Szerelem a történelemben
A Korunk összeállításában „a szerelem és a történelem kéz a kézben jár”– miközben testközelbe hozza a magyar história néhány ismert személyiségét a legérzékenyebb pontok megragadásával, érzelmi életük kötődéseinek bemutatásával. Hősei esetenként történelmi párosok, esetenként a „magányos nagyok” közül néhányan, mellettük ismert-ismeretlen kapcsolataik, szerelmeik, múzsáik, feleségeik vagy akár az anonimitásból előtűnő polgárasszonyok a maguk sikamlós és a szerelemhez csupán érintőlegesen (vagy még úgy is alig) kapcsolódó történetecskéivel.

Ki kit szeretett – hogyan és miért? 

Néhány cím a tartalomból: Papp Gábor: Házastársi örök szerelem. Nádasdy Tamás és Kanizsai Orsolya levelezése; Kovács Kiss Gyöngy: „Szerelemből” – a törvény elé; Oborni Teréz: „Igazi szerelmesed, Gabriel”. Bethlen Gábor és Károlyi Zsuzsanna története; Markaly Aranka: Érdek vagy szerelem? Thököly Imre és Zrínyi Ilona kapcsolata; Kozári Monika: Andrássy Gyula gróf és Erzsébet királyné kapcsolata; Hermann Róbert: A tábornok neje – Görgei Artúr felesége; Csapody Miklós: Amitié amoureuse. Gróf Bánffy Miklós és báró Bornemissza Elemérné Szilvássy Karola; Romsics Ignác: Bethlen István szerelmei. 

A tömb – amely az adott kritériumon belüli, elkerülhetetlenül szűk és esetleges válogatás ellenére is igen színes képet mutat – a história szerelmeinek birodalmában kalandozva, kordokumentumokra, levelezésekre alapozva gyűjt egybe és mesél el néhány történelmi szerelmet – ám valójában magát az életet meséli, hiszen valós történeteket mond el híres emberek szerelemeiről.


Élő Székelyföld Munkacsoport