Keresd - a Bethlenek ősi fészke
Sokan kérdezik tőlünk, hogy mi történik mostanában a keresdi kastély körül? Örömmel mondhatom, hogy az idén sikerült Erdély egyik legszebb, legrégebbi épületét virágba és engedélyekbe öltöztetni! Igen, a virágokat meg tudom mutatni a csatolt képen, az engedélyeket – annak ellenére hogy a műemlékes bukaresti szakhatóságtól valóban megkaptuk a sok pecsétes jóváhagyásokat – nem tudom megosztani, mert olyan terjedelmesek, hogy mindenki letiltana az oldaláról, ha az egészet közreadnám! Azért csendesen felhívom a figyelmüket arra, hogy lám-lám, itt is, ott is megjelenik egy-egy ajtó-, meg ablakkeret, mely árulkodik arról, hogy az engedélyekre várva sem töltjük tétlenül a mindennapokat!
 
Szeretettel biztatok mindenkit, hogy ha teheti látogassa meg a Segesvár melletti eldugott pici zsákfalut, Keresdet, és kopogtasson be az elárvult Bethlen-család ősi kastélyába.

Az ingatlant a Szent Ferenc Alapítvány vette gyámolításba, a történelmi család kérésére. Itt, ahol megállt az idő, szeretnénk a Béke Házát létrehozni, egy lelkigyakorlatos, képzési központot, ahova bárki bekopogtathat, hogy a csendes békéből erőt, az élő evangéliumból hitet, s a hosszú évszázadok óta álló falakból nyugodt kitartást merítsen a mindennapi küzdelmeihez.

 
Szeretettel biztatok mindenkit, kit jó szerencséje Erdély földjére hoz, hogy látogassanak el a letűnt korok egyik legfényesebb tanújához, a keresdi Bethlen várkastélyhoz.  A vendégeket Szöcs Béla és kedves felesége, Klára asszony nagy szeretettel fogadja, és ha idejében bejelentkeznek, még egy finom ebédet, vacsorát is kérhetnek bizalommal a nagyszerű „mesterszakácsoktól”.
 
A múltunk előtt fejet hajtva, a világunkat irgalommal továbbteremtő Istenben bízva,

Csaba testvér


E-mail cím: beke.haza.keresd@gmail.com
Telefon: (+4)0728-712459