Méltó emléket állítani Kacsó Andrásnak

Székelyudvarhely Önkormányzatának szociális, egyházügyi, egészségügyi, kulturális, ifjúsági és sporttevékenységekért felelős szakbizottsága megvizsgálta Sinka Arnold önkormányzati képviselő azon beadványát, hogy az Udvarhelyi Néptáncműhely felvegye Kacsó András egykori táncoktató és művészeti szakirányító nevét.

A bizottság ülésén az önkormányzati képviselők mellett, jelen volt az intézmény vezetője, az ötletgazda, valamint három olyan személy is, akik egykori táncosként támogatták a névváltoztatást.

 
A kulturális szakbizottság meghallgatta a javaslattevőket és az egykori táncosok véleményét is, akikkel mindannyian egyetértettek abban, hogy Kacsó András nagyságát és a műfajon belüli kiemelkedő alkotói tevékenységét értékelni kell és be kell mutatni a jelenkornak. 

Éppen ezért javasolják, hogy a kezdeményezők hozzanak létre egy a Kacsó András nevét viselő civil szervezetet, amely Kacsó András életművéhez méltó rendezvényeket szervezzen, vagy akár állítson emléket a Művelődési Házban, nem utolsó sorban rendezvényt vagy táncos díjat, netán egy utcát nevezzen el róla.

 
A Kacsó András által fémjelzett időszakban a színpadi néptáncos előadásokat az Igor Mojszejev féle orosz balett stílus fémjelezte, ami teljes mértékben eltér az 1998-banlétrehozottUdvarhelyNéptáncműhelyirányvonalától: az autentikus népzenéből és néptáncból merítkező táncszínházi előadásoktól és az ahhoz köthető tevékenységektől (táncház, gyermektáncház, autentikus népzeneoktatás szárazhangszereken, néptánc oktatás gyerekeknek és felnőtteknek). A szakbizottság a Néptáncműhely művészeti tanácsának azon szempontját is figyelembe vette, hogy magyar nyelvterületen néptáncegyüttest nem neveznek el személyek után, sokkal inkább választanak olyan nevet, amely utal a helyre, településre ahol az együttes tevékenykedik, pl. Maros Művészegyüttes, Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes, Háromszék Táncegyüttes, Bekecs Néptáncegyüttes stb.

A felsoroltak alapján a szakbizottság elfogadta a szakmai érveket és az intézmény vezetésének álláspontját, ezért nem tartja indokoltnak az intézmény nevének megváltoztatását.