A világpolitikai helyzetről beszélt Nógrádi György

Székelyudvarhelyen a Tomcsa Sándor Színház nagytermében, teltház előtt tartott előadást a jeles biztonságpolitikai szakértő.

Először járt ugyan e városban, de közvetlen modorával, humorával, látszólagos lazaságával gyorsan kapcsolatot teremtett a közönséggel, hiszen jobbára értő és érdeklődő emberekkel volt tele a nézőtér, akik tudatos médiafogyasztókként követik és próbálják értelmezni a világ eseményeit.

A professzor sokat segített az egy órás előadással és utána a mintegy másfél órás párbeszéd során, amely alatt a feltett kérdésekre igyekezett rövid, frappáns, de azért kielégítő válaszokkal szolgálni. 

Ez a találkozás az interaktivitás jóvoltából sokkal többet ért bármelyik televíziós vitaműsornál vagy kerekasztalnál, mert nem csak két-három nézőpontból, hanem sokkal több oldalról közelíthették meg a jelenlevők az igen bonyolult közelmúltat és a jelent.

A következőkben megpróbáljuk pár lejegyzet alapgondolat és magnetofonra rögzített részletek segítségével rekonstruálni a Nógrádi által felvázolt helyzetképet.

Főszerepben: Nógrádi György – Szabó Károly felvételei

Szabadság, testvériség, egyenlőség – és halál

Nyilvánvaló, hogy a múlt csütürtökön, a francia nemzeti ünnepen történt merénylet volt a kiindulási téma, hiszen a tragédia hatása még igen eleven az emberekben. Nógrádi György véleménye szerint Franciaország sajátos helyzetben van. Az egykori kiterjedt gyarmatbirtodalomból évtizedek óta igen erős és jelentős a bevándorlás. Az országban valóságos gettók, városrészek, de helyenként egész régiók vannak, ahol igen jelentős a bevándorlók, ujabban pedig a migránsok jelenléte. Több országból érkeznek, de túlnyomórészt muszlimok, akik az adott környezet kultúráját és gazdaságát teljesen megváltoztatják.

A franciák hozzáállása az Európai Unió hozzáállása miatt ilyen, hiszen nem létezik egy normálisan kidolgozott koncepció a mostanság kialakult helyzet kezelésére. Az tény, hogy a futball EB idején vagy például a cannes-i filmesztiválon nem történt merénylet, de ez tulajdonképpen csak a szerencsés véletlennek köszönhető.

Mivel a schengeni övezet ma képtelen megvédeni önmagát, képtelen lezárni a határait, az abból fakad, hogy a mintegy ötezer technokrata, aki Brüsszelnek dolgozva magasabb juttatásban részesül, mint például a Visegrádi Országok miniszterei, sokkal fontosabbnak tartja egyéni boldogulását és a betöltött poziciót, mint a tényleges felelősségvállalást.

Létezik egy „komolyabb” és egy „lazább” koncepció az EU-n belül. Az angolszászok és a németek másképp gondolkodnak és viszonyulnak a témához, s talán ennek köszönhető, hogy Nagy-Britanniában, a skandináv államokban vagy Németországban nem történnek annyira súlyos terrorcselekmények, bár csak idő kérdése minden. A helyzet súlyosabb, mint gondolnánk, hiszen például Svédországban is bőven találni olyan településeket, városrészeket, ahol ellenőrizhetetlen közállapotok vannak, ahol gyakorlatilag a befogadottak szabják meg a törvényeket. Csak a tavalyi évben mintegy 1,3 vagy inkább 1,8 millió ember érkezett Európába, akikről a hatóságok gyakorta nem tudnak semmit. Szírek, afgánok vagy eritreaiak? Nem tudni azt sem, hogy egyik vagy másik országban mennyi bevándorló szívódott fel és él papírok nélkül, illetve esetenként 2-3 hamis identitással. Szóval…

A határokat védeni kell

Egy évvel ezelőtt Európa egy része felhördült attól, hogy a magyarok kerítést építettek, de hamarosan több állam is követendőnek tartotta a magyar példát. Más megoldás nem nagyon létezik. A menekültek befogadását pedig minimálisra kell csökkenteni, hiszen a problémákat a konfliktusos helyzetek közelében, nem attól sokezer kilométernyire lehet megoldani tíz országhatáron túl, egy másfajta kultúrában. Ily módon csak exportálni lehet a problémákat.

Az Iszlám Állam egyébként mindenütt jelen – mondotta Nógrádi György -, de ellene világszinten még nem történt meg az egységes fellépés, pedig jól érzékelhető, hogy kalifátust szeretne létrehozni a Spanyolország és az Indonézia közötti térben. Az iszlám állam pr-ja kiváló, és több mint valószínű, hogy azt fehér, angolszász és protestáns emberek dolgozták ki és alakítják ma is igen magas fizetések ellenében.

Kelet-Közép-Európa felértékelődik

A brexit után, ha Nagy-Britannia kilép az EU-ból – márpedig ki fog lépni, hiszen az új miniszterelnök-asszony, Theresa May ezt a procedúrát végig fogja vinni -,  a Visegrádi Országok vehetik át a britek szerepét. Az EU nem igazán tényező, nem nagyhatalom a világban, de akkor, ha a mi térségünket továbbra is szegény rokonként kezeli, az esélyei – velünk együtt – még inkább beszűkülnek.

Theresa May azt mondotta, hogy legfőbb célja Nagy-Britannia egységének megőrzése, a menekültek és a vendégmunkások beáramlásának pedig véget kíván vetni. Ily módon Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország, esetleg a hozzájuk ötödikként társuló Románia pótolhatná a brit kilépéssel járó veszteséget, és ebben az esetbentőkének, jelentős infrastruktúrának és innovációnak kell(ene) ide koncentrálódnia.

Hallatlanul izgalmas időszakban élünk, amikor a mi szerepünk felértékelődni látszik. Ezt a helyzetet most felismerte a magyar külpolitika. Az irány jó. Csak éppen az eredmények nem látszanak még ebben a pillanatban.

A szociálliberális eszméket valló politikai tömbök és kormányzati erők népszerűsége folyamatosan csökken, kialakulóban egy egészségesebben összezáró és értékőrzőbb, jobboldali nyugat-európai vezetés, amely megváltoztathatja az Európai Unió és az Európai Bizottság fellelősségvállaló magatartását.
Nagy Pál az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és több civil
szervezet nevében köszöntötte a meghívottat

Kína, Egyesült Államok, Oroszország

Európából aztán kilépett az előadó a világpolitikai szintre. Kifejtette, hogy egyetemes szinten egy igazi nagyhatalom létezik a geopolitikában, az Amerikai Egyesült Államok, amelyet kissé megtépázott ugyan a folyamatos helytállás kényszere, de igyekszik ma is betölteni ezt a helyet. Pár évig az előnye még biztosított, bár a mostani elnökválasztási kampányban nem látni azt az embert, aki képes lenne úgy vezetni ezt a szuperhatalmat, ahogyan illendő és méltó lenne. Sem Donald Trump, sem Hillary Clinton tetteiből és egyéniségéből nem sugárzik annyi erő és intelligencia, amennyi szükséges ahhoz, hogy bár olyan szinten, mint Ronald Reagan tette egykor, hogy kiváló szakemberekkel körülvéve, biztonságosan vezesse és a felszínen tartsa a jenkik hajóját.

Kína kivár, de poziciója egyre erősebb- Hat-tíz éven belül utoléri gazdasági potenciáljával az AEÁ-t. Hogy aztán expanziós politikájával milyen irányt választ, az még titok. Feltételezhető, hogy kijáratot keres majd az Indiai-óceánra és erősíti jelenlétét a Csendes-óceán térségében. Kína egyébként Vlagyivosztokra is, mint ősi kínai területre tekint.

Oroszország Gorbacsov és Jelcin után, a Szovjetúnió felbomlását követően elveszítette szuperhatalmi státuszát. Gazdasági ereje, nyersanyagtartalékai azonban lehetőséget nyújthat számára a fejlődéshez. 

Az biztos, hogy a 21. században a geopolitka meghatározó helye a Csendes-óceán térsége lehet.

A törökországi puccs után

Furcsának tartja Nógrádi, hogy ennyire erőtlen és amatőr módon szervezett akció volt. A modern kori Törökországban korábban három alkalommal történt katonai puccs (1960, 1971, 1980), amelyek sikeresek voltak. Három alkalommal avatkozott be a hadsereg a szekularizált társadalom alakításába. Nyilvánvaló, hogy egyik alkalommal sem volt vértelen egy-egy ilyen radikális átmenet, de mindenképp új irányt adott az országnak.

A 2002 óta hivatalban levő Recep Tayyip Erdogan mérsékelt politikusként kezdte, sokáig úgy látszott, hogy ki akarja vezetni az országot a gazdasági és politikai káoszból. Az eredmények meg is látszottak, de 2011 után többször is korlátozta a szabadságjogokat.

Nem tudni pontosan, hogy kik és miért szervezték ezt a puccskísérletet, amely mintegy 200 halálos áldozatot és 1500 sebesültet követelt, de ugyanakkor katonatisztek, bírák, rendőrök ezreinek az eltávolítására is ürügyet adott. Mi van akkor, ha Erdogan hatalma megszilárdítására használta ezt a diverziót? Ez is kérdés, amelyre ma még nem tudjuk a választ.

 
Törökország egyébként a professzor szerint is roppant bonyolult kérdéseket tesz fel az Európai Uniónak, hiszen NATO-tag, azon belül pedig a második legnagyobb haderővel rendelkezik; zsarolni képes Európát, és a menekülteket a közvetlen érintettség okán a maga területén táboroztatva, egyre nagyobb segítséget követel. Az sem véletlen, hogy az utóbbi napokban a törökök minden szomszédjukkal, még az oroszokkal is kibékülni látszanak.  
Egy mikrofon körbejárt a széksorok között – kérdezni lehetett, de az
 időkorlát miatt, a válaszok eléggé sűrítettek és vázlatosak voltak


Amiről nem esett szó

Az előadás után kérdezni lehetett. Egy óráról volt szó, de ez kissé kinyúlott, szűk másfél óra állott összesen a mintegy nyolc mikrofonhoz jutó kérdező rendelkezésére. Nyilvánvaló, hogy ültek olyanok is a teremben, akik szakmai kötelességeik miatt tájékozottabbaj az átlagnák, páran ők is kérdezhettek, de majdhogynem törvényszerű volt, hogy sor került arra a felvetésre is, hogy lesz-e magyar világ Erdélyben, s ha igen, akkor miért nem? Szóval Trianon. Az ilyen kérdéseken illendő elegánsan átsiklani. Nógrádi Györgynek ebben is nagy gyakorlata van.

A többi kérdést itt és most nem érdemes részletezni, hiszen csak egy-egy kiegészítést kértek általuk az emberek valamelyik érintett témához kapcsolódóan.

Nógrádi előadásán érződött, hogy az egy nagyobb blokk része. A retorika, a témák tagolása arra engedett következtetni, hogy mindez csak egy vázlat. A szakértőben jóval több van, mint amennyit elárul hallgatóságának. Tulajdonképpen hosszas beszélgetésekre lenne szükség, előadás-sorozatra, illetőleg a Nógrádi-kötetek elolvasására, hogy tisztábban lássunk. Vagy homályosabban? Hiszen az élet folyamatosan kihívásokat produkál.

Mindenesetre: hasznos volt ez a találkozó. Azok is felfigyelhetnek az előadó média- és közéleti-szerepvállalásaira, akik egyébként ritkán vagy csak elvétve tették ezidáig.

Egyébként lett volna egy személyes kérdésem nekem is. Nem kerültem sorra, nem is nagyon tolakodtam, de azért most leírom ide. Választ majd az idő fog adni rá.

A kérdéskör hármas tagolású, mint általában az előadáson hallott Nógrádi-féle felvetések. Ezen túlmenően azonban minden egyes kérdésen belül is több altéma bontakozhatott volna ki, amelyek szétfeszítik az időkorlátokat. Úgyhogy majd máskor kell megkérdezni Nógrádit Györgyöt, de addig is – egész biztosan – benne fogunk élni a történetben és elszenvedjük a témákat, amelyek nem viharzanak el nyom nélkül fölöttünk. Ez több mint bizonyos.

1. Vajon létezik-e egy olyan NATO-elképzelés, hogy minél közelebb kerülve Oroszországhoz, a hídfőállásokat a Dnyeszter vonaláig tolják ki?

2. Románia és Moldávia szerepe ebben felértékelődik. A sem NATO-, sem EU-tagsággal nem rendelkező Moldávia elképzelhető egyazon entitásban Romániával?

3. Milyen esélyei lehetnek erdélyi és székelyföldi az autonómiatörkvéseinknek (az esetleg létrejövő) Nagy-Romániában, amely önnön kebelén belül kénytelen lesz „normálisan” kezelni Transznisztria és Gagauzia, a frissen bekerülő orosz és ukrán kisebbség problémáit, a már érvényes, illetve frissen megadható autonómiákat? Vagy a NATO és az EU szemet fog húnyni – egyéb érdekek miatt – a trianoni döntés 100. évfordulóján is a gyulafehérvári ígéretek be nem tartása miatt?

Ami még fontos volt a Nógrádi-előadásban: a politikában következetesnek kell lenni és a saját érdekeket kell szem előtt tartani, mert ez nem a szívességadások színtere.
 

Készült a Bethlen Gábor Alap támogatásával.
Simó Márton/ Élő Székelyföld Munkacsoport