Látogatóban a Haberstumpf-villában

Május vége óta új székhelye van a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumnak. A Bethlenfalvi út 2-6. szám alatt található Haberstumpf-villát 2012-ben vásárolta meg Székelyudvarhely megyei jogú város önkormányzata. Az épület az elmúlt évszázadban több funkciót is betöltött, mígnem ismét építészeti értékének megfelelő státuszt kapott a város és környéke közművelődési életében.

Miklós Zoltán múzeumigazgatóval az épületről, annak titkairól és az általa vezetett intézmény előtt megnyíló új lehetőségekről beszélgettünk, amelyről videófelvétel készült.

Az új múzeumi épületről

Amikor ezt a villát építették – a 19. század legvégén, hiszen a felújítás idején találtunk egy deszkát, amelyre az ácsmester az 1899. december 31-es dátumot írta fel, a tornyok levő szélkakason pedig az 1900-as évszám szerepel -, a Bethlenfalvi utca még vidéki helynek számított. Bethlenfalvára járt ki a Haberstumpf-család pihenni. Az eklektika sajátos stílusjegyeit hordozó villa valóban olyan, mint gy nyári rezidencia. Mivel az építtető, Haberstumpf Károly maga is építész volt, ez a ház különleges odafigyeléssel készült annak idején.

Miklós Zoltán, a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum igazgatója (Szabó Károly felvétele)

A család tulajdonában 1948-ig maradhatott meg. A közvetlen örökösök nélkül maradt családtól – mindkét gyermekük az első világháború lengyelországi hadszínterein esett el – az épületet elvette az állam. A hozzá tartozó kertben később tömbházak épültek. Kezdetben tüdőgondozó, majd 1969-től 1982-ig szülészet, ezt követően pedig 1999-ig iskola működött benne. A vásárlást megelőző 4-5 évben – mivel funkcióját illetően az örökösök nem tudtak megegyezni – üresen állott és állaga folyamatosan romlott, úgyhogy szerencsésnek mondható, hogy a folyamatosan helyhiánnyal küzködő múzeum fenntartója nyélbe tudta ütni a tranzakciót és a 2015-2016-os esztendőkben elvégeztette a felújítást.

A felújítás sikeres. A látogatók – laikusok és szakemberek – véleménye szerint kellő alázattal és szakértelemmel bántak az épülettel. Ahol szükség volt felújították, restaurálták a különböző elemeket, máshol pedig pótolták. Van egy negyven áras kert, amelyet még nem sikerült rendbetenni, az egy következő munkafolyamat része, amelyhez az új vezetés keresi a forrásokat.

A felújításkor figyeltek a legapróbb részletekre is 
– rekonstruálták és megidézték a K. und K. hangilatát  
(Simó Márton felvétele)

A múzeum karakteréről

„Manapság – mondotta az intézmény igazgatója – csak akkor élnek igazán a múzeumok, ha programkínálatukat kiegészítik, kiszélesítik, ha lehetőséget teremtenek a legkülönbözőbb korosztályok számára, hogy interaktív módon beavatkozzanak annak életébe. Mi is elgondolkodtunk ezeken a lehetőségeken és folytatjuk a múzeumpedagógiai projekteket, amelyeket a Kossuth Lajos utcában levő régi székhelyünkön korábban elkezdtünk.


Az intézményvezető a felújítást végző cég, a Macops Kft. igazgatójával,
Bálint Antallal – a soron következő munkálatokra ugyan még várni kell,
de hamarosan folytatják (Simó Márton felvétele)

Fokozatosan átköltöztetjük a raktáron levő anyagainkat és új időszaki kiállításokat építünk, amelyekkel kapcsolódunk a hagyományainkhoz, de új koncepciók is érvényesülnek. Hamarosan megnyitjuk az első vándorkiállítást, amelyet Marosvásárhelyi múzeumtól kölcsönöztünk. Ami a képzőművészeti részleget illeti, az ott marad régi székhelyen, a Kossuth Lajos utca 42. szám alatt levő ingatlanban, de jelentékenyen kibővül, hiszen a régészeti laboratórium és a raktár felszabadítása után, jelentékenyen megnövelheti kiállítási tereit. Az a tény, hogy a mai középgeneráció ebben az épületben született, egyfajta érzelmi kötődést jelent. Azt szeretnénk, hogy azok, akik itt látták meg a szép napvilágot, a következőkben is visszatérjenek. Lesz olyan program is, amikor majd „a hely szülötteit” külön megszólítjuk.

A helyiek egyelőre nem is a kiállítások miatt jönnek – bár ma már vannak kiállításaink, amelyek érdekes módon épp képzőművészeti jellegűek, hanem az épület iránti kíváncsiságtól vezérelve, vizuálisan veszik birtokba a múzeumot.” 

A Dr. Miklós Zoltán igazgatóval készült videót hamarosan közzétesszük, amelyből fontos részleteket tudhatnak majd meg az érdeklődők.

A címkép a szerző felvétele.

Simó Márton/ Élő Székelyföld Munkacsoport

Készült a Bethlen Gábor Alap támogatásával