Kossuth- és Széchenyi-díjakat adtak át

Nemzeti ünnepünkön átadták a Kossuth- és Széchenyi-díjakat, valamint a Magyar Érdemrend kitüntetéseit az Országházban.

Az ünnepségen a Magyar Érdemrend különböző fokozatait huszonegyen vehették át, Kossuth-nagydíjban egyetlen alkotó részesült, tizenhét művész kapott Kossuth-díjat, Széchenyi-díjat szintén tizenheten vehettek át.

Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából Kossuth-nagydíjat adományozott MAKKAI ÁDÁM Kossuth-díjas költő, műfordító, nyelvész, a University of Illinois at Chicago angol irodalmi és nyelvészeti tanszékének volt egyetemi tanára, professor emeritus részére világszerte nagyra értékelt és a magyar költészet rangját emelő műfordításai, illetve egyedülálló formavilágú és invenciózus költészete, kivételes művészi pályája, valamint értékteremtő oktatói és tudományos közéleti életműve elismeréseként.

(A Makkai Ádám életéról és munkásságáról közölt korábbi írásunkat ITT olvashatja!)


 

 
Áder János Kossuth-díjat adományozott:
BALÁZS FERENC ‘FECÓ’ Liszt Ferenc-díjas előadóművész, zeneszerző, a Korál zenekar alapító tagja részére több mint négy évtizedes, számos örökzöld slágert és lírai dallamot adó, gazdag és töretlenül népszerű zeneszerzői, valamint előadó-művészi pályafutása elismeréseként; 
 
BENEDEK MIKLÓS Jászai Mari-díjas színművész, rendező, kiváló és érdemes művész részére utánozhatatlanul eredeti, kifinomult és elmélyült játékmódja, rendkívüli stílusérzékről tanúskodó, emblematikus szerepformálásai, valamint a klasszikus kabarék világát is népszerűsítő, kivételes és méltán nagyra értékelt művészi pályája elismeréseként; 
 
BUDAI ILONA népdalénekes, az Óbudai Népzenei Iskola népiének-tanára részére magával ragadó és a tradicionális magyar népi kultúra hiteles továbbörökítését szolgáló pályája, a népzenét hiánypótló ismeretterjesztő tevékenységével népszerűsítő előadó-művészete és értékteremtő oktatómunkája elismeréseként;
 
IFJ. CSOÓRI SÁNDOR Liszt Ferenc-díjas népzenész, zenetanár, a Muzsikás együttes és a Magyar Dudazenekar alapító tagja részére elkötelezett és nagy hatású előadó-művészi tevékenysége, a magyar népzene megújhodásában, illetve a népi hangszeres muzsika, különösen a magyar duda külföldi és hazai megismertetésében betöltött meghatározó szerepe, valamint a népzenei oktatás és a fiatal népzenészek képzése terén felbecsülhetetlen értékű munkája elismeréseként;

ERDÉLY MÁTYÁS operatőr részére a mai magyar filmművészet rendkívüli világsikert hozó műve, a holokauszt tragédiáját egyéni látásmóddal, formabontó megközelítéssel megjelenítő film, a Saul fia megalkotásában nyújtott kivételes operatőri munkája elismeréseként;

 
FARKAS ÁDÁM Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja részére absztrakt stílusú, monumentális köztéri alkotásai, illetve kisplasztikái tekintetében egyaránt elsőrendű alkotóművészete, valamint jelentős művészetelméleti, szakmai közéleti, továbbá értékes oktatói tevékenysége elismeréseként;
 
GULYÁS DÁNIEL Liszt Ferenc-díjas operaénekes, kiváló és érdemes művész, a Pécsi Nemzeti Színház zeneigazgatója részére az operairodalom leghíresebb tenorszerepeiben világszerte nagy sikerű alakításai mellett más komolyzenei műfajokban is elsőrendű előadásokat magába foglaló művészi pályája, valamint a fiatal ének- és zeneművészek képzését, illetve pályakezdését segítő, fáradhatatlan oktatói munkája elismeréseként;
 
KISS ANNA Babérkoszorú- és József Attila-díjas költő, drámaíró, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja részére a népi szürrealizmusra építő és a mese, a ballada, az archaikus népdal, illetve a régi magyar költői nyelv ötvözésében kibontakozó sajátos poétikája, maradandó értéket teremtő gyermekirodalmi tevékenysége elismeréseként;
 
KOMLÓSI ILDIKÓ opera-énekesnő, a Magyar Állami Operaház magánénekese részére páratlanul népszerű és nemzetközileg is rendkívül sikeres, az operaéletet számtalan lenyűgöző alakításával gazdagító, amellett kivételesen színes koncertrepertoárt is magába foglaló, ragyogó énekművészete elismeréseként; 
 
LUKÁCS SÁNDOR Jászai Mari-díjas színművész, kiváló és érdemes művész részére a közönség, a szakma és a kritika által is nagyra értékelt művészete, illetve színházi, filmes és televíziós szerepeiben egyaránt mesteri, kivételes kreativitását és temperamentumát tükröző játéka, páratlanul sikeres művészi pályafutása elismeréseként;
 
MADARÁSZ IVÁN Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi tanára részére az emberi hang és a hangszeres technika újabb módozatainak kutatására építő, több zenei műfajban is jelentős műveket kiérlelő, gazdag zeneszerzői pályája elismeréseként;
 
NAGY ERVIN építész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, volt országos főépítész részére a magyar népi építészet forma- és motívumvilágát továbbörökítő, organikus stílusú, ikonikus alkotásokat kiérlelő építőművészete, illetve a nemzeti építészetpolitika és építészeti érdekképviselet területén végzett értékőrző munkája elismeréseként; 
 
NEMES JELES LÁSZLÓ filmrendező, forgatókönyvíró részére a mai magyar filmművészet rendkívüli világsikert hozó műve, a holokauszt tragédiájának egyéni látásmódú, alapvető emberi sorskérdéseket is felvető megközelítésén túl az egyetemes tragédiában az egyéni sors törékenységét megmutatni képes film, a Saul fia megalkotásában nyújtott, egyedülálló filmrendezői és forgatókönyv-írói munkája elismeréseként;
 
RÖHRIG GÉZA író, költő, színművész részére a mai magyar filmművészet rendkívüli világsikert hozó műve, a holokauszt tragédiáját egyéni látásmóddal megjelenítő film, a Saul fia megalkotásában nyújtott kivételes, az embert az embertelenségben ábrázolni képes színészi munkája elismeréseként;
 
SERFŐZŐ SIMON József Attila-díjas költő, író, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja részére a tradicionális népi jegyeket modern szimbolikával ötvöző költészete, a magyar sorsirodalom hagyományait változatos művészi eszközökkel megújító próza- és drámaírói életműve, illetve jelentős publicisztikai és könyvkiadói tevékenysége elismeréseként;
 
TILLAI AURÉL Liszt Ferenc-díjas karnagy, zeneszerző, érdemes művész, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara Zeneművészeti Intézetének professor emeritusa részére a tanítványok és a közönség szeretete által övezett, ugyanakkor a szakma megbecsülését kiérdemlő és Pécs városának kulturális életét is gazdagító karnagyi pályafutása, valamint termékeny zeneszerzői és nemzedékek számára meghatározó zenepedagógusi életműve elismeréseként; 
 
ZELENÁK CRESCERNCIA Munkácsy Mihály-díjas tervezőgrafikus, kiváló és érdemes művész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem volt tanára és a tervezőgrafika főtanszak vezetője részére rendkívül igényes és kifinomult stílusú, a tervezőgrafika számos területén, különösen a plakát- és bélyegtervezésben unikális alkotói pályája, valamint nagy hatású, a betűtörténet megismertetése terén generációk számára meghatározó oktatói tevékenysége elismeréseként.
 
Magyarország köztársasági elnöke március 15. alkalmából Széchenyi-díjat adományozott:
 
BÁLINT CSANÁD, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Régészeti Intézetének professor emeritusa részére kiemelkedő jelentőségű, a honfoglalás előtti magyarság emlékanyaga mellett a Kárpát-medence, illetve a kelet-európai sztyeppe történeti és régészeti kérdéseivel, valamint a népvándorlás és a honfoglalás korának kulturális emlékeivel is foglalkozó, sokrétű és elmélyült kutatómunkája, tudományos életműve elismeréseként;
 
BALLA GYÖRGY csecsemő- és gyermekgyógyász, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kara Gyermekgyógyászati Intézetének vezetője, egyetemi tanár részére a szabadgyök-kutatás és az érbetegségek gyógyítása terén kiemelkedő tudományos tevékenysége, valamint a gyermekgyógyászat, különösen a kis súlyú koraszülöttek és a  veszélyeztetett újszülöttek magas színvonalú ellátása érdekében végzett lelkiismeretes gyógyítói és eredményes intézményvezetői munkája elismeréseként; 
 
BÁRÁNY IMRE matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetének kutatóprofesszora részére a diszkrét és konvex geometria, illetve a kombinatorika területén elért, nagy jelentőségű kutatási eredményei, valamint azoknak az elméleti számítástudományban, az operációkutatásban és a játékelméletben való alkalmazása érdekében végzett munkája elismeréseként;
 
ERDŐ PÉTER bíboros, prímás, az Esztergom–budapesti Főegyházmegye érseke, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézete alkotmányjogi tanszékének professor emeritusa részére nemzetközi viszonylatban is rendkívüli értékű egyházjogászi munkája, különösen az Egyházi Törvénykönyv értelmezése és alkalmazása tekintetében meghatározó jelentőségű, valamint az egyháztörténet és a középkori kánonjogtörténet területén is elsőrangú tudományos tevékenysége elismeréseként;
 
IMRE LÁSZLÓ irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének professor emeritusa részére az irodalomtörténet, a műfajelmélet, az összehasonlító irodalomtudomány és kritika területén egyaránt jelentékeny életműve, különösen a XIX. és XX. századi magyar és orosz irodalom tekintetében egyedülálló tudományos munkája, illetve példaadó oktatói és intézményvezetői munkája elismeréseként; 
 
KAPITÁNY ÁGNES szociológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontja Szociológiai Intézetének tudományos tanácsadója, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem egyetemi tanára részére kiváló szociológiai és művelődéskutatói szakmai tevékenysége, különösen a nemzeti identitás változásai és a kulturális mintázatok alakulása tekintetében kiemelkedő jelentőségű kutatásai, illetve a történelmi korszakok világképének szociológiai, kulturális antropológiai és társadalomelméleti összefüggéseit feltáró tudományos munkája elismeréseként;
 
KAPITÁNY GÁBOR szociológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontja Szociológiai Intézetének nyugalmazott tudományos tanácsadója, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem egyetemi magántanára részére kiváló szociológiai és művelődéskutatói szakmai tevékenysége, különösen a nemzeti identitás változásai és a kulturális mintázatok alakulása tekintetében kiemelkedő jelentőségű kutatásai, illetve a történelmi korszakok világképének szociológiai, kulturális antropológiai és társadalomelméleti összefüggéseit feltáró tudományos munkája elismeréseként;
 
MARÓTH MIKLÓS klasszika-filológus, orientalista, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézetének igazgatója részére az ókori görög és arab kultúra kapcsolatának kutatása tekintetében kivételes, az ugariti és a görög epika közötti hasonlóságokat, illetve a görög retorika és az arab logika közötti kapcsolatokat feltáró kutatásai, valamint értékes, még kiadatlan arab szövegeket megjelentető publikációs munkája és aktív tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként;
 
MARTONYI JÁNOS jogász, volt külügyminiszter, a Szegedi Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nemzetközi magánjogi tanszékének volt tanszékvezetője, egyetemi tanár részére a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga és az európai jog terén egyaránt elsőrangú munkája, illetve Magyarország helyére és nemzetközi szerepére, valamint a globális világ változásaira és szabályozásaira reflektáló, újító szellemű társadalomtudományi felismerései elismeréseként;
 
MONOSTORI LÁSZLÓ villamosmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének igazgatója, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara gyártástudomány és -technológia tanszékének egyetemi tanára részére egyedülálló interdiszciplináris felkészültségén alapuló, a mai modern gyártástudományt megalapozó és a termelésinformatika elméleti, illetve alkalmazott kutatása terén iskolateremtő tudományos eredményei, valamint iparágakon átívelő kutatásfejlesztési együttműködéseket elősegítő, a kutatási eredmények ipari gyakorlatba való átültetését szolgáló munkája, továbbá kimagasló tudományszervezői és utánpótlás-nevelői tevékenysége elismeréseként;
 
OLÁH EDIT molekuláris genetikus, rákkutató, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Országos Onkológiai Intézet molekuláris genetikai osztályának vezetője részére a daganatos megbetegedésekre hajlamosító genetikai változások kimutatására irányuló, nemzetközileg is figyelemre méltó tudományos eredményei, valamint a genetikai alapú onkológia hazai megalapozását elősegítő, elsőrendű tudományos munkája elismeréseként;
 
PAKSA KATALIN népzenekutató, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézete Népzene- és Néptánckutató Osztály és Archívumának professor emeritusa részére határainkon túl is nagy jelentőségű és a magyar népzenekutatás számos területén alapvető újdonságokat felmutató tudományos életműve, különösen a népzenetörténet tárgykörében és a magyar népzene kritikai összkiadásának szerkesztése tekintetében páratlan szakmai munkája elismeréseként;
 
PÓSFAI MIHÁLY geológus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Pannon Egyetem Mérnöki Kar Környezettudományi Intézete föld- és környezettudományi intézeti tanszékének egyetemi tanára részére a környezeti ásványtan területén, elsősorban az élő szervezetekben képződő mágneses ásványok vizsgálatával kapcsolatos eredményei, valamint nemzetközi szinten is nagyra értékelt tudományos és oktatói tevékenysége elismeréseként;
 
 
SZAKOLCZAY LAJOS József Attila-díjas irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő részére az irodalom, a színházművészet, a képzőművészet, illetve az opera műfajában egyaránt hiteles és értékorientált, ugyanakkor tudományos igényű és példamutatóan elfogulatlan műkritikusi életműve, valamint a határon túli, főként az erdélyi magyar szépirodalom széles körű megismertetését szolgáló, sokoldalú tevékenysége elismeréseként;
 
TÉL TAMÁS, a fizikai tudomány doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézete elméleti fizikai tanszékének egyetemi tanára, az MTA–ELTE elméleti fizikai kutatócsoportjának vezetője részére a nem egyensúlyi statisztikus fizika területén elért, a káoszelmélet és a környezeti áramlások kutatásával, illetve gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos eredményei, valamint a hazai fizikatanár-képzést megújító, iskolateremtő oktatómunkája és aktív tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként;
 
TÓTH MIKLÓS biológus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézete állattani osztályának kutatóprofesszora részére a kémiai ökológia hazai megalapítójaként egyedülállóan innovatív kutatói pályája során elért eredményei, főként a kártevő rovarfajok feromonjának vizsgálatával kapcsolatos felfedezései, valamint a kártevők elleni környezetkímélő módszerek kidolgozása és gyakorlati alkalmazása terén végzett, magas színvonalú munkája elismeréseként; 
 
VÖRÖS JÓZSEF közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kar Gazdaság-módszertani Intézete termelésmenedzsment és döntéstudományi tanszékének egyetemi tanára részére a matematikai alapú közgazdaságtan iskolateremtő alakjaként a módszertanilag igényes üzleti tudományok hazai meghonosítása terén elsőrendű szakmai munkája, valamint a gyártási rendszerek mögött meghúzódó termelési filozófiák modellezésében elért jelentős kutatási eredményei elismeréseként.

Ugyanakkor Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából a Magyar Érdemrend nagykeresztje (polgári tagozata) kitüntetést adományozott:
 
JÁRAI ZSIGMOND közgazdász, bankvezető, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke részére, a rendszerváltoztatás során megújuló független bankrendszer kialakítása és szabályozása, illetve a fiskális és monetáris politika irányítása terén egyaránt kiváló és magas szakmai felkészültségén alapuló, elkötelezett és odaadó munkája, valamint a magyar nemzetgazdaság irányításában és fejlesztésében betöltött meghatározó és nélkülözhetetlen szerepe elismeréseként.
 
A Magyar Érdemrend középkeresztje (polgári tagozata) kitüntetést adományozott:
 
BALÁS BÉLA, a Kaposvári Egyházmegye megyéspüspöke részére, az ifjúság lelkigondozása és hitoktatása terén hiánypótló és nagyhatású tevékenysége, fél évszázados értékteremtő papi és püspöki szolgálata, illetve kivételesen elhivatott és sokrétű szervezőmunkája elismeréseként, 
 
BÁLINT GÉZA, az orvostudomány doktora, az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet főorvosa részére, a reumatológia diagnosztikája és terápiája terén, valamint a fizioterápia oktatásában elért kiemelkedő tudományos, szakmai és szervezőmunkája, illetve a szakma nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként,
 
BARSI BALÁZS, a Szűz Máriáról nevezett Ferences Rendtartomány volt provinciálisa, a sümegi Sarlós Boldogasszony ferences kegytemplom igazgatója, a sümegcsehi Newman-kegyhely gondozója, lelkigyakorlat-vezető lelkipásztor részére, a magas szintű lelkiségi és prédikációs irodalmat gazdagító, egyedülállóan nagyhatású tevékenysége, több évtizedes példaadó lelkipásztori szolgálata, valamint kimagasló igehirdetői és oktatói munkája elismeréseként,
 
BÖSZÖRMÉNYI ZOLTÁN József Attila-díjas író, költő, az Irodalmi Jelen főszerkesztője részére, az egyetemes magyar kultúrát gazdagító irodalmi alkotásai, valamint az erdélyi magyarság identitásának megőrzése, kulturális és közéletének felvirágoztatása iránt elkötelezett, sokrétű és nagyvonalú támogató tevékenysége elismeréseként,
 
CSOMÓS JÓZSEF, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke, a Gönci Református Egyházközség lelkipásztora részére, példaértékű elhivatottsággal ellátott lelkészi szolgálata, valamint az egyházkerület gyülekezeteinek összefogása és vezetése terén, illetve a régió érdekében végzett kimagasló színvonalú munkája elismeréseként,
 
CSUKÁS ISTVÁN Kossuth-díjas és József Attila-díjas író, költő, a Magyar Írószövetség örökös tagja részére, a magyar gyermekirodalmat kivételes alkotásaival gazdagító, magával ragadó történeteivel és játékos stílusával az irodalom szeretetére nevelő és generációk számára meghatározó írói és költői életműve elismeréseként,
 
KASSAI LAJOS lovasíjász, íjkészítő részére, az ősmagyar hagyományok felelevenítését és átörökítését a hazai lovasíjász sport megteremtésével és népszerűsítésével szolgáló, értékteremtő munkája, valamint öt Guiness-rekordot eredményező rendkívüli sportteljesítménye elismeréseként,
 
LOZSÁDI KÁROLY, az orvostudomány doktora, az Országos Kardiológiai Intézet volt főigazgatója, a Semmelweis Egyetem professor emeritusa részére, a hazai csecsemő- és gyermekkardiológia, illetve szívsebészet terén egyedülállóan értékes szakmai munkája, valamint a gyermekkardiológiai centrum megvalósítása érdekében végzett elsőrangú vezetői tevékenysége elismeréseként,
 
MERKELY BÉLA, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem Klinikai Központjának elnöke, a Semmelweis Egyetem klinikai rektorhelyettese, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatója, az Általános Orvostudományi Kar Kardiológiai Központja Kardiológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a Kardiológiai Szakmai Tanács elnöke részére, nemzetközileg is nagyra értékelt kardiológiai kutatási eredményei, illetve a szakmai és tudományos utánpótlás-nevelés, továbbá tehetséggondozás iránt elhivatott oktatómunkája, valamint kiemelkedően eredményes intézményvezetői és elkötelezett szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként,
 
PENKE BOTOND Széchenyi-díjas kémikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Orvosi Vegytan Intézetének egyetemi tanára részére, a hazai peptidkémia és fehérjekutatás területén egyedülálló tudományos pályája, kutatócsoportjaival a neurodegenerációs betegségek gyógyításában elért sikerei, illetve számos új gyógyszer-hatóanyag szintetizálása érdekében végzett elsőrangú munkája elismeréseként, 
 
PRUGBERGER TAMÁS, az állam- és jogtudomány doktora, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Munka- és Agrárjogi Tanszékének professor emeritusa részére, a jogtudományok, főként a munkajog és a szövetkezeti jog területén kiemelkedő, nemzetközi szinten is nagyra becsült tudományos életműve, valamint műhelyteremtő egyetemi oktatói munkája elismeréseként,

RAJNA GÁBOR producer, a Laokoon Filmgroup ügyvezetője részére, a mai magyar filmművészet rendkívüli világsikert hozó műve, a Saul fia létrejöttének érdekében végzett kiváló produceri munkája elismeréseként, 

 
SIPOS GÁBOR producer, a Laokoon Filmgroup ügyvezetője részére, a mai magyar filmművészet rendkívüli világsikert hozó műve, a Saul fia létrejöttének érdekében végzett kiváló produceri munkája elismeréseként,
 
SOMOGYI BALÁZS, a Connecticuti Magyar Kulturális Egyesület alapító elnöke, a New York-i 1956-os Magyar Emlékmű Bizottság alelnöke részére, az amerikai magyarság kulturális életét kibontakoztató, az intézményes keretek megszervezése mellett a működtetés terén is kimagasló, önzetlen és fáradhatatlan munkája elismeréseként,
 
SZAKÁLY SÁNDOR, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója részére, a történelemtudományok és a történelemkutatás területén végzett több évtizedes kiemelkedő jelentőségű munkája, valamint a határon túli magyarság érdekében tett erőfeszítései elismeréseként, 
 
SZÉL ÁGOSTON, a biológiai tudomány doktora, a Semmelweis Egyetem rektora, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetének igazgatója részére, a nemzetközi tudományos életben is nagyra értékelt szakmai munkája, többek között a fejlődésbiológia és az idegtudomány terén jelentős tudományos eredményei, valamint kiemelkedően magas színvonalú oktatói és intézményvezetői tevékenysége elismeréseként, 
 
SZEPESI KÁLMÁN, az orvostudomány doktora, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kara Ortopédiai Klinikájának ortopéd szakorvosa, professor emeritus részére, a hazai ortopédia területén kimagasló tudományos pályája, a klinika fejlesztése érdekében végzett eredményes és elhivatott intézményvezetői tevékenysége, valamint a fiatal szakorvosjelöltek magas szintű képzését szolgáló oktatómunkája elismeréseként,
 
TOTIK VILMOS Széchenyi-díjas matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Bolyai Intézete Halmazelmélet és Matematikai Logika Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére, a matematikai analízis rendkívül sokoldalú és nemzetközileg is nagyra becsült kutatójaként elért eredményei, továbbá értékes oktatói tevékenysége elismeréseként,
 
UDVARDY GYÖRGY, a Pécsi Egyházmegye megyéspüspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökhelyettese részére, az egyházmegye és Pécs város hit- és közéletének alakítása, valamint a Pécsi Tudományegyetem hazai és külföldi megbecsültségéhez történő tevékeny hozzájárulása elismeréseként,
 
VARGA ATTILA, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Jogtudományi Karának egyetemi docense részére, az alkotmányjog területén kiemelkedő, többek között az alkotmányosság értékeinek bemutatására és a román alkotmányjog megismertetésére irányuló munkája, valamint jelentős egyetemi oktatói tevékenysége elismeréseként.

A címképen Koszticsák Szilárd/ MTI fotója.
A szövegközi első kép Makkai Ádámot ábrázolja, aki átveszi a Kossuth-nagydíjat Áder János köztársasági elnöktől (Fotó: Illyés Tibor/MTi); a második képen a közelmúltban Oscar-díjban részesült Saul fia című játéfilm három alkotója: Röhrig Géza író, költő, Nemes Jeles László filmrendező és Erdély Mátyás operatőr a Kossuth-díj átvétele után (Fotó: Illyés Tibor MTI; a harmadik képen Erdő Péter bíboros (Fotó: Illyés Tibor/ MTI); a negyedik kép Szakolczay Lajos irodalomtörténészt, írót ábrázolja, akinek 75. születésnapját a Magyar Írószövetség széházában ünnepelték március 9-én (Fotó: Kacsó István – Fugecu); a hatodik képen Böszörményi Zoltán író, költő, az IJK tulajdonosa a 2011-es könyvhéten (archív elvétel).

Forrás: MTI, Magyar Nemzet, Élő Székelyföld Munkacsoport archívuma