VÁNDORBÖLCSŐ PROGRAM SZÉKELYFÖLDÖN

A bölcső az emberi élet folyamatosságának egyik legszebb jelképe. Miközben Európa népeinek többsége elöregedőben van, és a gazdaságilag fejlettebb országok idegenek tömeges befogadásával próbálják megfiatalítani lakosságukat, addig a magyarság ellenáll a más vallású és kultúrájú emberek erőltetett betelepítésének, s helyette  inkább egy belső népességgyarapodást kíván megvalósítani. Ennek egyik szép példája a sajátosan magyar vándorbölcső mozgalom, amely 2012-ben indult a gyáli Ágymester Manufaktúra cég tulajdonosának, Czotter Andrásnak a bölcsőfelajánlásaival. Az ő öteletét karolta fel a háromgyermekes családmodellt népszerűsítő Három Királyfi Három Királylány Mozgalom, amellyel közösen több bölcsőt adományoztak. 

“Legszebb magyar ellenállás a bőséges gyermekáldás”
 
Székelyföldön a Vándorbölcső Program a csinódi Gyümölcsoltó Boldogasszony Ökumenikus kápolnától indult 2018. március 24-én. A sugallat a program indítására a harmadik gyerekünk várása idején érkezett, ugyanis születése után őt nem akartuk mózeskosárba vagy kiságyba tenni, hanem őseink hagyományát követve bölcsőben kívántuk elhelyezni, ugyanis a ringatózó bölcső használata az újszülötteknél segíti az idegrendszer fejlődését és az egyensúlyérzék kialakulását. A ringató mozgás az anyaméhben töltött időszakot idézi fel bennük, amitől könnyebben megnyugszanak.

Amikor elmentem Sepsiszentgyörgyre Veres Ferenc fafaragó-asztalosmester műhelyébe, hogy bölcsőt rendeljek, akkor meséltem neki a magyarországi példáról. Ennek hallatán felajánlotta, hogy az általam megrendelt bölcső mellé ad még egyet ajándékba azzal a céllal a két bölcsővel indítsuk el a vándorbölcső mozgalmat. Pár hét alatt a két bölcső mellé családtagok, barátok és ismerősök részéről még öt felajánlás született, s így a kápolna búcsús ünnepén 7 kismamának tudtunk bölcsőket átadni. Azóta magánszemélyek, egyesületek, alapítványok,  egyházközségek és önkormányzatok részéről számos felajánlás érkezett. A felajánlók között van orvos, lelkész, vállalkozó, hétgyermekes családapa, unokáját váró nagymama. Faragott bölcsőt kaptunk Csepel polgármesterétől és a Három Királyfi Három Királylány Mozgalom is ide irányított egy Czotter András műhelyéből kikerült bölcsőt. Az Orbán Viktor miniszterlenök úr által adományozott bölcső Székelyudvarhelyen talált első lakóra, és Lévai Anikó asszony vándorbölcsője Kisbaconban ringat egy újszülöttet.  Legtöbb bölcsőre az ausztráliai magyarok köréből érkezett adomány. A bölcsőket elsősorban harmadik vagy többedik gyerekünket váró családokhoz juttatjuk el, lehetőleg istentiszteletek vagy szentmisék keretében. Emlékezetes marad az oroszhegyi hármas bölcsőátadás, s ugyanígy az első székelyudvarhelyi is, amelyet a szombatfalvi református gyülekezet meglepetésként szervezett a harmadik gyermekét váró énekvezérnek. Volt bölcsőátadás a Firtos-hegyen, a Homoród-mentén, a Fiság-mentén, Alcsíkban, Marosfőn,  s Gyergyószárhegyen a Tatárdombnál.

Egy-egy családnál fél évig maradhat a vándorbölcső, ezt követően tovább vándorol egy másik kisbabát váró családhoz. A bölcsők hasznos szolgálatukon kívül összekötnek családokat és a programban résztvevőknek találkozókat is fogunk szervezni.

A Székelyföldi Vándorbölcső Program fővédnöke a háromgyermekes Szász Jenő és felesége, Ildikó asszony. A programot a Nemzetstratégiai Kutatóintézet saját programjai közé emelte, ami a jövőbeni kiteljesedését eredményezi.

Amelyik nép bölcsőkbe fektet, az élni akar, és meg is fog maradni.

 
Sepsiszéki Nagy Balázs