KOLOZSVÁR - RETROSPEKTÍV KIÁLLÍTÁS NAGY ALBERT MUNKÁIBÓL

A Kolozs Megyei Tanács alárendeltségébe tartozó Kolozsvári Művészeti Múzeum és a kolozsvári Quadro Galéria szervezésében került sor Nagy Albert retrospektív kiállításának megnyitójára 2021. július 29-én, csütörtökön, 18 órától a Kolozsvári Művészeti Múzeum emeleti dísztermeiben.

Nagy Albert (1902–1970) a romániai modern művészet meghatározó alakja volt, életműve mégsem eléggé széles körben ismert. Jelen tárlat Nagy Albert halálának ötvenedik évfordulója alkalmából, több intézmény és magángyűjtő erőfeszítését egybefogva valósult meg. A több mint 100 festményt és három szobrászati alkotást felvonultató kiállítás a szakértők és a nagyközönség számára egyaránt premier, hiszen ennyi munkáját még a festő életében sem állították ki egyszerre. A legtöbb hazai, Nagy Albert műveket őrző közgyűjtemény, valamint romániai, magyarországi és németországi magángyűjtemények agyagából válogattsk, ezek „kincseinek” jelentős része eddig láthatatlan volt a szélesebb közönség számára. A válogatás során arra törekedtek, hogy az egész életműből ragadják ki jelentős műveket, így az 1930-as években készült, „útkereső” munkák mellett egyaránt szerepelnek az 1940-es évek elejének főművei és az ’50-es évek remek, erőteljes kompozíciói, de a kiállítás gerincét a ’60-as évek (a művész életének utolsó évtizedének)  művei képezik.


Nagy Albert (1902-1970) festőművész

A Kolozsvári Művészeti Múzeum dísztermeiben egy klasszikusabb szemléletű bemutatásban, kronológiai és tematikus csoportosítások mentén bontakoznak ki a festői életmű különböző szakaszai.

E kiállítás második része, egy elemző jellegű tárlat, mely a Nagy Albert alkotásait és eddig közöletlen írásait egyenértékű művekként kezeli és helyezi összefüggésbe, Boros Judit és Székely Sebestyén rendezésében 2021. augusztus 19-én nyílik a kolozsvári Quadro Galériában. A Bánffy-palotában található kiállítás 2021. augusztus 12-ig tekinthető meg.


Fotó: Szabadsag.ro

Az eddigi legteljesebb Nagy Albert retrospektív kiállítást az Unitárius Egyház kezdeményezését felkarolva, a Kolozsvári Művészeti Múzeum és a Quadro Galéria hozta létre. A köz- és magánintézményi együttműködés keretében, a Művészeti Múzeum intézményi hálózatának, illetve a Quadro Galéria anyagi hozzájárulásának köszönhetően sikerült a különböző közgyűjteményekben őrzött alkotások kölcsönzése. Szintén a Quadro Galéria tette lehetővé a magángyűjteményekben lévő művek kölcsönzését is. A kiállítás főpartnere a Székely Nemzeti Múzeum, amely 42 művet kölcsönzött a kiállításra. A tárlaton szerepel 13 festmény a Magyar Unitárius Egyház, 11 alkotás pedig a Kolozsvári Művészeti Múzeum gyűjteményéből. További kölcsönző intézmények: Magyar Unitárius Egyház, Kolozsvár; Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely; Vizuális Művészetek Múzeuma, Galac; Szilágy Megyei Történelmi és Művészeti Múzeum, Zilah; Körösvidéki Múzeum, Nagyvárad; Románia Nemzeti Művészeti Múzeuma, Bukarest, Maros Megyei Múzeum, Marosvásárhely; Gheorghe Dima Zeneakadémia, Kolozsvár. Köszönetet mondunk a partner intézményeknek és gyűjtőknek.

Jelen kiállítás kurátorai: dr. Bordás Beáta (Kolozsvári Művészeti Múzeum / Erdélyi Művészeti Központ) és Székely Sebestyén (Quadro Galéria).


Fotó: Szabadsag.ro


A kurátorok nyilatkozatai

„Nagy Albert festészete csodával határos módon született meg. Ő azon művészek közül való volt, akik ellenséges környezetben, csökönyös öntörvényűséggel bontakoztatják ki világukat és nem pazarolják el figyelmüket az elfogadás keresésére. Egyedülálló realizmusa abból ered, hogy az életet testközelből szemlélte. Szeretettel és átérzéssel, szókimondóan figyelte meg a MA emberének változását az IDŐ nyomása alatt.” –

Székely Sebestyén
„A monumentálisra felnagyított és kimerevített, a képmezőt szinte teljesen kitöltő expresszív emberalakjai vagy szimbolikus állatfigurái elemi erővel hatnak a szemlélőre. Nagy Albert mindvégig kitartott a figuratív, néhol naivnak ható realista ábrázolásmód mellett. A modern ember főbb problémáit kutató, mély gondolatiságra alapozott műveinek témái között megjelenik a család és az anyaság kérdésköre, számos kortárs embertípust és foglalkozást vagy korabeli sporttevékenységeket örökített meg, de képein a kor főbb világpolitikai eseményeire és problémáira adott reakciói is megelevenednek. A szocreál témák mellett sok esetben merített ihletet a mitológiából, a magyar és a román balladák világából, de a modern tömbházak közé transzponálta a szereplőket. Emberközpontú művészete még mindig kínál meglepetéseket, ezért is reméljük, hogy e kiállítás új utakat nyit Nagy Albert életművének értelmezésében.” 
Bordás Beáta
A megnyitón felszólalt dr. Lucian Nastasă-Kovács, a Kolozsvári Művészeti Múzeum igazgatója, Vákár István, a Kolozs Megyei Tanács alelnöke, Ft. Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház leköszönő püspöke és a kiállítás védnöke, valamint a kiállítás kurátorai, Bordás Beáta és Székely Sebestyén.

Az Erdélyi Művészet közlése nyomán