Középkor a rock-kocsmában

A székelyudvarhelyi Fészek Pub tegnap visszatért a 12. és a 15. század közötti időszakba.

Az Arany Griff Lovagrend kicsiny, ám elszánt csapata, Sashalmi-Fekete Tamás uram vezetésével megszállta a Kossuth Lajos utca sarkán levő épület emeletét, majd hosszú órákra birtokba is vette azt.

Lőn ott tájékoztatás, képeknek vetítése és az fegyvereknek bemutatása, majd végezetül táncra perdült az elszánt sereg az odabent levő fehérnépekkel és emberekkel.

Az daliás vitézek, több órás helytállást követően, úgy estvéli 11.00 óra tájt visszavonulának aztán szállásaikra.

A falakban és a bútorzatban, a marhákban vagy egyebekben kár nem esvén, annál inkább szolgálá ez a sok szép cselekedet az elméknek csiszolását.

Mai nyelvezeten, a 21. század emberéhez szólt ez a program

Délután fegyverkiállítással alakították át kissé a Fészek belső tereit: vérteket, sisakokat helyeztek el az asztalokon, az egyik sarokban dárdák, íjak, nyílak segítségével készült installáció. Az éppen betévedő vagy jól tervezett szándékkal érkezők megcsodálhatták ezeket a tárgyakat, a lovagok pedig kinek-kinek kiselőadásokat tartottak a kiállított tárgyakról.

Este 7-kor vette kezdetét az Arany Griff Lovargrend Egyesület vezetőjének előadása, aki a 12. századtól – a magyarok európai beilleszkedésének korszakától – kezdve tartott vetített képekkel kísért előadást, Mátyás király koráig hatolva közelebb az időben.

Sashalmi-Fekete Tamás – a vértje levetve, maga digitális technikát kezel éppen

Összesen 44 képkocka állott rendelkezésére, amelyekhez hozzáfűzhette az előadó a művészet- és hadtörténeti mondanivalót.

Ez a videó tulajdonképpen premier, hiszen fejre szerelt kamerával nem készítettek még felvételt. Az Arany Griff Rend három markáns tagjának viadalát lehet megtekinteni ezen a kisfilmen.

Sashalmi-Fekete Tamás nagy érdeme, hogy mindig követi a friss régészeti eredményeket. A Székelyföldön és a Kárpát-medence különböző területen végzett ásatások nyomán folyamatosan kerülnek felszínre olyan leletek, amelyek mind-mind értékes kiegészítői az eddigi ismereteinknek, s a krónikákban ránk maradt feljegyzésekkel, a templomok koraibeli freskói segítségével, egyre több és biztosabb információt nyújtanak, hogy hitelesen tudjuk rekonstruálni az egy adott korszakban használatos ruházatot és fegyverzetet.

Követve a Szent László-legendáriumot, amely Székelyföld-szerte is igen jelentős falképekben és falkép-részletekben maradt ránk, nagyjából pontosan lehet következtetni azok keletkezési korára. Épp az ismert ruházat- és fegyverzet-minták alapján. Sokat segítenek a tisztább látásmód kialakulásában a frissen vagy feltárt freskók is.

Külön köszönet azért a figyelmességért, amellyel a szélesebb látókör „látványelemeit” felhasználva, igyekezett a három székely rend fegyver- és viselettörténetét is felvázolni. Annyira elragadó és szenvedélyes volt az előadása, hogy még legkisebb – talán 4-5 éves – gyermekek is lankadatlan figyelemmel követték a másfél órás előadást. Biztos, hogy néhány zsenge fiúban és leányban meg is fogalmazódott az elhatározás, hogy – amikor kicsit nagyobb lesz – beáll a „Griffek” közé.

Az előadást követően ki lehett próbálni egy-két kínzóeszközt. Kérdezni lehetett a harci tapasztalattal rendelkező vitézektől is harcászati titkokat. Meglepetésként egy kisfilmet is levetítettek, amely a közelmúltban készült a város fölötti „titokzatos” Csereháton, amikor fejkamerával rögzítették a viadalt.


A szerző felvételei.

Simó Márton/ Élő Székelyföld Munkacsoport