BOÉR JÁNOS KÉPVISELŐ

Székelyudvarhelyen egy leányiskola létesítésének eszméjét Boér János városi polgár, majd több éven át országgyűlési képviselő pendítette meg. Ismerem magát az épületet, hisz néhány éven át magam itt koptattam az iskola padjait. Azért is tartom szomorúnak, hogy a Szent Miklós-hegyi temetőben, az egykori elöljáró sírköve hosszú idők óta a földön hever. Több tiszteletet érdemelne a város részéről ez az emlékkő, akárcsak Tibád Antal kadicsfalvi emlékköve, amely az ottani  katolikus parókia mögötti gazdátlan kőrakásban hever évek óta és keres magának méltó helyet.

Részlet az Székelyudvarhely város bemutatója című  1933-ban megjelent kiadványból: „A  ref. templom mögötti gabonapiacon átmenve, a sarkon találjuk a Róm. Kath. Leánynevelő intézet egyemeletes csinos, tiszta épületét. E leányiskola létesítésének eszméjét még 1859-ben vetette fel Boér János országgyűlési képviselő s már a következő esztendőben (1860. dec. 3.) csikcsatószegi Csató József (1818—1870), udvarhelyi plébános fáradozása folytán meg is nyílt 83 növendékkel.

Az intézet vezetését kezdetben világi tanerőkre bízták, míg 1881-ben az irgalmas nővérek vették át. Az apácák letelepítése és a jelenlegi iskola épület felépítése (1881) Fogarassy Mihály erdélyi püspök érdeme. Az intézetet és a benne levő elemi leányiskolát most 7 nővér vezeti, s a tanévre más iskolákba átjáró növendékeket is felvesznek havi 800 Leiért. Főnöknő: Izsáky M. Edilburga.”

Az idősebb udvarhelyiek zárdaként emlegetik. A Zárda, vagy Római Katolikus Leánynevelő Intézet egyemeletes épülete 1879-1880 között épült. 1881 őszétől három irgalmas nővér tanítja a lányokat. Innen a Székelyudvarhely városa által létesített kétosztályú főleányiskolába jutottak a fiatalok. 1919-ben a magyar királyi állami polgári iskola megszűnt, így a katolikus egyház megszervezte a római katolikus polgári leányiskolát. Az irgalmas nővérek vezették az iskolát 1928-ig. Az akkori román kormány ugyanis bezárta az intézményt.

 

Az államosítás után az épület megőrizte rendeltetését. Sokféle iskola működött benne. Kár lenne, hogy az intézmény megálmodójának temetőkertbeli sírköve ilyen hányatott sorsra jusson, netán eltörjön, vagy elvesszen. Mondogatom egy jó ideje, hogy a temetőkertjeinkben nincs minden a legnagyobb rendben. Több figyelmet érdemelnének!

BALÁZS ÁRPÁD