1917 a történelemben
A száz évvel ezelőtti – a történelem alakulására hatással bíró – események közül mutat be és elemez néhányat a lapszám.

Ebben az évben tört ki Oroszországban a forradalmi eseménysor, 1917-ben lépett be az USA az I. világháborúba, de szintén 1917-ben fogalmazódik meg a délszláv egység első hivatalos manifesztuma, a korfui nyilatkozat.

Ugyanebben az évben kerül sor az otrantói csatára, valamint a caporettói áttörésre. Ekkor alakul újjá az Erdélyi Szövetség, amely kidolgozza Erdély újjáalkotásának magyar tervét, míg Románia előtérbe kerül az osztrák–magyar vezérkar stratégiai tervezésében. 1917-ben Magyarországon megbukik a második Tisza-kormány, a volt miniszterelnök a „sem kormányon, sem ellenzékben” szituáció rabjává válik. 

E történések köré épül a februári Korunk-súlypont az egyes témák jól ismert szakértőinek tanulmányai révén.