HOL VANNAK A KATONÁK?

Igen, hiányzik két katona és a címer a vármegyeháza építését megörökítő márvány emléktábláról, hiszen eredetileg nem így nézett ki, mint amilyennek látjuk ma a városháza falán.

Ez a szomorú valóság számomra is a napokban derült ki. Ennek is mint sok értékes emléktárgynak az impérium változást követően pecsételődött meg a sorsa. Bizonyára a Kő- és Agyagipari Szakiskolában készült Hargita Nándor igazgató irányítása mellett a címer és a két székely darabont.

Jelenleg a megcsonkított márványtábla a főbejárati kaput követően a jobb oldali emeleti feljárónál látható. Hosszú évtizedekig a városháza fűtőházában várta sorsa jobbra fordulását, mivel 1923-ban az akkori hatalom elrendelte a levételét és a levéltárban helyezték el.

Ez akkor derült ki, mikor 1924-ben Szabó Gábor alprefektustól dr.Mezei Ödön a vármegyeház falába beillesztett, régi emléktábla, legutóbb történt, eltávolítása miatt érdeklődött, amivel szerinte kegyeletsértést követtek el, lévén a tábla a megyeház építését megörökítő, kedves és ártalmatlan történelmi emlék.

Az alprefektus szerint, a tábla, mint emlék, épségben került a levéltárba, különben ez ügyben a prefektus adhatott bővebb felvilágosítást. No, de nem adott, mert nem volt kedve, a táblaügy lekerült napirendről.

Két évet lépjünk hátra az időben, alig került a város román kézre a Székely Közélet helyi napilap 1921 június 26-i számában azt írja: „Megrongálták a vármegyeházán levő emléktáblát. A főlépcsőn járónak szemébe szokott tűnni a vármegyeház épületében levő — az építés adatait feltüntető emléktábla, melynek tetejét a vármegye címere díszíti. E dombormű-szerű címer, két szélső címertartó székely alakját ma délelőtt valaki megcsonkította, az alakoknak letörték a lábait.”

A lap munkatársa ez ügyben felkereste a felfüggesztett alispánt helyettesítő, Biró Dénes főjegyzőt, aki bár tudott a dologról, úgy látszik, többet nem mondhatott. Állítólag nyomoztak, de a tettes nem került elő. Ezen nem kell csodálkozni, mert a márványtábla rövidesen bekerül a levéltárba, majd ismeretlen udvarhelyi jó szándékú tisztviselők jóvoltából a pincében találnak menedéket neki.

Bátran ki lehet mondani, hogy a tábla megcsonkítása előre kitervelt volt és az is, ami ezek után következett.


A Városháza homlokzata napjainkban

A Kolozsváron megjelenő Magyar Nép képes hetilapban (1929) bukkantam a történet folytatására, ahol a következőket írják: „Most közölte a hivatalos lap Udvarhely megye új címerének leírását. Az új rendelet megváltoztatta a régi címert és — sajnos — a székelységre legjellemzőbb részeit eltüntette. Elmaradt a címer tetejéről a korona, és a címerpajzs mellől a két székely vitéz. Így talán érthető, hogy miért a két katona megcsonkításával kezdődött a márványtábla kálváriája.


Az eredeti (1920 előtti felvételen)

A most látható tábla 1989 decemberében került elő a polgármesteri hivatal pincéjéből, ahol évtizedeken keresztül a hőközpont kazánja mögött rejtegették a fűtők. Hasonló sors jutott a városháza homlokzatán lévő címernek is, először a két darabontot távolították el a koronával, majd a címert is levetette a kommunista városvezetés 1945 után.

Balázs Árpád/ Élő Székelyföld Munkacsoport