Képzés a Magyar Néprajzi Társaságnál

Állandó munkatársunk, Kelemen Magdolna lassan negyed évszázada tagja a Magyar Néprajzi Társaságnak. Hozzá hasonlóan sokan a szakmájukhoz kapcsolódó munka során kerültek a néprajztudomány, illetve a néprajzi gyűjtés közelébe. Kelemen Magdolna padagógusként és művelődésszervezőként, hiszen gyermekekkel és felnőttekkel is foglalkozván, egy idő múltán a sóvidéki népviseletek gyűjtőjeként és avatott ismerőjeként vált ismerté.

A tárgyi emlékek mellett – nyilvánvalóan – a szellemi értékek, a népdalok, népmondák, népballadák is érdekelték, illetve azok a nép körében élő jeles egyéniségek, akik egy-egy közösség eleven emlékezetét jelenték, azáltal, hogy képesek voltak átadni az elődöktől hallottakat, illetve azt az egyéni élettapasztalatot és élményanyagot, amelyet maguk szereztek.
Kelemen Magdolna népvielet-gyűjteményének egy része a parajdi óvodában
 
Iskolapadba ültek a gyűjtők Budapestem

A Magyar Néprajzi Társaság gyűjtőszakosztálya 2016. november 5. és december 3. között továbbképzést szervez azon tagok számára, akik nem rendelkeznek szakirányú képzéssel a Kárpát-medence legkülönbözőbb régióiból érkezők számára.

A résztvevők előadásokat hallgatnak, szemináriumokon és műhelyfoglalkozásokon vesznek részt a négy hét alatt, dolgozatokat írnak és vizsgáznak annak rendje és módja szerint, mint egy igazi főiskolán vagy egyetemen, s erről bizonyítványt is kapnak a tanfolyam zárásakor.

A néprajzos szakma jeles képviselői adnak elő: prof. dr. Paál Zsuzsánna, Katona Edit, Tátrai Zsuzsánna, Vasvári Zoltán, Máté György, Küllős imola, H. Tóth István, Kemecsi Lajos, Langraf ildikó, Birinyi józsef. A hallgatókat gyűjtési tanácsokkal, a gyűjtemények feldolgozásának rendjéről, a népköltészeti alkotások felhasználásáról szóló hasznos tanácsokkal, 1956 folklórjának gyűjtésére vonatkozó tanácsokkal és gyűjtésetikai ismeretekkel vértezik fel. A műhelyfoglalkozásokon bútorfestés, csipkekészítés,gyöngyháló-fűzés szerepel.

A Magyar Néprajzi Múzeum előadótermében zajló gyűjtő-továbbképzés szerepe, hogy a támogatott gyűjtők minőségi munkát végezzenek, és pályázási lehetőségeiket is segítsék. A tanfolyam végén minősítési okiratot állítanak ki, ami egy oklevél formájában konkrétizálódik. 

Kelemen Magdolna beszámolóit hamarosan közreadjuk!

Élő Székelyföld Munkacsoport