Polgármesteri jókívánságok Lőrincz Györgynek

Október 21-én, péntek délben – néhány tisztelő és barát jelenlétében – Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármestere emléklapot és szerény, ám jelképes ajándékot – könyvet és bort – adott át Lőrincz György írónak, az Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány elnökének, abból az alkalomból, hogy a közelmúltban töltötte be 70.életévét.

Gálfi polgármester – keresetlen és őszinte szavakkal – elmondta, hogy ez a pillanat arra is szolgál, hogy sok erőt és jó egészséget kívánjon az írónak a további munkához.

Lőrincz György számára nem ismeretlen a székelyudvarhelyi Városháza, hiszen húsz éven át maga is itt dolgozott művelődésszervezőként, de a megtisztelő figyelmesség – amelyről mit sem sejtett – kellemes meglepte.

A kápolnásfalusi születésű író majdnem teljes munkássága Udvarhelyszék letűnőben lévő falusi kisvilágához kapcsolható, az a népismeret és rokonszenv jellemzi, amely jeles elődei közül Szabó Dezső, Németh László, Illyés Gyula és Beke György lelkületét is vezérelte. Novelláiban, elbeszéléseiben és szociográfiai riportjaiban pátosz nélkül ugyan, de annál nagyobb szeretettel vizsgálja a régebbi és a közelebbi idők, a félmúlt és a mai pillanat történéseit. Jelen pillanatban egy olyan nagyregényen dolgozik, amely kivándorlás és a szülőföldön való maradás problemakörét elemzi a nagypróza kifinomult művészi eszközeivel.

Gálfi Árpád és Lőrincz György


Lőrincz György munkásságáról ITT írtunk korábban.
A Székelyföld csíkszeredai szerkesztőségében tartott ünnepségről szóló tudósításunk ITT olvasható.

A felvételeket a szerző készítette.

Simó Márton/ Élő Székelyföld Munkacsoport