Nemzeti Gyásznap - október 6.
Nemzeti emléknapjaink közül október 6. Magyarország és a magyarság számára kiemelt nemzeti gyásznap is.

Ezzel a kollektív főhajtással tisztelgünk az 1849. október 6-án kivégzett Batthyány Lajos miniszterelnök és a 13 aradi vértanú – illetve velük együtt az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei emlékének. 
 

 
Az Aradi Tizenhármakat említsük meg név szerint is, hogy még véletlenül se felejtsük Őket:
 
† Aulich Lajos honvéd tábornok, magyar hadügyminiszter, aradi vértanú (* 1793)
† Damjanich János honvéd tábornok, hadtestparancsnok, aradi vértanú (* 1804)
† Dessewffy Arisztid honvéd tábornok, hadtestparancsnok, aradi vértanú (* 1802)
† Kiss Ernő honvéd altábornagy, aradi vértanú (* 1799)
† Knezich (Knezić) Károly honvéd altábornagy, hadtestparancsnok, aradi vértanú (* 1808)
† Lahner György honvéd tábornok, hadfelszerelési főfelügyelő aradi vértanú (* 1795)
† Lázár Vilmos honvéd ezredes, hadtestparancsnok, aradi vértanú (* 1817)
† Leiningen-Westerburg Károly gróf, honvéd tábornok, aradi vértanú (* 1819)
† Nagysándor József honvéd tábornok, hadtestparancsnok, aradi vértanú (* 1804)
† Poeltenberg Ernő honvéd tábornok, hadtestparancsnok, aradi vértanú (* 1813)
† Schweidel József honvéd tábornok, Pest várospancsnoka, aradi vértanú (* 1796)
† Török Ignác honvéd tábornok, erődparancsnok, aradi vértanú (* 1795)
† Vécsey Károly gróf, honvéd tábornok, hadtestparancsnok, aradi vértanú (* 1807)
 
***
Nemzeti gyásznap még a naptárban november 4. is, az 1956-os forradalom leverésének napja.

A két nemzeti gyásznapon kívül a kormánynak lehetősége van alkalmi (nemzeti) gyásznapokat is elrendelni.

A nemzeti gyásznapokon Magyarország lobogóját ünnepélyes keretek között, katonai tiszteletadással az Országház előtt fel kell vonni, majd félárbocra kell ereszteni, Az iskolákban tanóra, vagy külön diákrendezvény keretében méltó módon megemlékezést kell tartani…

…de a szokásjog szerint más intézkedések is életbe lépnek, illetve életbe léptethetnek.


Címképünkön a vértanúink szoborcsoportja a Hadtörténeti Múzeum udvarán

Mészáros Sándor Sunyó
író, újságíró, szerkesztő,
az Új Színház sajtófőnöke