Fiatalok az épített és természeti környezet védelméért

Mint 26 esztendeje minden évben, idén is pályázatot hirdetnek 8 és 18 év közötti fiatalok számára.

A szervezők arra kíváncsiak, hogy a pályázni kívánók környezetében melyik az a nevezetes, megőrzésre méltó épített vagy természeti érték, családi emlék vagy tárgy, amelyre leginkább büszke, és amit barátainak is szívesen megmutatna?

 
Ezekről az értékekről történet írható, rajz, fotó vagy makett készíthető. A gondolatokat – műfaji és technikai megkötéts nélkül – bátran meg lehet fogalmazni képzőművészeti alkotásban, akár versben, akár prózában, akár egy CD-re rögzített zenei alkotásban is.

A zsűri önálló megfigyeléseket, önálló véleményeket vár!  

Amennyiben lehetőség van rá, kérik digitális formában is elküldeni a pályamunkákat!

Az írásos pályaművek terjedelme 5-15 A4-es oldal lehet – mellékletek nélkül. A pályaművek értékét növelhetik a témához kapcsolódó fotók, rajzok, térképvázlatok.

A képzőművészeti jellegű pályázatok tetszőleges technikával készülhetnek.

Pályázni lehet egyénileg és csoportosan is.

A pályázatok elbírálása korcsoportonként és témakörönként külön-külön történik.

Kérik, hogy a pályázatokon olvashatóan szerepeljen a név, életkor, iskola neve, címe, vagy a lakcím, e-mail cím, esetleg telefonszám is! 

 
A pályázatok benyújtási határideje: 2017. február 15.
 
Cím: Város- és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra) 
1126 Budapest, Szoboszlai u. 2-4. vagy Postacím: 1531 Budapest, Pf.: 22

A pályázatok benyújtása után a pályaművek a Szövetség tulajdonát képezik. Esetleges visszaszolgáltatásuk egyedi kérelem alapján lehetséges. 

A díjazottak értékes könyv- és játékcsomagot vehetnek át. 

 
A fődíjasok egy remek csapatban, egy pompás helyen, érdekes, értékmegőrző munkában vehetnek részt 2017 nyarán a Város- és Faluvédők Szövetségének országos ifjúsági örökségvédő táborában.

Élő Székelyföld Munkacsoport