AZ AJTÓ NÉGY SARKA – A sarkalatos erényekről
Mi az erény? Miért sarkalatosak? (prudentia, fortitudo, temperancia, iustitia) Cardo-sarokvas, sarokpont, négy sarkon fordul az ajtó szárnya… virtutes cardinales, – amin a dolgok megfordulnak.

Még az elején tegyünk különbséget az etika és a morális között: Ethosz (szokás), etika (gör.- már Hérakléitosz, Kr. e. 6. sz.-ban használja), érzület- a gyakorlati filozófia tudománya, erkölcsfilozófia. Mores, moralis (lat.)- erkölcsi cselekedet (mos-szokás), életviteli szabályok, helyes útra terelés, megfegyelmezés, ráncba szedés.

Erény (gör. arété, lat. virtus-erő)-jóra való készség, mely az embert és tetteit jóváteszi… Tovább

Ft. Sebestyén Péter