Udvarhelyszéki polgármesterek egyeztettek

A székelyudvarhelyi városháza tanácstermében tartották meg szerdán, 2016. december 14-én délután az udvarhelyszéki települések polgármestereinek találkozóját.

A találkozó annak a stratégiának a része, melyet Gálfi Árpád polgármester Tusványoson vetett fel idén, s melynek célja a politikai hovatartozástól, pártszínezettől független együttgondolkodás, az önkormányzatainkat érő aktuális kihívásokra, problémákra való közös megoldáskeresés, adott projektek, ügyek mentén történő együttműködések kialakításának, a közös fellépésnek a szükségessége.

Székelyudvarhely vezetősége nyitott városházát, nyitott várost épít, mely nemcsak a városlakók, de a környező települések, Udvarhelyszék lakosságának egészével szeretne együttműködni, vallja, hogy nem működik a város a vidék, valamint a vidék a város nélkül.

A Székely Anyaváros Udvarhelyszék térségközpontjaként számos olyan intézménynek ad otthont, több olyan feladatot lát el, melyek nem csupán Udvarhely, de egész térsége számára meghatározó jelentőséggel bírnak, így a vidék és város együttműködésének megkerülhetetlen szerepe van Udvarhelyszék fejlődése szempontjából.

„Nekünk, székelyföldi, udvarhelyszéki polgármestereknek, az erdélyi, székelyföldi magyar nemzeti közösségünk sajátos, kisebbségi létéből fakadó gondjainak orvoslását is határozottan és hangsúlyozottan vállalnunk kell. Közösségi vezetőként ki kell állnunk jogainkért, meghatározó szerepet kell vállalnunk abban a munkában, melynek eredménye egy élhető, lét és jogbiztonságot nyújtó Székelyföld, ahol a mi őshonos magyar nemzeti közösségünk jól érzi magát. Meggyőződésem, hogy eljött annak az ideje, hogy településeink és magyar közösségünk érdekében közös cselekvési irányvonalakat nevesítsünk, önkormányzataink szintjén szorosabbra fűzzük az egymás közti együttműködést” – jelentette ki Gálfi Árpád polgármester köszöntőbeszédében.

A találkozó fő napirendi pontjait az egyre fokozódó, nemzetiségi jogainkat és közösségi szimbólumainkat érő jogsértésekkel és támadásokkal szembeni közös fellépésnek a lehetőségei, valamint az Udvarhelyszék fejlesztése érdekében megfogalmazható közös projektek körvonalazása képezték. A polgármesterek egyetértettek abban, hogy a magyar nyelv, illetve közösségi jelképeink használata a nyilvános térben törvényes, jogos és természetes. Ennek megfelelően Udvarhelyszék 126 településén ezekkel a jogokkal következetesen élnek és élni fognak.

Egyetértettek abban is, hogy az olyan esetekben, amikor bárki ezeknek a jogoknak a csorbítására tesz kísérletet, határozottan fel kell lépni, s ezt összehangoltan, a jogvédő szervezetek segítségét igénybe véve célszerű tenni, gondoskodva arról, hogy ezek a perek szükség esetén jussanak el az Emberi Jogok Európai Bíróságára, illetve ezekről kapjon tárgyilagos tájékoztatást a hazai és a nemzetközi sajtó, a bukaresti nagykövetségek, illetve nemzetközi szervezetek.

A térség fejlesztésével kapcsolatosan megállapítást nyert, hogy szükséges Udvarhelyszék fejlesztési régióként való megjelenítése, közös, az egész térséget érintő projektek megfogalmazása és kivitelezése. Az infrastrukturális fejlesztéseket illetően Udvarhelyszék ivóvíz- és szennyvízhálózatának fejlesztéséről, valamint az alternatív közlekedési lehetőségek, így a tömegközlekedés fejlesztése illetve a térséget összekötő bicikliutak kiépítésének lehetőségeiről tárgyaltak az elöljárók.

Elhangzott az is, hogy ki kell használni, illetve specifikus fejlesztési társulásokat kell létrehozni annak érdekében, hogy a települések közösen tudjanak lépni, pályázni a forrásokra.

A találkozón részt vett dr. Verestóy Attila szenátor, aki a magyar képviselet parlamenti jelenlétből adódó lehetőségek jelentőségét hangsúlyozta, mely nagy segítség lehet a térség és a települések fejlesztésében, a kapcsolatok kiépítésében.

A jelenlévő polgármesterek kifejtették: élni fognak ezzel a lehetőséggel, hiszen a parlamenti jelenlét nem cél, hanem eszköznek kell lennie Udvarhelyszék szolgálatában.  A rendezvényen egyöntetű véleményként fogalmazódott meg, hogy az elkövetkezőkben a kommunikáció és együttműködés megerősítése, valamint az egységes fellépés és véleményformálás mellett az infrastrukturális projektek megvitatása képezze a további találkozók legfontosabb feladatait.

A címkép archív felvétel, a szövegközi fotót Lőrincz Csaba készítette.
Forrás: Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának sajtóosztálya.

Élő Székelyföld Munkacsoport