustrissimus Blasius, Baro, Orbán, Johannes, Paulus. Szülei (parentes): Illustrissimus  D. Baro Joannes Orbán et Illustr.  D. Eugenia Knecht, vero nomine Foresti. – Keresztszülők: Illustrissimus Dominus Comes Jóannes Haller et Magnifica D. Anna, Ugron, – helyettesíti (substitutus patrinus): Mag. D. Bölcskövi, capitanus.” – olvassuk a Bányai János által szerkesztett Székelység 1940. évi 3-5. számának 19. oldalán.

A dátum igen sok publikációban tévesen szerepel, amelyek 1830. február 3-ára teszik a születését. A ködösítéshez tisztelői és barátai is hozzájárultak, hiszen a halála évében, 1890-ben a későbbi unitárius püspök, Boros György által szerkesztett Orbán Balázs emléke című kis füzet is e téves dátumot közli. Egyébként maga Orbán Balázs szintén gerjesztette a bizonytalanságot, hiszen az udvarhelyi római katolikus gimnáziumban egy évvel fiatalabbnak vallotta magát – ezt akkor ezt nem kellett papírral igazolni –, és 1848. május 5-én, az Utazás Keleten című munkájában is megjegyzi, hogy „alig virult éltem felett 18 tavasz”. Különböző lexikonok, életrajzok használják tévesen ezt az adatot. Újabban az interneten is fellelhető mind a két változat. 
 

Bányai János egyértelműen tisztázta az 1829. évi dátum helyességét, ugyanezt, az 1979. évi százötven éves évfordulón M. Hubbes Éva történész-levéltáros is megtette a Művelődésben, a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon ezt a dátumot használja, akárcsak Erdélyi Lajos, aki a hátrahagyott fotókat rendszerezte és két kötetben közölt vonatkozó kísérő-tanulmányokat.

Az 1990-es években, amikor szobrot készítettek, emlékszobát terveztek és műveit újra kiadták, a székelyföldi kutatók fel kívánták számolni a bizonytalanságot, Székelyudvarhely önkormányzata is megfelelően döntött, amikor kőbe, fába vésette nevét és a dátumokat: Orbán Balázs Lengyelfalván született 1829. február 3-án és Budapesten hunyt el 1890. április 19-én.

Simó Márton