Megjelent a júniusi Székelyföld

 A folyóirat friss számából kiemelhető a most hetvenéves Lőrincz György Az öreg című írása, illetve az íróval készült interjú – kérdezett Zsidó Ferenc. Különös tartalmú írás Sántha Attila Székelyek az 5-11. században című írásának III. része, amely jelentékenyen hozzájárulhat ahhoz, hogy megváltozzék kora-középkori történelmünkről alkotott szemléletünk.

Túl ezeken, a lap minden egyes írása érdekfeszítő lehet az irodalmunk legújabb hajtásai iránt érdeklődők számára.

A Székelyföld folyóirat júni­u­si számának tar­talmából:

 
Szépiro­da­lom
Gothár Tamás ver­sei
Márton Eve­lin: Egy perc
Király Zoltán ver­sei
Szilágyi P. Ka­ta­lin rövid­prózái
Je­nei Gyu­la ver­sei
 
Káli István: Cynthia (avagy a fölfelé csor­dogáló mézcser­mely)
Horváth Ben­ji: Elsőhó
Szakács István Péter: A fiú
Ady András ver­sei
Döme Bar­ba­ra: Tálos Ernő meg a víz
Tamás Dénes: Rémegy­szerű ver­sek
Fis­cher Bo­tond: Csi­riz
 
Forgószínpad
Ham­let hozzám bújha­tott (Prezs­mer Boglárka beszélgetése Szakács László színművésszel)
Irattár
Sántha At­ti­la: Széke­lyek az 5–11. század­ban (III. rész)
Ujj­le­nyo­mat
Gál Péter: Egy székely baka ka­land­jai a román had­se­reg­ben (I. rész)
Szem­le
Tóth Erzsébet: Írók és ol­vasók (Or­han Pa­muk és Husz­ka Árpád kötetéről)
Fe­ke­te J. József: Pe­rifériáról be­te­kintő (Da­nyi Zoltán, drMáriás és Sándor Zoltán kötetéről)
Ion Nete: „Bámu­la­tos fel­fe­dezés…” (Fe­ren­c­zes István: Arghe­zi/​Ergézi)
Ol­vasólámpa (Va­le­rij Za­lo­tu­ha, Buda Fe­renc és Oláh-Gál El­vi­ra könyvéről)
 
Székely Könyvtár
P. György Alfréd ajánlja a Székely népi imádságok című kötetét
 
Pályám emléke­ze­te
Lőrincz György: Az öreg
„Az élet fog­lal­koz­tat” (Zsidó Fe­renc beszélgetése Lőrincz Györggyel).

Élő Székelyföld Munkacsoport