Pályázat Bethlen Gábor-szobor készítésére

Nyílt pályázatot ír ki a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Maros megyei szervezete, Bethlen Gábor, egész alakos szobrának elkészítésére, az egykori erdélyi fejedelem tiszteletére. A szobor a marosvásárhelyi Rózsák terén kap(hat)na helyet.

A pályázat célja egy Bethlen Gábor fejedelemnek méltó emléket állító, tartalmában és esztétikailag igényes köztéri szobor megtervezése. A szobrot Marosvásárhely központjában, a Rózsák terén, annak Kultúrpalotához közel eső részén kívánják elhelyezni.

Elvárás, hogy köztéri szobor lévén, annak maximális magassága 3.5 méter, a talapzaté pedig legtöbb 1.5 méter lehet. Az egész alakos szobor mechanikai sérüléseknek ellenálló, külön gondozást nem igénylő, tartós és időtálló kell legyen.
 
A tervpályázatokat legkésőbb 2016 április 14-ig lehet leadni a Maros megyei RMDSZ székházában, majd 2016 április 29-én, napra pontosan 400 évre rá, hogy Bethlen Gábor szabad királyi városi rangra emelte Marosvásárhelyt, megtörténik a pályázatok elbírálása.
 
A pályázati fődíj: 1000 euró.
 
A pályázó vállalja, hogy legkésőbb 2016 október végéig a műalkotást átadásra készen haladéktalanul elkészíti.
 
A pályamunkákat szakbizottság fogja értékelni és ezt követően a szakmai zsűri javaslatát figyelembe véve születik döntés a szoborpályázat eredményéről. A nyertes terv kiválasztása a kivitelezésre vonatkozóan nem jelent további elkötelezettséget a pályáztató számára. Továbbá a műalkotás teljes költsége fedezve lesz, amely nem haladhatja meg a 100.000 (százezer) euró pénzösszeget. Egy alkotó több pályaművel is jelentkezhet, de ez a költségtérítés emelését nem vonja maga után.
 
 
A pályázó nevét, elérhetőségeit – címét, email címét, telefonszámát – lezárt borítékban csatolja a pályaműhöz. A borítékon, a modellen, valamint a mellékleteken csak egy egységes jeligét kell feltüntetni, ami nem utal a pályázó kilétére. A pályázatokat a Maros megyei RMDSZ székházába, Marosvásárhely – Dózsa György utca 9 szám alá lehet postázni, vagy személyesen leadni. A kiíró a pályaművek átvételéről elismervényt állít ki. MInden érvényes pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, lakcímét, székhelyét, az elkészítő szakmai önéletrajzát, valamint referenciaanyagokat, tetszőleges anyagból az alkotás 1:5 léptékű makettjét, és legalább négy nézetből készült fényképet, bármilyen digitális hordozón (CD, DVD, USB), építési és környezettervet 1:100 léptékben, valamint látványtervet, a környezetbe illeszkedés bemutatásával, a mű leírását, legtöbb két A4-es oldalban, a megvalósítás részletes költségvetését, melynek tartalmaznia kell a szerzői díjat, a kivitelezést, az elhelyezés díját, ha szükséges a parkosítás és közműellátás költségeit minden járulékos kiadással együtt, a megvalósítás pontos időkereteit.
 
 
Ugyanaz a pályázó, több pályaművel is előállhat, ám egy pályamű csak egy megoldást tartalmazhat. Az alkotó azzal, hogy szobortervét benyújtja, a pályázati kiírás feltételeit elfogadja.
 
A pályázatból kizárják a határidő után benyújtott munkákat, vagy azon terveket, amelyek a dokumentációban meghatározott követelményeknek nem tesznek eleget, esetleg hiányosak.
 
További nformációkért, vagy felvilágosításért a Maros megyei RMDSZ székházában érdeklődhetnek: Marosvásárhely, Dózsa György utca 9 szám. Telefon: +40 265 264 442, email: rmdszms@mdsz.ro.nyaga bronz. A talapzaté gránit vagy márvány, esetleg mészkő.

Fontos, hogy a szobor Bethlen Gábort korabeli öltözetben ábrázolja!

Élő Székelyföld Munkacsoport