Az Év Civil Szervezet Díja - Kovászna megyében
A Civilek Háromszékért Szövetség – CIVEK – meghirdeti az Év Civil Szervezete díjat, amellyel a 2015-ös évben a legeredményesebben tevékenykedő civil szervezetet jutalmazza. A kitüntetés célja a civil szervezeti munka elismerése és széleskörű népszerűsítése, és egyben bíztatást jelent a civil szervezetek számára. Jelentkezni egy 2015-ben megvalósított projekttel/tevékenységgel/programmal lehet, amelyet a jelölt/jelentkező civil szervezet leginkább hatásosnak, eredményesnek tart. A díjazott szervezet egy oklevélben és egy 1.000 lejes vásárlási utalványban részesül, amelyet a nyertes szervezet fogyóanyagokra vagy nyomdai szolgáltatásokra költhet.

A kiíró meghosszabbította a határidőt „Az Év Civil Szervezet Díja – Kovászna megyében” felhívásra – március 18-ig lehet jelentkezni!

 
Háromszéki, Kovászna megyei civil szervezetek pályázhatnak, de jelölhetnek kívülálló személyek is. A jelöléshez/pályázáshoz egy kitöltött formanyomtatvány szükséges román vagy magyar nyelven, amelyet le lehet tölteni a www.civek.ro honlapról.
 
Az űrlapot legkésőbb 2016. március 18.-ig kell elküldeni a  címre, témaként megjelölve: Év Civil Szervezet Díjra  jelölés/ a jelölt szervezet neve.
 
Az elbírálást a szövetség vezetőtanácsa végzi el, az eredményhirdetésre március 25-én kerül sor.

Az értékelés során szempontot jelentenek: az adott szervezet által megvalósított program üzenete, a program által megjelenített értékek, azok közösségi hasznossága és eredményei. Ugyanakkor figyelembe veszik a megvalósításokra fordított erőt, energiát a rendelkezésre álló erőforrásokhoz viszonyítva, továbbá a hasznosulók körét és a közösségre gyakorolt hatást.

Felmerülő kérdések esetén forduljanak a kiíróhoz a következő elérhetőségeken: telefon (+4)0267-351959, (+4)0752-548570, e-mail: civilekharomszekert@yahoo.com.