Kényszerek - tanúságtevők

A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum ban mutatják be Oláh Sándor Kényszerek – tanúságtevők című kötetét 2016. március 3-án, csütörtökön, délután 5 órától. A Történetek a legrosszabb évszázadból alcímet viselő kiadvány része annak a háromkötetes monográfia sorozatnak, amely a Székelyföld elmúlt száz évét hivatott bemutatni. A kötetet ismerteti Molnár Vilmos író, a Székelyföld folyóirat szerkesztője.

„Ebben a könyvben néhány olyan egyéni történetet idézünk fel, amelyek a század társadalmi változásainak sodrában formálódtak, külső hatalmi kényszerek és egyéni döntések metszéspontjain, falusi és városi környezetben, földművesek, kisiparosok, munkások és értelmiségiek életútján. E történetekben a mindenkori hatalom és az ennek alávetett egyén változó viszonyának talán típusos, társadalmi léptékben számottevő érvényességű változatait ismerheti fel az olvasó. Emberek, embercsoportok sorsát nyomon követve feltárul a múlt, mint tapasztalatok és magatartások, terek és idők sokfélesége, amelyekben az egyes életpályák elhelyezkednek. Fontosnak tartottuk mások – írók, történészek – értelmezéseit, tapasztalatait is párhuzamba állítani saját látleleteinkkel” – írja a szerző a könyv előszavában.

Oláh Sándorral a Hargita Népe hasábjain megjelent interjú ITT olvasható.
 
Ez a program a Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala szervezésében valósul meg. Társszervező a Pro-Print Könyvkiadó.
 
HAÁZ REZSŐ MÚZEUM
535600 Székelyudvarhely
Tel./Fax: 0040 266 218375
Kossuth Lajos u. 29. sz. Pf. 22
info@hrmuzeum.ro
www.hrmuzeum.ro
 
A Múzeum fenntartója: Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
www.varoshaza.ro