A székelység története – új kiadásban
Kovászna és Hargita Megye Tanácsa támogatásával, a Kovászna Megyei Művelődési Központ és a Székelyudvarhelyen működő Hagyományőrzési Forrásközpont gondozásában jelent meg a Magyar Kultúra Napja alkalmából az A székelység története – tankönyv és kézikönyv diákoknak és felnőtteknek második, javított kiadása. 
 
A kiadványt több székelyföldi helyszínen is bemutatták az elmúlt hetekben, a közeljövőben Marosvásárhelyen, Kolozsváron és Budapesten terveznek újabb közönségtalálkozókat a szerzők és szerkesztők jelenlétében. 

„Egy tankönyv egy adott tudományág, illetve egy tudományág részterületének a célzott korosztály (jelen esetben elsődlegesen a VI-VII. osztályos tanulók) értelmi fejlődési szintjének megfelelő összefoglalója. Ebből következik, hogy szigorúan tudományos (mondjuk ki: akadémiai) alapokon kell állnia, a vitás kérdéseket is ebből a nézőpontból kell megközelítenie. Ugyanakkor, tekintve a célzott csoport életkori sajátosságait, egy székely történelemtankönyvnek tartalmaznia kell azokat a hagyományokat, mondákat, mítoszokat, amelynek történeti hitele ugyan kétes, sőt olykor egyértelműen cáfolható, de élnek a székelység emlékezetében” – olvassuk a fülszövegben a szerzők krédóját.

A szerzők – Ferencz S. Alpár, Forró Albert, Hermann Gusztáv Mihály, Kádár Gyula (†), Mihály János, Novák Csaba Zoltán, Novák Károly István, Orbán Zsolt, Sepsiszéki Nagy Balázs, Sófalvi András és Sztáncsuj Sándor József – hat tartalmi egységben, huszonkét fejezetben taglalják a székelyek történetét az őstörténettől napjainkig. Túl azon, hogy igyekeztek a megcélzott korosztály igényeit kielégíteni, a javított és bővített kiadás is szakirodalmi utalásokat tartalmaz, különböző irodalmi filmekre, képzőművészeti és irodalmi alkotásokra hívja fel a figyelmet, hogy a felnőtt és nem a Székelyföldön élő olvasók mélyesebben tájékozódhassanak. A székelység történeténete grafikai képét ezalkalommal is Gyöngyössy János rajzai határozzák meg. A közelmúltban Udvarhelyszék Kultúrájáért díjjal életmű kategóriában kitűntetett „történeti grafikus” elmondta, hogy a ebben a második kiadásban 153 illusztrációja van, amelyek közül 31 illusztráció teljesen új, kimondottan ehhez a mostani kötethez készültek, az elsőben 145 lehetett, amelyek közül 8 portrét visszahívott és újjal helyettesített.

A Forrásközpont dolgozóitól megtuk, hogy e munka, hasonlóan az előzőhöz, igazi könyvsikernek számít, hiszen két hét alatt mintegy ötezer példány talált gazdára. A forgalmazást maga az intézet végzi, a kiadvány ajánlott ára 23 lej. Jelen pillanatban alternatív árusítókról nem tudunk. A szerkesztőbizottság elnöke, Hermann Gusztáv Mihály történész, egyetemi docens bejelentette, hogy a közeljövőben várható a tankönyv román nyelvű kiadása is.
 

Simó Márton