Egyeztettek a ferences óvoda kapcsán

Székelyudvarhely város vezetősége és a polgármesteri hivatal szakemberei egyeztető megbeszélést tartottak a Ferences Nővérek Közössége Egyesület vezetőivel és a Civilek az Örökségért Mozgalom elindítójával az egyesület által a Petőfi Sándor utca 5. szám alatti épületekre benyújtott bontási kérelem kapcsán 2016. november 3-án 10.00 órától.

A beszélgetés végén a felek a sajtó képviselői előtt is elmondták álláspontjukat, és mindannyian megegyeztek abban, hogy a város és a rend számára is elfogadható megoldást kell találni.

A városvezetés részéről a megbeszélésen jelen voltak Gálfi Árpád polgármester, Orbán Árpád alpolgármester, Jakab Mária a hivatal urbanisztikai osztályának a vezetője, Csáki Gergely az urbanisztikai osztály munkatársa, valamint Mike Levente József önkormányzati képviselő. A Ferences Nővéreket Bardocz Anna-Mária képviselte, és jelen volt még Michaela főnővér és Fidelis nővér.

 
A nővérek a beszélgetést megelőzően körbevezették a polgármesteri hivatal és a civilek képviselőit és megmutatták azt a két házat, amelyre az urbanisztikai bizonylatot kértek és elmondták, hogy azokban az épületekben ötven gyerek délutáni foglalkozása zajlik, viszont az épületek állaga nem sokáig engedi a tevékenység folytatását. Terveik szerint az épületek lebontásával a nővérek által működtetett óvoda és délutáni foglalkozáson résztvevő közel 160 gyereknek szeretnének élhetőbb udvart és egy mai igényeknek megfelelő játszóteret. Ugyanakkor azt is hozzátették, hogy ők mindenképp be szeretnék tartani a törvényes kereteket.
 
Balázs Attila, a Civilek az Örökségért Mozgalom vezetője elmondta, hogy Székelyudvarhely belvárosában két épület lebontása és egy kerítéssel való helyettesítése precedenst teremthet és szerinte ezt egy műemlékvédelmi zónában nem szabad engedélyezni, mivel megváltozik a város struktúrája. Ugyanakkor szerinte fel kellene hívni a lakosok figyelmét arra, hogy műemlék zónában milyen kötelezettségeik vannak.
 
Jakab Mária, az urbanisztikai osztály vezetője kihangsúlyozta, hogy a két ház műemlékvédelmi szempontból a védelmi zónában helyezkedik el, ezért szükség van a területi műemlékvédelmi bizottság engedélyére is. Jakab ugyanakkor kihangsúlyozta, hogy azt semmiképp sem valósítható meg, hogy csak egy kerítés vagy egy fal maradjon a két épület helyén, viszont az is nyilvánvaló, hogy azok óvodai illetve délutáni gyerekfoglalkozásokra nem alkalmasak. Jakab Mária elmondta, hogy frontbeépítéses helyről van szó,  ugyanakkor azt is meg kell vizsgálni, hogy melyek azok az elemek, amelyek értékesek az épületeken. Jakab szerint ezekben az esetekben az érték a házakon levő ablakok formája valamint az ablakritmus ezért ez fontos, hogy ez megmaradjon hasonló formában.

Gálfi Árpád polgármester kihangsúlyozta, hogy mint minden kérdésben, ebben is a legfontosabb, hogy a felek között ki tudjon alakulni egy építőjellegű párbeszéd, hiszen beszélgetés és egyeztetés nélkül nincsen előrehaladás. A polgármester ugyanakkor elmondta, hogy mindenképpen kompromisszumos megoldásra van szüksége, mivel a városkép védelme fontos, ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy a nővérek áldozatos munkája által az udvarhelyi szegénysorsú gyerekek és családok nyernek. A polgármester elmondta, hogy az új városvezetésnek fontos, hogy a különböző véleményeknek helyt adjon, ezért is került sor erre a beszélgetésre, hogy a felek elképzelései közelítsenek egymáshoz, ami által egy mindenki számára elfogadható megoldás születhet. 

 
Orbán Árpád, alpolgármester szintén a kompromisszumkeresésre hívta fel a felek figyelmét, hiszen a nővérek a kilencvenes évek elejétől végeznek karitatív munkát a városban és az a tervük, hogy a gyerekek számára egy nagyobb és élhetőbb játszóteret építsenek sem öncélú, hanem az általuk gondozott gyerekek javát szolgálja, viszont a városképet sem szabad teljesen megbontani és csak egy kerítéssel vagy egy fallal helyettesíteni a mostani épületeket. Orbán Árpád ugyanakkor megköszönte Balázs Attilának, hogy civilként felhívta a figyelmét erre a problémára és reméli, hogy a továbbiakban sikerül együttműködni a városképet érintő kérdésekben.
 
A beszélgetés végén a felek megegyeztek abban, hogy tudatában vannak, hogy a házak a jelenlegi formájukban nem alkalmasak gyerekek foglalkoztatására ezért további lehetőségeket keresnek arra, hogy a ferences nővérek a városképnek megfelelő, de a mai követelményeknek megfelelő épületekben tudjanak a gyerekekkel foglalkozni. A városvezetés a hivatal lehetőségeihez mérten, de minden segítséget megad a nővéreknek, hogy a rendnek és a városnak is megfelelő megoldással tudjanak előállni.

A címkép Simó Veronika felvétele


Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala sajtóosztálya