Az echós szekér nyomában

Műkedvelő színjátszó társulatoknak szervez találkozót Agyagfalván Hargita Megye Tanácsa, a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, az Agyagfalvi Házasok Színjátszó Csoportja és a  Bögözi Wass Albert I–VIII. Osztályos Iskoláért Egyesület. Az ekhós szekér nyomában elnevezésű amatőr színjátszó találkozót november 19-én, szombaton, 9.00 és –17.00 óra között tartják az agyagfalvi művelődési otthonban.

A 18. alkalommal megrendezett találkozón 12 színjátszó csoport lép fel. A rendezvény egyúttal komoly tapasztalatcserét is jelent, mert új ötletekkel gazdagodnak, és további együttműködések kezdődnek, barátságok születnek ilyenkor.

Az ekhós szekér nyomában a felnőtt műkedvelő színjátszók legismertebb rendezvénye a megyében.

Az elmúlt években az udvarhelyszéki településeken körbejárt e fesztivál.

A kilencvenes években a Homoród menti falvak találkozójaként indított rendezvény, hosszabb megszakítás után, 2008-ban Homoródkarácsonyfalvára vonzotta a felnőtt színjátszókat. Farkaslaka 2009-ben, Lövéte 2010-ben, Rugonfalva 2011-ben volt házigazda, majd 2012-ben Kisgalambfalva, 2013-ban ismét Farkaslaka következett, 2014-ben Kobátfalva, 2015-ben pedig Gagy adott otthont a találkozónak.

Agyagfalva művelődési házában Gagy, Kecset, Nagygalambfalva, Rugonfalva, Siklód, Homoródújfalu, Siménfalva, Kobátfalva, Székelykeresztúr, Kisgalambfalva, Szentegyháza és Farkaslaka műkedvelő színjátszó csoportjai lépnek fel. A találkozót a Székelyudvarhelyi Nyugdíjasok Hagyományőrző Csoportjának műsora zárja.

A Communitas Alapítvány – Romániai Magyar Demokrata Szövetség támogatásával megjelent a műkedvelő színjátszó társulatok korábbi előadásainak pillanatfelvételeit tartalmazó asztali naptár, amelyet a találkozón részt vevő csoportok tagjai vehetnek majd át.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők Agyagfalvára, a műkedvelő társulatok találkozójára.

Élő Székelyföld Munkacsoport