Magyar közjogi méltóságok Udvarhelyszéken

Az elmúlt napokban több magyar vezető politikus is megfordult Udvarhelyszéken.

Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelős államtitkár Székelyvarságon a magyar állami segítséggel felújított templomot tekintette meg június 29-én.

Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke, Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet vezetőjével egyetemben jelenlétével azt a fogadást tisztelte meg június 30-án a délutáni órákban, amelyet Gálfi Árpád, Székelyudvarhely frissen hivatalba helyezett polgármester adott. Ezen a találkozón jelen voltak azok a helyi politikusok, értelmiségiek és üzletemberek is, akik jobbító szándékkal kívánják erősíteni a Székely Anyaváros vezetőjének csapatát. 

A magyar kormány támogatásával újították fel Erdély egyik első havasi, kőből épített templomát. A székelyvarsági római katolikus templomot egy vihar rongálta meg évekkel ezelőtt, de a munkálatokat csak most, a magyar állam 5 millió forintos hozzájárulásával tudták befejezni.

„Köszönöm a székelyföldi atyáknak a székelyföldi hívőknek, Isten áldja önöket és higgyék el ,hogy ennél többet nem tudnak tenni gyermekeik, unokáik jövőjéért, lehet gazdagságot gyűjteni, pénzt félretenni, földet megművelni, szükséges mindez, de hogyha hitüket nem őrzik meg és nem adják tovább, akkor mindez hiábavaló” – így áldotta meg Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelős államtitkár a székelyvarsági római katolikus templomot.

Kövér László a média képviselőinek kérdéseire válaszol


Székelyvarság 1904-ben, közadakozásból felépült római katolikus templomát évekkel ezelőtt egy vihar rongálta meg, a torony dőlt meg. A rendbehozatalt ugyan 6 éve elkezdhették a román művelődési minisztérium pályázatán elnyert összegből, a befejezés azonban mostanáig váratott magára. A helyiek azt mondják a magyar kormány segítsége nélkül szinte lehetetlen lenne egy-egy templom vagy műemlék felújítása, illetve restaurálása.

 
„Egy részben megértem az anyaországiakat, a híreket is nézve úgy aggódnak, hogy túl sok pénz jön ide, de szerintem az bele kell férjen” – adott hangot véleményének Tóth Márton helyi lakos.
 
A kőből épített havasi templom átadásán Soltész Miklós azt hangsúlyozta, hogy a magyar kormánynak kötelessége segíteni a határon túli magyar közösségek szülőföldön való megmaradását, és a templom felújítása is ennek része.
 
Az első sorban Szász Jenő, az NSKI elnöke – Székelyudvarhely egykori
vezetője -, Soltész Miklós államtitkár és Orbán Árpád aktuális alpolgármester

 
„A szülőföldön való maradásnál a legfontosabb az, hogy mindazok az épített örökségek, templomaink, plébániák, lelkészi hivatalok, illetve természetesen adott esetben idősotthonaink vagy iskoláink megmaradjanak, és nemcsak hogy megmaradjanak, hanem élettel teliek legyenek. A székelyvarsági templom is ilyen, hála Istennek az elmúlt évtizedek viharaiban akár a Ceaușescu-időszakban akár a most ránk törő vad liberalizmus időszakában meg tudtak maradni magyarnak és meg tudtak maradni keresztény hívőnek is” – jelentette ki Soltész Miklós. Az államtitkár hozzátette: a közeljövőben is több székelyföldi műemlék templom felújítási munkálatait fogja jelentős adományokkal támogatni a magyar kormány.
 
Szimpatizánsok, helyi vezetők, értelmiségiek, válalkozók és egyszerű
érdeklődők a Városháza udvarán
A közvetlen anyagi támogatás és a magyar felsővezetők alkalmi, olykor csak szimbolikus és udvarissiági szinten működő jelenléte nem oldja meg ugyan a Székelyföld égető gondjait, de legalább erősíti a komfortérzetet és erőt ad a politikailag kompetens helyi vezetőknek, a vélük szimpatizáló és kompatilibis politikai-közösségi garnitúrának, hogy hitük és meggyőződésük szerint, a lehető leghatékonyabban munkálkodjanak a régió előrehaladása érdekében.

Szabó Károly felvételei

Forrás: Hír TV, Székely Távirati Iroda

Élő Székelyföld Munkacsoport