Felnőni az olimpia méltóságához

Annak ellenére, hogy az általam is negatívumnak tartott kishitűség, félelem győzött, mégis örvendek, hogy a felelős döntéshozóknak volt bátorsága feladni egy időre az Olimpia álmát.  

Magyarország politikusainak bölcsességét dicsérem, mert, bármennyire fájdalmas is ez a döntés, – s ezt mindenkinek tudnia kell – az olimpiánál nagyobb érték mellett döntöttek az államférfiak, a nemzet egysége, integritása  mellett.

Minden bölcs emberrel együtt vallom, hogy az ország nagyjainak ma nem a stadionokban kell diadalmasan a zászlót magasba emelni, hanem a családjainkban, falvainkban, városainkban kell a pozitív gondolkodást, életigenlő, jókedvű, vidám, szolidáris  szemléletet győzelemre vinni.

Nekünk nem legyőznünk kell egymást, hanem meggyőznünk mindenkit arról, hogy összefogással, szorgalmas tanulással, becsületes munkával, a dobogó legmagasabb fokára állhatunk!

Ha ez így lesz, akkor most nem egy szép álom hullott a porba, hanem egy még szebb álom született!

 
Sokan mondják, harsogják, hogy nem érdemes tanulni, diplomát szerezni, nem érdemes családot alapítani, gyermeket vállalni, nem érdemes vállalkozásba kezdeni, sportolni, olimpiát szervezni! Nem szeretnék velük vitába szállni, én csak konok kitartással azt mondom, hogy jó dolog élni, jó dolog jónak lenni, a feladatainkat diadalra vinni!
 
Ahogyan jó, a forró nyárban a hegyi tó kristálytiszta vizében megfürödni, vagy az árnyékban barátokkal egy hideg sör mellé leülni, ugyanúgy jó nyitott szemmel álmodni, bátor terveket szőni, akár csupasz testtel nekifeszülni a haladásunkat visszafogó falaknak, puszta kézzel is legyőzni a szárnyalásunkat porba rántó korlátokat.

Sokkal jobb élni, küzdeni, új világokat meghódítani, mind a kispadon ülni és unott, blazírt cinizmussal másokat kommentálni!

Egy életünk van!  
 

Az olimpiát meghirdető ősi görögökkel vallom, az egyetlen emberhez méltó célt: múld felül önmagadat!

Mint keresztény ember, Istenre figyelve tudom, hogy a teremtés hajnalán, még a bűnbeesés előtt, Istenünk egyetlen parancsot adott: Szaporodjatok  sokasodjatok, és hajtsátok uralmatok alá a földet!

Épp ezért vallom, hogy az olimpiánál nagyobb cél ma, meggyőzni a fiataljainkat, hogy merjenek élni, álmodni, küzdeni és győzni! Egy kedves leánynak, botladozó rímekkel verset írni, akár más kertjéből is virágot vinni, pironkodva, dadogva szerelmet vallani, jó és csodálatos. Családot alapítani, kacagó, aranyos gyermekeknek életet adni, kitartó türelemmel őket lnevelni mindenre, mi számunkra fontos, szépen, nyugodtan megtanítani, gyönyörű, emberhez méltó feladat…

 
Gyermekeinkkel  megértetni, hogy fürkészni a világ titkait, lépésről – lépésre bebarangolva felfedezni annak minden zugát, szegletét, egyszóval tanulni, és általa lassan bölcs emberé válni jó dolog.

Értessük meg kortársainkkal, ahogyan a vadász számára a zsákmány nem csak élelem, hanem trófea is, a bölcs, kitartó munka, nem csak megélhetés, hanem boldogságot jelentő élet, ajándék, áldás is…

Igen, az emberiség kínzó kérdéseire a válasz, legyen a te vállalkozásod is!
 

Az olimpia őslegendájának szereplői (balról jobbra): 1. Hippodameia,
3. Pelopsz, 4. Oinomaosz, 5. Mürtilosz, 8. Aphrodité
 
Bízzál Teremtődben, aki jó pedagógus, és erődet meghaladó feladatot nem bíz rád!

Van megoldás! Jó testvérekként együtt haladva, kacagva, imádkozva, dolgozva lassan felnövünk oda, hogy Kárpát-medence nagy családunk otthona lesz, s akkor majd mindannyiunk örömére, az olimpiai játékokat megrendezhetjük!  Mert az Olimpia egy ünnep, a világot és önmagát meghódító, szeretetben kiteljesedő ember diadalmas ünnepe!

Címkép: www.tipplap.hu

Böjte Csaba