Lehetőség kalákára és együttlétre Atyhában

A tervezett ökumenikus istentisztelettel/ szentmisével, a fotókiállítás megnyitásával az Élő Székelyföld Munkacsoport tulajdonképpen segíteni szeretné a közösséget, hogy visszataláljon önmagához és további közös programokat valósítson meg az elkövetkező időkben.

Mivel kezdeményezésünkre 2015-ben sikerült az egyházközséget mozgósítani a fogadalmi kápolna felújítása ügyében – amelyben nagy szerepe volt Böjte Csaba ferences atyának -, idén, augusztus 6-án sor kerülhet annak újjászentelésére.

A Mária Magbolna búcsú napja (július 22.) és a fogadalmi ünnep közötti két hétben olyan helyi programokat lehet szervezni, amelyek erősítik a faluhoz való tartozás érzését az itteniekben és az elszármazottakban. A legyengült és a kultúrától elszokott falusiakat csak akkor lehet visszaszoktatni az igényes közművelődéshez és hagyományápoláshoz, ha máshonnan hívjuk be az erőket. Ez nem szégyellnivaló, ilyen projektek még a hagyományairól és népviseletéről híres Széken is történtek az utóbbi években.

Az ilyenfajta beavatkozás mindannyiunk javát szolgálja.

A Sóvidék Televízió felvétele

A helyieknek, a lelkésznek, a pedagógusoknak, az új háztulajdonosoknak, az elszármozattaknak és azok gyermekeinek, unokáinak együttműködése révén teremthetők meg új hagyományok, válhatnak természetessé a civil szerveződési programok. Ez egy zenekar, ha úgy tetszik, egy koncert, amelyben együtt kellene muzsikálni.

Kézműves tábor, nappali és esti foglalkozások

Szervezhető – helyiek kezdeményezésével – helytörténeti és kézműves tábor, amelyben az elszármazottak gyermekei unokái népi mesterségekkel ismerkedhetnek (szövés, fonás, varrás, kerámiakészítés, fafaragás stb.), avatott népművelők és népi művészek népdalaink, mondáink elsajátításában segíthetnének.

Egy-egy kézműves tábornak akár olyan hozadéka is lehetne, hogy népi motívumokkal díszített utcanévtáblák készüljenek. Ebben az időszakban bemutatkothatnának a „bebírók” is, akik más településről, más országból érkezve váltak itt háztulajdonosokká. Kik ők? Ingatlanbefektetők? Pihenni akarók? Vagy netán olyan emberek, akik közösségi értékeket és élményeket keresenk?

Egy ilyen tábor, rendezvénysorozat  megyszervezése – önköltséges alapon – a falusi vendéglátás gyakorlását, annak elméleti és gyakorlati fogásainak elsajátítását is maga után vonná.

Szénafesztivál

Mivel a település lakói főleg szarvasmarha tartásából élnek, emlékezetes esemény lehetne egy kaszáló- és szénacsináló verseny, amolyan szénafesztivál meghonosítása. Így akár meg lehet szólítani a szomszédos – hasonló sorsú – települések lakosságát is.

A rendelkezésre álló rövid idő, a szűkös források nem jelentenek feltétlenül akadályt, hiszen a tavalyi év során bebizonyosodott, hogy amennyiben megvan a kellő lelkesedés, nagyon könnyen el lehet érni közeli célokat. A kis lépések is többet érnek, mint a helyben való toporgás, vagy a lemondó semmitevés, hogy úgysem érdemes, ‘a mire jó ez az egész’ Pató Pál szintű bomlasztó ‘ars poeticája’…

Mindezek mellett ebben a jelzett időszakban minden egyes napra lehet előadót vagy előadókat hívni, akik hozzájárulhatnak a maguk szakterületén a lokálpatriotizmus erősítéséhez és alakításához.

A javaslati szinten működő ötletek a kiállításmegnyitón kerülnek majd bemutatásra. Ilyen szempontból ez az alkalom egy workshopnak tekinthető.


Készült A Bethlen Gábor Alap támogatásával.


Simó Márton/ Élő Székelyföld Munkacsoport