Székelyföldre látogatott a brit nagykövet

Csíkszeredában a Hargita megyei önkormányzatnál, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen és a dévai Szent Ferenc Alapítvány csíkszeredai székhelyén tett tájékozódó látogatást csütörtökön Paul Bummel, Nagy-Britannia bukaresti nagykövete – közölte az MTI-hez eljuttatott közleményében a Hargita megyei tanács sajtószolgálata.

 
Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke ismertette a nagykövettel a megyei turisztikai fejlesztési célokat, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem román állam általi támogatására vonatkozó igényt.
 
A megyeelnök arról tájékoztatta a nagykövetet, hogy a romániai iskolákban azonos tanterv alapján tanítják a román nyelvet és irodalmat a román ajkú és a magyar anyanyelvű gyermekeknek, ez pedig ellehetetleníti a hivatalos nyelv elsajátítását a tömbmagyar vidékeken, ahol a gyermekek jószerével csak az iskolában találkoznak a román nyelvvel.
 
Az önkormányzati elnök a készülő román-magyar együttélési kódexről, a székelyföldi autonómiatörekvésekről, a megyezászlóvá minősített székely zászló körüli helyzetről is beszámolt a nagykövetnek. Felhívta a diplomata figyelmét arra, hogy más megyéknek is van zászlajuk, de csak a székelyföldiek esetében indítanak pereket a regionális szimbólumok ellen.
 
Borboly Csaba a nagykövet segítségét kérte az etnikai feszültségek csökkentéséhez, melyeket szerinte a bukaresti média és politika gerjeszt. Úgy vélte, a bukaresti nacionalista retorika azt is ellehetetleníti, hogy párbeszéd induljon a székelyföldi magyar közösség törekvéseiről.
 
A közlemény azt is megemlítette, hogy Borboly Csaba székely népviseletet adott ajándékba a nagykövetnek.
 
A székely zászló már nincs a helyén…
 
Éppen a brit nagykövet látogatásával párhuzamosan hozták nyilvánosságra a Hargita Megyei Törvényszék április 27-i határozatát, amely arra kötelezi Csíkszereda polgármesterét, hogy a „a Székely Nemzeti Tanács zászlaját” távolítsa el a főtérről. Az ítélet nem jogerős, a közléstől számított 15 napon belül megfellebbezhető a Marosvásárhelyi Ítélőtáblánál.
 
A Dan Tanasă vezette Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) tavaly decemberben kérte a törvényszéktől, hogy kötelezze a polgármestert a zászló eltávolítására, mert azt szerintük törvénytelenül állították fel közterületen.

…de hamarosan visszakerül

Az ADEC által kifogásolt zászlót egyébként időközben eltávolították, de nem a per miatt, hanem mert a leendő Márton Áron-szoborcsoport helyét foglalta el. A székely lobogót nem költöztetik messze, a zászlórudat a Szakszervezetek Művelődési Háza előtti zöldövezetek egyikében állítják majd fel – közölte Tőke Ervin, az Erdélyi Magyar Néppárt csíkszéki elnöke. A lobogót az EMNP és az EMNT közösen 2013-ban helyeztette ki a város központi terére.

 
Újságírók kérdésére Csíkszereda alpolgármestere, Antal Attila kijelentette, hogy fellebbezni fog az elsőfokú ítélet ellen.

A címképen az egykori moldvai fejedelemség zászlaja
A szövegközi első képen Paul Brummer nagykövet – forrás: Nagy-Britannia Nagykövetségének honlapja; a második képen Victor Ponta korábbi miniszterelnök nyilvános rendezvényen mutatja be a Moldvai Fejedelemség történelmi zászlóját, amelyet mostanában több állami intézményre, magántulajdonú objektumra is kitűztek, teljesen magától értetődően, mint a szülőföldhöz való ragaszkodás, a klasszikusan értelmezett regionális öntudat szimbólumát – ezt a képet Sabin German polgárjogi aktivista osztotta meg saját Facebook oldalán 2014-ben, aki szerint a regionális patriotizmus nem szeparatizmus, hanem kincs, és hagyni kell az embereket, hogy a legnagyobb teljességgel éljék meg ragaszkodásukat, úgy, ahogyan azt elődeiktől látták és tanulták; az állami szinten diktált uniformizálás, a nagyromán eszme művi felnagyítása egy torz történelemszemlélet tükrében nem más, mint jóvátehetetlen vétek, amelyet az állampolgárok ellen követnek el azok, akik azt állítják, hogy a „jogállam” érdekében járnak el… Egy hazugságra épített dákoromán Disneyland nem más, mint Európa egyik hátsó udvara, ahová nem szívesen járnak be az igényesebb emberek. Csakhogy: az szokott történni a világban, hogy minden, amit úton-útfélen emlegetnek és belesulykolnak a lelkekbe, azt előbb-utóbb mindenki elhiszi és vallja…

Forrás: MTI