Gépkocsi a Homoród-mentére
Két évre ingyenes használatba adták a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság tulajdonában lévő Fiat Doblo haszonjárművet a Székelyudvarhelyi Unitárius Egyházkörnek. A Hargita Megye Tanácsához tartozó intézmény gépkocsiját Simó Sándor unitárius esperes vette át Lókodon, a Homoródszentmárton községhez tartozó településen április 12-én, kedden Elekes Zoltántól, a vezérigazgatóság vezetőjétől. Jelen volt Borboly Csaba megyeelnök és Kerekes Péter Tivadar homoródszentmártoni polgármester, valamint környékbeli polgármesterek, lelkészek, egyházközösségi vezetők és segélyszervezeti munkatársak. A cél az, hogy a Homoród menti mozgássérülteknek, igény szerint, ingyen biztosítsák a rendezvényekre, rehabilitációs tevékenységekre való szállítást.

A Kiss Rozália Ökuménikus Öregotthon előtt tartott átadáson Borboly Csaba az egyházak és a közintézmények partnerségét méltatta úgy fogalmazva: a legnagyobb partnerek a megyei tanács számára a történelmi magyar egyházak.

– A történelmi magyar egyházak úgy tudnak hathatós segítséget nyújtani, hogy a szeretet és a szolidaritás jegyében megpróbálnak szellemi segítséget nyújtani a rászorulók számára. Bízom benne, hogy a Gondviselés Segélyszervezet még jobban meg tud erősödni az autó által nyújtott segítség révén. Az autó értékét tekintve kis dolognak számít, de a folyamat, amit elindít és fenntart, annál értékesebb, mivel az igénylők otthonról járhatnak rehabilitációs tevékenységekre és rendezvényekre, ami nagy segítség – jelentette ki a megyeelnök.

 
Elekes Zoltán szerint az állami intézményeknek a szociális problémákat fel kell vállalniuk, de nincs lehetőség, anyagi háttér minden szociális gondot megoldására.
 
– Egyházak, szervezetek ebben partnerek tudnak lenni, mint a Caritas, és együttműködve sikereket lehet elérni. Remélem, hogy az unitárius egyház és a Gondviselés Segélyszervezet is hasonló módon partnerre talál a megyei tanácsban, és sikerül az együttműködést mindenki hasznára előremozdítani és javítani – fogalmazott a vezérigazgató.
 
Simó Sándor esperes szerint nagy öröm ez a nap, és azt is elmondta, hogy az együttműködés Hargita Megye Tanácsával már évekkel ezelőtt elkezdődött. Beszélt az öregotthon elindításáról is, majd elmesélte, hogy az igény a szeretetszolgálatra ezelőtt három évvel fogalmazódott meg, amelyhez partnerül szegődött a megyei tanács.
 
– Az autó azt a célt szolgálja, hogy az emberek jól érezzék magukat otthon, és akik bajban vannak, érezzék, hogy az egyház mellettük áll. A két Homoród-mentén ez az autó be fogja tölteni hivatását. Köszönet azért, hogy a megyei tanács elnöke nem azt nézte, hogyan nem lehet, hanem hogy hogyan lehet segíteni. Állami intézmény és egyház egymásnak partnerei és segítői kell hogy legyenek. Bízzunk benne, hogy ezáltal mind a fiatalokat, mind az idősebbeket itthon maradásra késztetjük – fejtette ki gondolatait az esperes.
 
 
Az átadást követően Székelyföldi Akadémiát tartottak a Kiss Rozália Ökuménikus Öregotthonban. Hargita Megye Tanácsa vidéki értelmiségieknek szóló előadás-sorozatán azt a kérdést járták körbe, hogy mit tehet egy közösség az időskorú emberekért, valamint melyek számukra az intézményes szociális szolgáltatások lehetőségei. Egyetértettek abban, hogy négy lábon állva – egyház (a hozzatartozókkal együtt), közbirtokosságok, községek, megyei tanács – tudnak hatékonyan segíteni ezen a téren. Elhatározták, hogy megvizsgálják a pályázás és a lelkészgondozó meg az egyházkör támogatásának lehetőségeit, valamint azt, hogy miként lehet még több állami forrást bevonni a magánalapítványi öregotthon működtetésébe.

Forrás: www.hargitamegye.ro