Józsa János 75.

Február 20-án ünnepelte 75. születésnapját Józsa János korondi fazekasmester. Ez a jeles nap szolgáltatja az alkalmat, hogy további jó egészséget és töretlen munkakedvet kívánjunk számára! 

Életút-állomásait a korábbi találkozások alkalmával összegyűjtött információk alapján, a vonatkozó szakirodalomból és leánya, Józsa Judit kerámiaszobrász-művészettörténész segítségével állítottuk össze. 

Józsa János ősi fazekas családba született, 1942. február 20-án Korondon. Elemi iskoláit szülőfalujában végezte el, majd tehetséges gyerek lévén Marosvásárhelyen, a Népművészeti Iskolában folytatta tanulmányait. Tanárai Hunyadi László Sándor és Izsák Márton szobrászok, valamint Bandi Dezső népművelő voltak. Anyagi okok miatt – hiszen félárván nevelkedett –, csak két évig tanulhatott itt, majd Kolozsvárra az IRIS porcelángyárba került, ahol Brül Izsák technológus vezetése alatt megismerkedett a porcelángyártás műhelytitkaival.

Akár a régmúlt idők céhes legényeit, úgy küldték őt tovább Bukarestbe Gottlieb Antalhoz, ahol megtanulta a porcelánfotográfiát, majd Brassóba került, ahol a tüköröntést és az üvegcsiszolás eljárását sajátította el.

Útkeresései után mindig gazdagabban tért vissza az ősi, családi gyökerekhez: a népi fazekassághoz. Tanulmányai befejeztével, úgy határozott, hogy hazatér Korondra és ott hasznosítja tudását. Két évig dolgozott a korondi Kerámiaüzemben, mint csoportvezető, majd Székelyudvarhelyre helyezték egy címfestő műhelybe, ahol Swetter Arthurtól és Hargitai Lászlótól a templomfestés művészetébe kapott betekintést.

A kerámia – szakma és művészet

1960-tól kezdődőden, immár  57 éve folyamatosan Korondon dolgozik, mint önálló fazekasmester. Időközben minden lehetőséget megragadott, hogy ellátogathasson olyan múzeumokba, ahol a kerámiaművészeti és más ismereteit is gazdagíthatta. A környező falvakban gyűjtött edények formáját és díszítéseit rajzolta, elmélyülve a székely fazekasság hagyományaiba. Utazásai során átfogó mintarajz -, azaz székely és magyar motívum-gyűjteményt is összeállított.

1962-ben alapított családot, az akkor 17 éves Vajda Juliannát vette feleségül. Az ifjú asszony családja földműves volt ugyan, de férjétől igen fiatalon elsajátította a kerámiafestés, a virágozás fortélyait, olyanyira, hogy tudásával a sokgenerációs fazekasdinasztiák körében is megbecsültségre tett szert.

Korondon apáról fiúra száll a mesterség, így ifj. Józsa János, a család második fiúgyermeke viszi tovább a fazekasságot, akinek a tradicionális használati és díszkerámia tárgyak formavilágának megőrzése mellett, célja, hogy mai kor igényeinek megfelelő funkciójú, hagyományos motívumokkal díszített, míves kerámiákat is alkosson. Az ő felesége is híresen jó díszítőkészséggel rendelkezik, az évek során komoly eredményeket ért el. Közben az unoka is belenőtt a szakmába, Jutka és férje viheti majd tovább az örökséget, a családi hagyományt. Józsa János nagyobbik fia, Jenő, aki kiváló fafaragóként indult, egy sajnálatos balset miatt abbahagyta ezt a munkát. Ma televíziós operatőrként dolgozik Székelyudvarhelyen, a hírtelevíziók keresett riportere, számos magyar és román televíziós csatornán látni lehet kisfilmjeit és tudósításait. Józsa Judit kerámiaszobrász a képzőművészet élvonalába tartozik. Budapesten él és dolgozik, de munkássága elválaszthatatlanul kapcsolódik az otthonról hozott motívumkincshez, annak szuverén módon továbbgondolt formavilágához.

Józsa János számos egyéni és csoportos kiállításon mutatkozott be alkotásaival. A népművészet mestere. Akik Korondon átutaznak, ma más céltudatosan keresik a „csak tiszta forrásból” táplálkozó, folyamatosan nyitva álló népművészeti boltját és galériáját.

A képzőművészet – értékörzés és gyűjtőszenvedély

Kevesebben ismerik viszont Józsa Jánost, a műgyűjtőt. Mivel már fiatal kora óta járja a különböző vásárokat, ószereket a régi kerámiákért, megtakarított pénzének egy részét műtárgyakba – festményekbe, kisplasztikákba – fektette, sokan azért ajánlották fel számára az általuk birtokolt alkotásokat, mert tudták, hogy ő azokat biztonságosan megőrzi.

2013-ban 141 darabból álló gyűjteményét felajánlotta a községnek, pontosabban a Firtos Közművelődési Egyletnek, amely ezeket az értékeket a helyi művelődési házban létrehozott kis képtárban helyezte el, azzal a kinyilvánított szándékkal, hogy előbb-utóbb egy külön múzeumot létesít. A képeket kiváló érzékkel és ízléssel vásárolgatta Józsa János, jónevű, ismert hazai és külföldi művészek alkotásai ezek, amelyek mindenképp komoly értéket képviselnek, bár szükség lesz arra, hogy művészettörténészek és restaurátorok is átvizsgálják ezt az állományt.

Józsa János – a Magyar Kultúra Napján –
archív felvétel 2014-ből

Egyedi és értékes Józsa János kerámiaművészete, Korond esszenciája van benne, de úgy néz ki, hogy rendkívüli teljesítményt nyújtott műgyűjtőként, igen színvonalas és sokoldalú lesz a Józsa János-galéria is, hiszen szerveztek már kiállítást a válogatott munkákból, de ahhoz, hogy mindent láthassanak az érdeklődők, kiállítás-sorozatra, illetőleg egy több teremből álló múzeumra van szükség. 

Bőven vannak még tartalékok a keramikus műhelyében és a műgyűjtő tarsolyában egyaránt.

Adja a Jóisten, hogy sokáig működjék körünkben Józsa János, dolgozhasson, alkothasson, és tehessen még sok emlékezetes cselekedetet az utánunk jövők legnagyobb örömére!

A címkép Farkas Antal, a szövegközi képek a szerző felvételei.

Simó Márton/ Élő Székelyföld Munkacsoport