Balázs Imre emlékkiállítás
A sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központban (EMüK) június 10-én nyílik Balázs Imre retrospektív kiállítása. A megnyitóra június 10-én, pénteken 18.00 órakor kerül sor. A tárlat megtekinthető 2016. június 11. és július 3. közt, keddtől péntekig, 10.00 és 17.00 óra, szombaton és vasárnap 10.00-től 14.00 óráig.

Balázs Imre Máréfalván született 1931-ben. A marosvásárhelyi művészeti líceum elvégzése után előbb Bukarestben, majd Kolozsvárt folytatta tanulmányait a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán, ahol Bordy András és Miklóssy Gábor voltak a mesterei. Az 1956-os kolozsvári diákmegmozdulásoknak egyik szervezőjeként működött, amely miatt bebörtönözték, 1959-ben szabadult.

A kulturális közéletbe műkritikáival és illusztrációival kapcsolódott be. A Hét, az Előre, a Vörös Zászló munkatársaként tevékenykedett. 1970-től az Új Élet grafikai szerkesztője lett Marosvásárhelyen. Ambrus Imre festőművésszel együtt összeállította az Igaz Szó 1972/11-es képzőművészeti számának grafikai anyagát. 1980-ban kiállították képeit Jeruzsálemben.

1987-ben áttelepült Magyarországra, 1989-től Vácon élt, ott hunyt el 2012 áprilisában.

Emlékét szülőfalujában műveiből összeállított galéria őrzi.

 
A sepsiszentgyörgyi tárlatot megnyitja és a művész katalógusát bemutatja Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész, a kiállítás kurátora az Erdélyi Művészeti Központ vezetője.

 

Erdélyi Művészeti Központ
Sepsiszentgyörgy, Olt utca 2. szám, lll. emelet.

 

Élő székelyföld Munkacsoport